2010/20 sayılı Genelge'nin 4 üncü maddesi (Genelge 2011/30)

T.C.

BASBAKANLIK

Gümrük Müstesarlıgı Gümrükler Genel Müdürlügü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.07.00.120.03 S 03-04 5/5/2011

Konu : 2010/20 sayılı Genelge'nin 4 üncü maddesi

GENELGE

(2011/30)

1- 14/5/2010 tarihli, 2010/20 sayılı Genelge'nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına (g) ve (h) bendleri eklenmistir:

"(g) 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 176/2 ncı maddesi çerçevesinde baska bir gümrük idaresinin denetimindeki limanda bulunan gemilere verilmek üzere antrepolardan çıkarılarak karayolu tankeri ile transit rejimine tabi tutulacak yakıta birinci fıkranın (d) ve (e) bendi uyarınca islem yapılmakla birlikte, söz konusu yakıt hareket gümrük idaresince teminat alınarak varıs gümrügüne sevk edilir.

Varıs gümrük idaresince, araçlara tatbik edilen mühürlerin saglamlıgına dikkat edilerek, yakıtın analiz raporunda kayıtlı spektlerine uygun olup olmadıgının tespit edilmesi amacıyla Gümrük Yönetmeliginin 196 ila 203 üncü maddelerinde düzenlenen hükümler çerçevesinde tahlil yapılması için numune alınır. Süphe ve ihbar bulunmaması halinde yakıt, tahlil sonuçları beklenilmeksizin memur gözetiminde gemiye teslim edilir. Tahlil sonuçlarının farklı çıkması halinde gümrük vergi ve resimleri ile diger amme alacakları tahsil edilir. Ayrıca 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca islem yapılır.

(h) 2010/33 sayılı Genelge hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aynı il sınırları içerisinde bulunan ancak yakıtın temin edildigi antreponun baglı oldugu gümrük idaresi ile geminin bulundugu yerin denetiminden sorumlu gümrük idaresinin farklı olması halinde, ilgili Basmüdürlükçe de uygun bulunmak kosuluyla, Gümrük Yönetmeligi'nin 249 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca teminat sartına baglı olmaksızın gerekli tedbirler alınarak memur refakatinde gemilere yakıtın teslimi saglanabilir."

2- 27/4/2011 tarihli, 2011/27 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıstır.

Bilgi ve geregini rica ederim.

Ziya ALTUNYALDIZ

Müstesar

DAGITIM:

Tüm Merkez ve Tasra Teskilatına

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16238804 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16238804 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?