2010/5 Genelge

T.C.
BASBAKANLIK
Gümrük Müstesarlıgı Gümrükler Genel Müdürlügü
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.08.00-010.06.01 1/2/2010
Konu :
GENELGE
( 2010/ 5 )
7 Ekim 2009 tarihinde yürürlüge giren 5911 sayılı "Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Degisiklik Yapılmasına Dair Kanun" ve söz konusu Kanun degisikligine paralel olarak hazırlanan Gümrük Yönetmeligi çerçevesinde asagıda yer alan düzenlemeler yapılmıstır:
1- _hracatta laboratuvar tahlili aranılmaması ile ilgili 28.01.2003 tarihli, 2003-2 sayılı Genelgede yer alan "31 Mayıs 2002 tarih ve 24771 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeligi’nin “Laboratuar Tahliline Tabi Tutulacak Esya” baslıklı 194. Maddesinde; “Esyanın, a) 28 no.lu ekte yer alan listede bulunması," ifadesi "07 Ekim 2009 tarih ve 27369 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeligi’nin “Laboratuar Tahliline Tabi Tutulacak Esya” baslıklı 196. Maddesinde; “Esyanın,a) 23 no.lu ekte yer alan listede bulunması " olarak degistirilmistir.
2- _hracat beyannamelerinde düzeltme konusu ile ilgili 16.06.2003 tarihli, 2003-12 sayılı ve 21.04.2008 tarihli, 2008-10 sayılı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıstır.
3- _hracat beyannamelerinde kıymet arastırması ile ilgili 2007-18 sayılı Genelgenin (j)
bendi;"Yapılan kıymet arastırması sonucunda ihraç esyasının beyan edilen kıymetinin kabul edilemeyecek ölçüde yüksek veya düsük oldugunun tespit edildigi hallerde konu 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 241/1 maddesi çerçevesinde degerlendirilecek ve sonucuna göre islem tesis edilecektir." olarak degistirilmistir.
4- _hracat beyannamelerinin kapatılması ile ilgili 04.04.2007 tarihli, 2007-19 sayılı Genelgenin 2 nci maddesinin (b) bendi yürürlükte kaldırılmıstır.
Aynı Genelgede atıfta bulunulan Gümrük Yönetmeliginin 515 nci maddesi 417, 541 nci maddesi 435 olarak degistirilmistir.
5- 01.06.2007 tarihli, 2007-23 sayılı Genelgede atıfta bulunulan Gümrük Yönetmeliginin 152 nci maddesi 156 ncı madde olarak degistirilmistir.
6- 04.05.2009 tarihli, 2009-25 sayılı Genelgee yer alan "31 Mayıs 2002 tarih ve 24771 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeligi’nin 20 Nolu Eki'nde yer alan" ifadesi "07 Ekim 2009 tarih ve 27369 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeligi’nin Gümrük Yönetmeligi’nin 14 Nolu Eki'nde yer alan" olarak degistirilmistir.
(*1)"6- 04.05.2009 tarihli, 2009/18 sayılı Genelgede yer alan "31 Mayıs 2002 tarih ve 24771 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeligi’nin 20 Nolu Eki'nde yer alan" ifadesi "07 Ekim 2009 tarih ve 27369 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeligi’nin 14 Nolu Eki'nde yer alan" olarak degistirilmistir. "(*1)201032 ayılı enelge ile değişen şeklidir.
7-İhracatta Gümrük Kanunun 56 ve 57 nci maddelerinni uygulanması ile ilgili 04.05.2009 tarihli, 2009-19 sayılı Genelgede atıfta bulunulan Gümrük Kanunun 57/6 ncı maddesi 57/5 olarak, Ek 19 Ek 13 olarak degistirilmistir.
8- 04.05.2009 tarihli, 2009-23 sayılı Genelgede 2000/69 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına yapılan atıf 2009/15481 sayılı 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar olarak degistirilmistir.
9- İhracatta fatura kullanımı ile ilgili 04.05.2009 tarihli, 2009-25 sayılı Genelge atıfta bulunulan Gümrük Yönetmeliginin 119 ncu maddesi 114, 120 ncimaddesi 115 olarak degistirilmistir. Bunun yanında, genelge yer alan "Ayrıca, beyannamenin tescil tarihinden itibaren, Gümrük Yönetmeligi’nin “Süre” baslıklı 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi hükmüne göre hesaplanacak 15 günlük süre içinde asıl faturayı ilgili gümrük idaresine ibraz etmeyenler hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanunu”nun 241/1. maddesi tatbik edilecek ve asıl fatura ibraz edilene kadar bu Genelge ile getirilen kolaylıklardan yararlandırılmayacaklardır." ifadesi "Ayrıca, asıl fatura ibraz edilene kadar bu Genelge ile getirilen kolaylıklardan yararlanılması mümkün bulunmamaktadır." olarak degistirilmistir.
10- Beyanname kapsamı ihraç edilmeyen esya ile ilgili 04.05.2009 tarihli, 2009-26 sayılı Genelge atıfta bulunulan Gümrük Yönetmeliginin 516/1 nci maddesi 418/1 olarak degistirilmistir.
11- Dıs sefer ya da dıs seferin devamı sayılacak haller ile ilgili 06.05.2009 tarihli, 2009-46 sayılı Genelge atıfta bulunulan Gümrük Yönetmeliginin 600/2 nci maddesi 476/2, 601 nci maddesi 477, 602 nci maddesi 478, 607/2 nci maddesi 482/2, 73 nolu ek 75 nolu ek olarak degistirilmistir.
12- 06.05.2009 tarihli, 2009-46 sayılı Genelge atıfta bulunulan Gümrük Yönetmeliginin 601 nci maddesi 477, 602 nci maddesi 478, 73 nolu ek 75 nolu ek olarak degistirilmistir.
13- 16.11.2001 tarihli, 2001/42 sayılı Genelge ile 06.05.2009 tarihli, 2009-48 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıstır.
Bilgi ve geregini rica ederim.
S. Umman HAM_DOGULLARI
Müstesar a.
Genel Müdür V.
DAGITIM:
Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlüklerine

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16889773 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16889773 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?