E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,34 TL
15372290 Ziyaretçi

2009/115

T.C
BASBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.09.00.010.06                                                            3/12/2009
Konu : İhtisas Gümrüğü Genelgesi
 
GENELGE
(2009/115)
 
03.07.2009 tarihli, 2009/85 sayılı ihtisas Gümrüğü Genelgesinin Mobilya ihtisas Gümrüğü
Uygulaması baslıklı 4 üncü maddesine,
 
"f- Serbest bölgede mobilya imalatı yaptığını belgeleyen firmaların serbest bölgede imal ettikleri ve gümrük idaresince Türk Menseli olduğu belirlenen 94.01, 94.02, 94.03 ve 94.04 tarife pozisyonlarında yer alan (alt pozisyonlar dahil) eşyanın, serbest dolaşıma giriş işlemlerinin serbest bölgenin gümrük işlemlerini yapan gümrük müdürlüklerinden gerçekleştirilmesi,
 
g- Miktar ve kullanım alanı itibariyle ticari nitelik arz etmeyen mobilyaların serbest dolaşıma giriş işlemlerinin geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılması,
fıkraları eklenmiştir.
 
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
           S. Umman               HAMİDOGULLARI
                                                                                                     Müsteşar a.
                                                                                                      Genel Müdür V.
 
 
 
 
 
DAGITIM :
Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri