E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,71 TL
1 € = 4,36 TL
15386841 Ziyaretçi

2010 YILI İTHALAT TEBLİĞLERİ

Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ İthalat:(2010/1)
Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ İthalat:(2010/2)
Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2010/3)
Yüksek Yoğunluklu Tadlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2010/4)
Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2010/5)
İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2010/6)
Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2010/7)
Sivil Hava Taşıtlarında Kullanılmaya Mahsus Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2010/8)
Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2010/9)
Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2010/10)
Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2010/11)
Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2010/12)
İşçi Sağlığını ve İş Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2010/13)
Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2010/14)
Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2010/15)
Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2010/16)
Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2010/17)
Otonom Tarife Kontenjanı Açılması ve Gümrük Vergilerinin Askıya Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2010/18)
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2010/19)
Bazı Maddelerin İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2010/20)
Bazı Ticaret Politikası Önlemleri Mevzuatına Konu Eşyanın İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2010/21)
Sığır Eti İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi için Aranacak Şartlar hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2010/48)
Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve AB Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ (İthalat:2010/23)
Tıbbi Cihazlar Uyarı Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ(Sağlık Bakanlığı)
Deterjan ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeleri Hakkında Tebliğ
Doku Kültürü yöntemleri ile üretilen meyve/Asma Fidanı.. (Tebliğ 2010/47)
Kasaplık ve Besilik Sığır Cinsi Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2010/31)
Ağız Temizliğinde Elle Kullanılan Diş Fırçaları, Elektrikle/Pille Çalışan Diş Fırçalarının Fırça Başlıkları ve Arayüz Fırçalarının Üretimi, İthalatı ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ
Havuz Suyunda Kullanılan Yardımcı Kimyasal Maddelerin Üretimine, İthalatına ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ
Gıda Maddelerinin ve Gıda Bileşenlerinin Üretiminde Kullanılan Ekstraksiyon Çözücüleri Tebliği (Tebliğ No:2010/40)
Bazı Tarım ürünlerinin İthalat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No:2010/42)
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/1)
İthalatta Gözetim Uygulanmasına ilişkin Tebliğ (Tebliğ No:2010/2)
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2010/3)
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2010/4)
ithalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2010/5)
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2010/6)
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2010/7)
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2010/8)
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2010/9)
İthalat ve İhracatında Milli Savunma Bakanlığı'ından İzin Alınacak Mühümmat Listesi
Kuvvetli Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin Üretimine, İthalatına ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ
Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No:18)
Akaryakıt Ürünlerinin İthalat Denetimine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2010/27)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2010/1)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2010/2)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2010/3)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2010/4)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2010/5)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2010/6)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2010/7)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2010/8)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2010/9)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2010/10)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2010/11)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2010/12)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2010/13)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2010/14)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2010/15
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2010/16)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2010/17)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2010/18)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2010/19)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2010/20)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2010/21)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2010/22)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/29 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2010/30)
Elektrikli Süpürge İthalatında Koruma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayı:2010/150)
Buharlı Ütüler İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar sayısı: 2010/1551)
Motosiklet İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2010/152)
Ayakkabı İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı : 2010/153)
Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No:18)
 
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2010/1)
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2010/2)
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2010/3)
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2010/4)
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2010/5)
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2010/6)
İthaatta Kota ve Tarife Kontejanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2010/1
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/14 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
Mecburi Standartların Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:ÖSG-2010/3)
Kimyevi ve Organik Gübre Piyasa ve Şikayet Denetimi İçin Alınacak Numunelerin Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz Referans Laboratuvarları ile Analiz Ücretlari Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2010/7)

Türk Standardları Enstitüsü Tarafından Uygunluk Değerlendirmesi Yapılan Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/1)
  İthalatta Kontrolü Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Tarafından Yapılan Tarım Ürünlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/2)
  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/3)
Sağlık Bakanlığı’ndan Özel İzin Alınması Gereken Maddelerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/4)
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/5) (Not:2010/31 Sayılı Tebliğle değişiklik yapıldı.)
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/6)
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/7)
Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimlerine Dair  Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/8)
CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/9)
Oyuncakların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/10)
  Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/11)
  Kozmetik Ürünlerinin İthalatında Bildirim Esaslarını Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/12)
Deterjan Ürünlerinin İthalatında Bildirim Esaslarını Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2010/13)
Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/14)
Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/15)
Tıbbi Cihazların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/16) (Not:2010/33 Sayılı Tebliğ ile değişiklik yapıldı)
Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/17)
Akaryakıt Ürünlerinin İthalat Denetimine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/18) Not:02.05.2010-27569 Resmi Gazete'de yayımlanan 2010/27 Sayılı ebliğ ile yürürlükten kaldırıldı.
Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/19)
Sağlık Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Bazı Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/20)
4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2010/21)
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdalara İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/23)
Akaryakıt Ürünlerinin İthalat Denetimine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2010/27)
Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı'nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Dış Ticarette Sandardizasyon Tebliği Tebliğ No:2010/31
Tıbbi Cihazların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2010/33)
Sağlık Bakanlığı'nın Denetimine Tabi Bazı ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2010/34)