2009/109 sayılı Genelge'de değişiklik hk. (Genelge 2010/18)

T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
Konu :2009/109 sayılı Genelge'de değişiklik hk.
GENELGE
( 2010/18 )
10.11.2009 tarihli, 2009/109 sayılı Posta-Yolcu İşlemleri Genelgesinin,
"İstisnalar" başlıklı bölümünün 4 üncü maddesi;   "4- Kararın 61 inci maddesinin uygulanmasında; yolcu beraberinde getirilen hediyelik eşyanın hayvansal gıda ürünleri olması durumunda beş kilogramına, bitkisel gıda ürünleri olması durumunda üç kilogramına muafiyet tanınacaktır. "
"Süre Uzatımı" başlıklı bölümü,  "Kararın 58 ve 62 inci maddeleri ile tespit edilen yolcu işlemlerine ilişkin sürelerin aşılması halinde, süre aşımına neden olan durumu Kararın 111 inci maddesinde sayılan mücbir sebep ve beklenmeyen haller kapsamında değerlendirmeye ve mücbir sebep ve beklenmeyen hallerin tevsiki şartıyla, bir defayla sınırlı olmak üzere, mezkur sürenin, süre uzatımına konu talebin niteliğine göre Başmüdürlükçe en fazla 3 aya kadar süre uzatımına ilgili Gümrük veMuhafaza Başmüdürlüğü yetkili kılınmıştır."
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Maksut METE
Müsteşar
DAĞITIM:
Merkez ve Taşra Teşkilatı

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898118 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898118 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?