2011 Yılı Gümrük Genelgeleri

2011 Yılı Gümrük Genelgeleri

––  2018 Yılı Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ

2017 Yılı Gümrük Genelgeleri için TIKLAYIN...
2016 Yılı Gümrük Genelgeleri için TIKLAYIN...
2015 Yılı Gümrük Genelgeleri için TIKLAYIN...
2014 Yılı Gümrük Genelgeleri için TIKLAYIN...

2013 Yılı Gümrük Genelgeleri için TIKLAYIN...
2012 Yılı Gümrük Genelgeleri için TIKLAYIN...

2010 Yılı ve 2010 öncesi Gümrük Genelgeleri için TIKLAYIN...

Risk Yönetimi ve KontrolGenel Müdürlüğü Genelgeleri İçin TIKLAYIN..

Dava ve İcra Takipleri İle Bunlara Bağlı İş ve İşlemlerde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Genelge (Genelge No:2012/1 - 06.08.2012)
Gümrük Müşteşarlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Genelgeleri İçin TIKLAYIN...

GENELGE/NO

GENELGENİN KONUSU

2011/51

2012 yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi (Genelge 2011/51)

2011/50

2012 yılı Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi (Genelge 2011/50)

2011/49 (Mülga)İhracatta kıymet araştırması (Genelge 2011/49) ( 2016/14)
2011/48
2011/47
2011000 Damga Vergisi Genelge (25.11.2011)
2011000 "Dore külçe altın" ve "düşük ayarlı külçe altın" ithalatında KDV uygulaması(Gümrük Genel Müdürlüğü)
2011/46 Komple Tesis veya Set Halindeki Esyanın Partiler Halinde İthali(Genelge 2011/46)
2011/45 Dahilde İşleme İzin Belgesi, İkincil İşlem Görmüş Ürün Vb. (Genelge 2011/45)
2011/44 İkincil İşlem Görmüş Ürünler ve Diğer Konular..
2011/43 2010/20 sayılı Genelge'nin 5 inci maddesi (Genelge 2011/43)
2011/42 Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Başvurusu Rehberi(Genelge 2011/42)
2011/41
2011/40 Set halindeki eşya (Genelge 2011/40)
2011/39 Posta-yolcu işlemleri (Genelge 2011/39)
2011/38 Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Sistemi (Genelge 2011/38)  (Genelge 2012/33 ile Yürürlükten Kaldırıldı)
2011/37 Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Asgari Ücret Tarifesi (Genelge 2011/37)
2011/36 Kağıtsız Beyanname Sisteminde Transit Rejimi (Genelge 2011/36)
2011/35 Özet beyan ve/veya ekindeki orijinal manifesto ile manifestoda kayıtlı konişmentolarda yer alan bilgiler arasında farklılık olması halinde konişmentolarda yer alan bilgilerin esas alınması hk.(Genelge 2011/35)
2011/34 2009/58 sayılı Genelgenin yürürlükten kaldırılması. (Genelge 2011/34)
2011/33 Gümrük Beyannamesinin 31 Nolu Kutusu (Genelge 2011/33)
2011/32 Yetkilendirilmis Gümrük Müsavirligi Rehberi (Genelge 2011/32) (Genelge 2012/33 ile Yürürlükten Kaldırıldı)
2011/31 Geçici ithalat (Genelge 2011/31)
2011/30 2010/20 sayılı Genelge'nin 4 üncü maddesi (Genelge 2011/30)
2011/29 Bedelsiz İthalatta Gümrük Kıymeti (Genelge 2011/29)
2011/28 Canlı hayvan ithalatı hk. (Genelge 2011/28)
2011/27 Genelge 2011/30 ile Yürürlükten Kaldırıldı.
2011/26 ATA Karnesi (Genelge 2011/26)

2011/25

2010/20 sayılı Genelge'nin 4 üncü maddesi (Genelge 2011/25)

2011/24

İkincil işlem görmüş ürün (Genelge 2011/24)

2011/23

Posta-Yolcu İşlemleri (Genelge 2011/23)

