2009/14812 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 30.03.2009 tarihinden itibaren bilgisayar donanım ürünlerinin tesliminde KDV oranının %8’e indirilmesi nedeniyle yuklenilen ancak indirim yoluyla

Başlık 2009/14812 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 30.03.2009 tarihinden itibaren bilgisayar donanım ürünlerinin tesliminde KDV oranının %8’e indirilmesi nedeniyle yuklenilen ancak indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin iadesinin mümkün bulunup bulunmadığı hususunda
Tarih 27/09/2009
Sayı B.07.1.GİB.0.01.53/5329-993
Kapsam
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 

SAYI    : B.07.1.GİB.0.01.53/5329-

KONU  :

........................  SAN. VE TİC. A.Ş.

...............

İLGİ:.......... tarihli dilekçeniz.

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde, bilgisayar yazılım ve donanımlarının satış ve pazarlaması faaliyetiyle iştigal ettiğiniz belirtilerek, 2009/14812 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 30.03.2009 tarihinden itibaren bilgisayar donanım ürünlerinin tesliminde KDV oranının %8'e indirilmesi nedeniyle yüklenmiş olduğunuz ancak indirim yoluyla gideremediğiniz katma değer vergisinin iadesinin mümkün bulunup bulunmadığı hususunda Başkanlığımızdan görüş istenilmektedir.

29.03.2009 tarih ve 27184 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 25.03.2009 tarihli ve 2009/14812 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin (1) inci bendinde; 30.03.2009 tarihinden itibaren 30.06.2009 tarihine kadar uygulanmak üzere işyeri (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) teslimleri ile ekli (1) sayılı cetvelde yer alan malların teslimlerinde KDV oranı %8 olarak belirlenmiştir.

Aynı maddenin (2) nci bendinde ise mükelleflerin indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu madde kapsamında teslim ettikleri işyerleri nedeniyle yüklendikleri vergilerin dahil edilemeyeceği belirtilmiş, vergi oranı indirilen (1) sayılı cetvelde yer alan mallar için böyle bir sınırlama getirilmemiştir.

Öte yandan; 16.06.2009 tarih ve Mükerrer 27260 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 12.06.2009 tarihli ve 2009/15081 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin (1) inci bendinde; 01.07.2009 tarihinden itibaren 30.09.2009 tarihine kadar uygulanmak üzere ekli (1) sayılı cetvelde yer alan malların teslimlerinde KDV oranı %8 olarak belirlenmiş, (2) nci bendinde ise mükelleflerin indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu Karar kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergilerin dahil edilemeyeceği belirtilmiştir.

Buna göre:

1- 2009 / 14812 sayılı Kararnameye ekli (1) sayılı cetvelde yer alan malların 30.03.2009 - 30.06.2009 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) teslim edilmeleri halinde, teslimin bünyesine giren vergiler iade hesabına dahil edilebilecektir.

2- 2009 / 15081 sayılı Kararnameye ekli (1) sayılı cetvelde yer alan malların 01.07.2009 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren yapılacak teslimlerinde teslimin bünyesine giren vergiler iade hesabına dahil edilemeyecektir.

3- 2009 / 14812 ve 2009 / 15081 sayılı Kararnamelere ekli (1) sayılı cetvellerde ortaklaşa yer alan malların 30.03.2009 - 30.06.2009 tarihleri arasındaki (bu tarihler dahil) teslimlerinde yüklenilen vergiler iade hesabına dahil edilecek, bu tarihten sonraki teslimlerinde ise edilemeyecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Başkan a.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16293583 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16293583 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?