2010 Yılı ve Öncesine ait Gümrük Genelgeleri

––  2017 Yılı Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ
2010 YILI VE ÖNCESİ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GENELGELERİ
2017 Yılı Gümrük Genelgeleri için TIKLAYIN...
2016 Yılı Gümrük Genelgeleri için TIKLAYIN...
2015 Yılı Gümrük Genelgeleri için TIKLAYIN...
2014 Yılı Gümrük Genelgeleri için TIKLAYIN... 2013 Yılı Gümrük Genelgeleri için TIKLAYIN...
2012 Yılı Gümrük Genelgeleri için TIKLAYIN... 2011 Yılı  Gümrük Genelgeleri için TIKLAYIN...
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Genelgeleri için TIKLAYIN...
Dava ve İcra Takipleri İle Bunlara Bağlı İş ve İşlemlerde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Genelge (Genelge No:2012/1 - 06.08.2012)
Yurtdışı Bilgi Taleplerinde Uyulması Gereken Kurallar (AB ve Dış İlişkiler Gn.Md.)

2010/60

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri (YGM) Asgari Ücret Tarifesi (Genelge 2010/60) 2011 Yılı

2010/59

Gümrük Müsavirleri Asgari Ücret Tarifesi (Genelge 2010/59) 2011 Yılı

2010/58

Gümrük müsavirligi sirketlerinin yeniden yapılandırılması hakkında (Genelge 2010/58) Gümrük Müşavirleri (Genelge 2012/22) ile Yürürlükten Kaldırıldı

2010/57

Genelge 211/24 ile Yürürlükten Kaldırıldı.

2010/56

Genelge 2011/3 ile Yürürlükten Kaldırıldı.

2010/55

DIR BİLGE Uygulamaları (Genelge 2010/55)

2010/54

Genelge 2011/49 ile Yürürlükten kaldırıldı.

2010/53

Gümrük Mühürleri (Genelge 2010/53)

2010/52

Gümrük Kanunu 242 nci madde. (Genelge 2010/52)

2010/51

A.TR dolasım belgeleri ve mense belgelerine iliskin yapılacak islemler (Genelge 2010/51)

2010/50

Gümrük Yönetmeliğinin 201. Maddesinin Uygulanması Hk. (Genelge 2010/50)

2010/49

Beyannamenin 31 No'lu Alanı (Genelge 2010/49)

2010/48

Genelge 2011/3 ile Yürürlükten Kaldırıldı.

2010/47

Muayene eldivenlerinin sınıflandırılması hk.(Genelge 2010/47)

2010/46

Genlege 2011/23 ile Yürürlükten kaldırıldı.

2010/45

Yolluklar (Genelge 2010/45)

2010/44

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri (YGM) Asgari Ücret Tarifesi

2010/43

Genelge 2011/11 ile Yürürlükten Kaldırıldı.

2010/42

Ayakkabı Kamara Çeligi Hk. (Genelge 2010/42)

2010/41

Antrepolarda Uzun Süre Bekleyen Esyalar

2010/40

2010/39

2010/38

Genelge 2010/52 ile Yürürlükten Kaldırıldı.

2010/37

Genelge 2011/7 ile Yürürlükten Kaldırıldı.

2010/36

Yayınlanmadı.

2010/35

Fazla Çalısma Ücreti (Genelge 2010/35)

2010/34

Finansman Anlaşmaları (Genelge 2010/34)

2010/33

İhrakiye teslimi (Genelge 2010/33)

2010/32

Çeşitli genelgelerde tadilat ve beş adet genelgenin yürürlükten kaldırılması (Genelge 2010/32)

2010/31

Eşyanın Tarifedeki Tanımı (Genelge 2010/31)

2010/30

Petrol ürünlerinin ISO tanklar içerisinde depolandığı akaryakıt antrepolarının açılışına ilişkin düzenleme (Genelge 2010/30)

2010/29

Genelge2011/38 ile Yürürlükten Kaldırıldı.

2010/28

Donatım ve isletme malzemeleri (Genelge 2010/28)

2010/27

Bilge Sistemi (Genelge 2010/27)

2010/26

Gümrük Müsavirleri Asgari Ücret Tarifesi (Genelge 2010/26)

2010/25

Bedelsiz promosyon esyası ihracatı (Genelge 2010/25)

2010/24

Gümrük Kanununun 234 üncü maddesi (Genelge 2010/24)

2010/23

Gümrük müsavirligi sirketleri hk. (Genelge 2010/23)

2010/21

GSM (Gümrüksüz Satış Mağazaları) Depodan Eşya Sevki (Genelge 2010/21)

2010/19

YGM'ler İçin Doğrudan/Dolaylı İşİliksisi (Genelge 2010/19)

2010/18

2009/109 sayılı Genelge'de değişiklik hk. (Genelge 2010/18)

