2010/3 genelge ek

           
 
T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI/TURKISH CUSTOMS AUTHORITY
NAKİT BEYAN FORMU/DECLARATION FORM OF CASH& MONETARY INSTRUMENTS
Beyan tarihi
Date of declaration
 
 
Beyanın tipi
Type of declaration

 
Gelen Yolcu

Entering person      

 
Giden Yolcu

Leaving person          
I. KISIM/PART I
Kişiye ait bilgiler
Details of declarant:
Beyan başkası adına yapılıyor ise nakit/bunları sağlayan belgelerin sahibine ait bilgiler
Details of owner of cash if different than the declarant:
Kişi Adı-Soyadı
 Name of person
 
 
Kişi Adı-Soyadı/Şirketin adı
Name of person/Company
 
 
Uyruğu
Nationaliy
 
 
Uyruğu
Nationaliy
 
 
Cinsiyeti
Gender
 
Cinsiyeti
Gender
 
TC Kimlik No
TR ID no
(for Turkish citizens)
 
 
TC Kimlik No
TR ID no
(for Turkish citizens)
 
 
Doğum Tarihi
Date of birth
 
 
Doğum Tarihi
Date of birth
 
 
Doğum Yeri
Place of birth
 
 
Doğum Yeri
Place of birth
 
 
Ana Adı
Mother’s name
 
 
Ana Adı
Mother’s name
 
 
Baba Adı
Father’s name
 
 
Baba Adı
Father’s name
 
 
Kimlik No
Serial number of ID
 
 
Kimlik No
Serial number of ID
 
 
Adres
Adress
 
 
Adres
Adress
 
 
Varış yerinin adresi
Adress of destination
 
 
Varış yerinin adresi
Adress of destination
 
 
Şehir
City
 
 
Şehir
City
 
 
Posta kodu
 Postal code
 
Posta kodu
 Postal code
 
Ülke
Country
 
Ülke
Country
 
Telefon No.
Telephone Nr.
 
 
Telefon No.
Telephone Nr.
 
 
E-Posta
e-mail
 
E-Posta
e-mail
 
Meslek
Occupation
 
 
Meslek
Occupation
 
 
Pasaport bilgileri/Passport Details
Pasaport bilgileri (Beyan sahibince biliniyor ise)
Passport Details(if known by declarant)
Numarası number
 
Numarası Number
 
Veriliş yeri
Place of ıssue
 
Veriliş yeri
Place of ıssue
 
Pasaport tarihi
Date of issue
 
Pasaport tarihi
Date of issue
 

 
II. KISIM/PART II: YOLCULUK BİLGİLERİ/TRANSPORT INFORMATION
Yolculuk Şekli
Means of transport

 
Hava

Air
 

 
Deniz

Sea

Tren

 Rail
 

           

Kara

Road
 

Diğer

 Other
 
Yolculuk detayları-Transport route
Geliş ülkesi
Country of departure
 
Ayrılış tarihi
Date of departure
 
Varış ülkesi
Country of destination
 
Varış tarihi
Date of destination
 
Taşıyıcı firmanın adı
Transport company
 
 
Taşıyıcı araç no.su (Uçuş no.su vb.)
Transport ref.Nr(e.g.flight number)
 
 
Nakit/Ödemeyi sağlayan belgeler/The Cash/Monetary instruments
 
Miktar /Amount
Para Birimi/ Currency
Nakit/Cash
 
 
Bono, çek, seyahat çeki, posta çeki, ödeme emri vs.
Cheques, travellers’ cheques, bonds, money order etc.
 
 
Diğer/other
 
 
III. KISIM/PART III: BEYAN KONUSU NAKİT /ÖDEMEYİ SAĞLAYAN BELGELERİN KAYNAĞI, KULLANIM YERİ VE AMACI/PROVENANCE & DESTINATION OF CASH/MONETARY INSTRUMENTS
Geliş Sebebi/Provenance
Ticari/Trade related

 
Gayri-ticari*

 
 
İhracat geliri                             Diğer*

Revenue of exportation                       Other  
Alıcısı (sizden başkası ise)
Intended recipient
( if other than you)
Adı-Soyadı/Name:
Adres/Adress:
Kullanım amacı/
Intended use
 
*Beyan edilen nakdin kaynağına ilişkin (tasarruf, miras, banka hesabı, satıştan elde edilen gelir vs. gibi) kısa bilgi veriniz.
Please indicate whether the sum(s) declared concern inheritance, savings, from sale, bank account, etc.
 
IV. KISIM/PART IV: İDARE TARAFINDAN DOLDURULACAK KISIM/THE SECTION TO BE COMPLETED BY CUSTOMS AUTHORITY
Gümrük görevlilerince tespit edilen nakit/ bunlarla ödemeyi sağlayan belgeler/ The Cash/Monetary Instruments detected by customs officials
 
Miktar /Amount
Para Birimi/ Currency
Nakit/Banknotes
 
 
Bono, çek, seyahat çeki, posta çeki, ödeme emri vs.
Cheques, travellers’ cheques, bonds, money order etc.
 
 
Diğer/other
 
 
Yukarıdaki bilgilerin döğruluğunu onaylıyorum./The undersigned declares that all above details are correct.
 
 
 
Yolcunun imzası
Signature of declarant
 
 
 
Tutanağı düzenleyen görevlinin kaşesi ve imzası/Signature & stamp of officer
 
 
 
Tutanağı düzenleyen görevlinin kaşesi ve imzası/Signature & stamp of officer
 
 
GENEL BİLGİ-GENERAL INFORMATION
-       5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 16. Maddesine göre Türk parası, döviz veya bunlarla ödemeyi sağlayan belgeleri yurt dışına çıkaran veya yurda getiren yolcular, gümrük idaresinin talebi üzerine bunlarla ilgili olarak tam ve doğru açıklama yapmakla mükelleftir.
Any natural person entering or leaving Turkey and carrying cash/bearer negotiable instruments (BNI) shall fully and accurately disclose that sum upon the request of customs administration in accordance with the Article 16 of the Anti-Money Laundering Law No. 5549 
-       Gümrük idaresince, beraberindeki değerler hakkında açıklama yapmayan yolcuya beraberindeki değerin, tutar konusunda gerçeğe aykırı açıklamada bulunan yolcuya beyan ettiği değer ile gerçek değer arasındaki farkın onda biri kadar idari para cezası verilecektir. Binbeşyüz Yeni Türk Lirasına kadar olan farklar için bu madde hükümleri uygulanmayacaktır.
In the event of false, inaccurate or incomplete information, the signatory will be considered not to have fulfilled the above obligation and may be liable to penalties or have cash detained by Customs authorities under the existing national legislation. The penalties or sanctions do apply to cash or BNI with travelers above 1500 Turkish Lira.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16278510 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16278510 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?