2010/20 sayılı Genelge’nin 5 inci maddesi (Genelge 2011/43)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     : BB.21.0.GGM.0.13.01.00.120.01.99 S 161

Konu   : 2010/20 sayılı Genelge'nin 5 inci maddesi

26.08.2011

GENELGE

(2011/43)14.05.2010 tarihli, 2010/20 sayılı Genelge'nin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

" 5. İlgili kurum ve kuruluşlarca ithaline izin verilmeyen eşyanın serbest bölgelere transiti

1. Tasfiye Yönetmeliği uyarınca yeniden ihraç amaçlı satış suretiyle tasfiye edilecek eşyanın serbest bölgelere transitine izin verilmez.

2. İlgili kurum ve kuruluşlarca ithaline izin verilmemekle birlikte, eşyanın serbest bölgeye alınmasına ilişkin söz konusu kurum ve kuruluşlardan alınacak yazılı izin üzerine eşyanın serbest bölgelere transitine izin verilir.

3. Halihazırda serbest bölgede bulunan bir firma tarafından gönderilen, fakat ithalat işlemleri esnasında ilgili kurumlarca ithalatına izin verilmeyen eşyanın tekrar serbest bölgeye alınmasına izin verilir.""

Bilgi ve gereğini rica ederim.


Ziya ALTUNYALDIZ

Müsteşar


E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898112 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898112 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?