2009/78 sayılı Genelgenin Yürürlükten Kaldırılması (Genelge 2013/17)

                                                                 T.C
                               GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI
                                     Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 41208501-010.06.01 03.06.2013
Konu :
                                                  GENELGE
                                                     (2013/17)

İlgi: 1/6/2009 tarih ve 2009/78 sayılı Genelge.
İlgide kayıtlı Genelgemiz ile Dahilde İşleme İzni kapsamında ithali yapılacak tekstil ve konfeksiyon ana maddeleri ile ilgili olarak ihtisas uygulamasına ilişkin hususlar düzenlenmiştir.
Ancak, bahse konu Genelgede belirtilen hükümler 27/2/2013 tarih ve 28572 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 105 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)'nin "Gümrük idaresince düzenlenen dahilde işleme izni kapsamında ithali yapılan tekstil eşyasında ihtisas uygulaması" başlıklı
6 ncı maddesi ile düzenlenmiştir.
Bu itibarla, ilgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Ziya ALTUNYALDIZ
Bakan a.
Müsteşar

DA Ğ I T I M
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,77 TL
1 € = 4,62 TL
16234902 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,77 TL
1 € = 4,62 TL
16234902 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?