2010/17

Dahildeİşleme Rejimi (Genelge 2010/17)

2010/16

ÖTV (Genelge 2010/16)

2010/15

Geçici plakalı ticari araçların transiti (Genelge 2010/15)

2010/14

Mense İspat Belgeleri ve A.TR Dolasım Belgeleri ile İlgili İslemler (Genelge 2010/14)

2010/13

İdari/teknik personelin kullanılmıs ev esyası ithali (Genelge 2010/13)

2010/12

Adı Değişen Gümrük İdareleri (Genelge 2010/12)

2010/11

Dogrudan ve Dolaylı Temsilciler (Genelge 2010/11)

2010/10

Geçici İthal Edilen Ambalaj ve Paletler (Genelge 2010/10)

2010/09

Test, Deneme ve Tanıtım Amacıyla Geçici İthal Edilen Esya (Genelge 2010/9)
2010/08

Yürürlükten Kaldırıldı.

2010/07

Gümrük Antrepolarının açılması, işletilmesi ve karşılan çeşitli sorunlar (Genelge 2010/7)

2010/06

Dahilde işleme izni ile ilgili uygulamalar (Genelge 2010/6)

2010/05

Genelge 2010/5

2010/04

Yürürlükten Kaldırıldı.

2010/03

Yolcu beraberi nakit kontrolleri (Genelge 2010/3)
2010000 Stajyerler, gümrük müşavir yardımcıları ve gümrük müşavirlerinin kayıt ve bildirimleri

2009/124

Mobil uydu sistemleri ve amatör telsiz cihazlarının geçici ithal işlemleri (Genelge 2009/124)

2009/123

DİR Kapsamında İkincil İşlem Görmüş Ürün İthalatı (Genelge 2009/123)

2009/122

Kriz hali için gönderilen yardım malzemesinin geçici ithalatı (Genelge 2009/122)

2009/121

Geçici ithalata ilikin 2005/11 ve 2009/81 sayılı Genelgeler (Genelge 2009/121)

2009/120

Finansal Kiralama Yoluyla Geçici İthal Edilen Eşya (Genelge 2009/120)

2009/119

Genelge 2010/10  ile Yürürlükten kaldırıldı.

2009/118

Geçici ithalatta ek süre taleplerinin degerlendirilmesi (Genelge 2009/1118)

2009/117

Üretim araçları ve parçalarının geçici ithalatı (Genelge 2009/117)

2009/116

Dahilde isleme rejimi kapsamında ihraç edildikten sonra geri gelen eşya (Genelge 2009/116)

2009/115

İhtisas Gümrüğü Genelgesi (Genelge 2009/115)

2009/114

Yürürlükten kaldırıldı.

2009/113

Yürürlükten kaldırıldı.

2009/112

Manipüle Edilmemiş Eşya Belgesi (Non Manipulation Certificate-NMC) (Genelge 2009/112)

2009/111

Yürürlükten kaldırıldı.

2009/110

Yürürlükten Kaldırıldı.

2009/109

Genelge 2010/46 ile Yürürlükten kaldırıldı.

2009/108

İndirimli teminat mektubu (Genelge 2009/108)

2009/106

Ekonomik Etkili Gümrük Rejimi İzin Formları (Genelge 2009/106)

2009/105

Magazalardan yerli ürün ihracı (Genelge 2009/105)

2009/101

Laboratuar tahlil ücretleri (Genelge 2009/101)

2009/89

Geri gelen esya (Genelge 2009/89)

2009/85

Genelge 2010/48 ile Yürürlükten Kaldırıldı.

2009/63

Genelge 2011/38 ile Yürürlükten Kaldırıldı.

2009/58

Genelge 2011/34 ile Yürürlükten Kaldırıldı.

2009/49

Dış Ticaret İstatistiklerinin analizi sırasında karşılaşılan sorunlar (Genelge 2009/49)

2009/46

Dış Sefer Sayılan Haller (Genelge 2009/46)

2009/29

ATA Karnesi işlemleri (Genelge 2009/29)

2009/26

Genelge 2010/32 ile Yürürlükten Kaldırıldı.

2009/22

Geçici ithalat rejimi kapsamında yurda giren özel ve ticari kullanıma mahsus kara taşıtları ( 2009/22)

2009/21

KDV Uygulaması (Yatırım Teşvik) Kontr.Gen.Müd. Genelge 2009/21

2009/17

Gümrük Beyannamesinin 31 No. lu Kutusunun Eşyanın Tespitinin Yapılmasını Kolaylaştıracak Şekilde Doldurulması (Genelge 2009/17)

2008/18

Transit süresinin belirlenmesi (Genelge 2008/18)

2007/10

Gümrük İdarelerinde Teminat Mektubu Kabul Edilecek Kurumlar (Genelge 2007/10

2006/22

Ayniyat Tespitı (Genelge 2006/22)

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16904007 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16904007 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?