E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,34 TL
15372313 Ziyaretçi

2009/11

Dış Ticaret Müsteşarlığından:   31.12.2008-27097 R.G. (2.M.)
BAZI PATLAYICI MADDELER, ATEŞLİ SİLAHLAR, BIÇAKLAR VE
BENZERİ ALETLERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
İTHALAT: (2009/11)
 
             MADDE 1 – (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları ve tanımı belirtilen eşyaların gümrük beyannamelerinin tescilinde, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün genel güvenlik ve asayiş yönünden uygunluk yazısı gümrük idarelerince aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.
             (2) Ancak, Milli Savunma Bakanlığı veya bu Bakanlıkça yetki verilen kurum veya kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek ithalatta Emniyet Genel Müdürlüğü’nün uygunluk yazısı aranmaz.
 
        G.T.İ.P.             Eşyanın Tanımı                                                                                            
3102.30.90.00.00      Yalnız % 34,5 ve üzeri azot (nitrojen) içeren teknik amonyum nitrat (yalnız narkoz gazı imaline mahsus saf amonyum nitrat hariç)
3601.00                     Silah barutu
3602.00                     Müstahzar patlayıcı maddeler (silah barutu hariç)
3603.00                     Fitiller, infilak fitilleri, ağız otları veya infilak kapsülleri; ateşleyici maddeler; elektrikli infilak ettirici maddeler
36.04                         Şenlik fişekleri, işaret fişekleri, yağmur fişekleri, sis işaretleri ve diğer pirotekni eşyası
3912.20.11.00.19      Diğerleri
3912.20.19.00.19      Diğerleri
8211.10.00.00.19      Diğerleri
8211.92.00.00.00      Sabit ağızlı diğer bıçaklar
8211.93.00.00.00      Sabit ağızlı bıçakların haricindeki bıçaklar (kapanan budama çakıları dahil)
9005.10.00.00.00      Çift gözlü dürbünler
9005.80.00.10.00      Tek gözlü dürbünler
9013.10                     Silahlar için teleskopik dürbünler; periskoplar; bu fasılda veya XVI. Bölümdeki makine, alet, cihaz veya tertibatın aksam ve parçasını teşkil edecek şekilde imal edilmiş teleskoplar.
9013.20.00.00.00      Lazerler (lazer diyotları hariç)
93.03                         Bir patlayıcının itiş gücü ile çalışan diğer ateşli silahlar ve benzeri cihazlar (spor için av tüfekleri ve tüfekler, ağızdan doldurulan ateşli silahlar, sadece işaret fişeği atmak üzere imal edilmiş tabanca ve diğer cihazlar, manevra fişeği atmak için tabanca ve revolverler, hayvan öldürmeye mahsus sürgülü silahlar, ok-atar tüfekler gibi)
9304.00.00.00.00      Diğer silahlar (yaylı, havalı veya gazlı tüfek ve tabancalar, vuruş sopaları gibi) (93.07 pozisyonundakiler hariç)
93.05    93.01.           ila 93.04 pozisyonlarında yer alan eşyanın aksam, parça ve aksesuarları (9305.10.00.00.00; 9305.91.00.00.00 hariç)
93.06                         Fişekler ve diğer mühimmat ve mermiler ve bunların aksam ve parçaları (saçmalar, fişek barut sıkıştırıcıları dahil) (9306.30.10.10.00; 9306.30.10.90.00; 9306.30.30.00.00; 9306.90.10.00.00 hariç)
93.07                         Kılıçlar, palalar, süngüler, mızraklar ve benzeri silahlar ve bunların aksam ve parçaları ve bunların kın ve kılıfları
 
             MADDE 2 – (1) 31/12/2007 tarihli ve 26743 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat : (2008/11) sayılı “Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır.
             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2009 tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.