2011/22

Gemi Kumanya Gümrüksüz Satış Mağazalarından Eşya Satışı (Genelge 2011/22)

2011/21

85.23 tarife pozisyonu (Genelge 2011/21)

2011/20

DİİB/Dİİ'de Müeyyide Takibatı (Genelge 2011/20) (Mülga)  Bknz.2017/12

2011/19

Yurt dışına gönderilecek insani yardım malzemeleri (Genelge 2011/19)

2011/18

Özel İskeleler (Genelge 2011/18)

2011/17

Radyoaktif kirlilige karsı alınacak önlemler (Genelge 2011/17)

2011/16

K.K.D.F. (Genelge 2011/16)

2011/15

İhtisas Gümrügü Genelgesinde Degisiklik (Genelge 2011/15)

2011/14

Gümrük idarelerinde is takibi (Genelge 2011/14)

2011/13

A.TR dolasım belgeleri ve mense belgelerine iliskin yapılacak islemler (Genelge 2011/13)

2011/12

Risk Yön. ve Kontrol G.Müd. 2011/13 Genelgesi ile Yürürlükten kaldırıldı

2011/11

Kabahatler Kanunu / Para Cezaları (Genelge 2011/11)

2011/10

 Dıs seferde dahili kabotaj esyası tasınması (Genelge 2011/10) 2013/36 sayılı genelge ile yürürlükten kaldırıldı.

2011/09

Batan Gemiler ve Sökülecek Gemilerin İthalatı (Genelge 2011/9)

2011/08

DİR kapsamındaki müeyyide takibatlarında 6183'e göre yapılacak işlemler (Genelge 2011/8)

2011/07

Yabancı Bayraklı Gemilere Bakım-Onarım Kapsamında Eşya Teslimi (Genelge 2011/7)

2011/06

Transit Rejimi (Genelge 2011/6)

2011/05

Genelge 2011/16 ile Yürürlükten Kaldırıldı.

2011/04

Mısır Çerezi (Genelge 2011/4)

2011/03

İhtisas Gümrüğü Genelgesi (Genelge 2011/3)

2011/02

Damga Vergisi (Genelge 2011/2)

2011/01

DIIB Kapsamı Beyannamelerde Düzeltme (Genelge 2011/1)  (2012/31 ile yürürlükten kaldırıldı.)

Gümrük Müşteşarlığı Risk Yönetimi Kontrol Genel Müdürlüğü Genelgeleri

 

GENELGE/NO

GENELGENİN KONUSU

2012/6 Beyanname çıktısı alınması (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü) (Genelge:2012/6)
2011/14 Hava Yolu ile Gelen Eşya (Genelge 2011/14 - RiskYönetimi ve Kontrol G.M.)
2011/5 Gelir evrakının ilgili gümrük idaresinde arşivlenmesi.(Genelge 2011/5)
2011/4 Beyanname çıktısı alınması (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü) (Genelge:2011/4) (Mülga)
2011/3 Damga vergisi (Risk ve K.Genel Müdürlüğü-Genelge 2011/3)
2011/13 Havayolu İle Gelen Eşya (Risk Y.ve Kont. Gen.Md. 2011/13)
2011/12
T.Yazı
T.Yazı
T.Yazı 6111 sayılı Yasa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü)
2011/10 Geçici İthal Edilen Kara Taşıtları (Kontrol Genel Müdürlüğü) Genelge 2011/10
2011/9 Finansal kiralamada uygulanacak KDV nispeti (Kontrol Genel Müdürlüğü) Genelge 2011/9
T.Yazı İkincil işlem görmüş ürün (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü-Genelge/2011)
2011/7 Yürürlükten kaldırılan genelgeler.(2011/7)
T.Yazı TIR Karnesi İnceleme ve Soruşturmaları (İç Genelge 2011/26)(Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü)
T.Yazı 6111 sayılı Kanun (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü)
2011/5 TIR İşlemleri (Kontrol Genel Müdürlüğü-Genelge 2011/5)
2011/4 Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Kontrol Genel Müdürlüğü-Genelge 2011/4)
2011/3 TIR Park Ücreti (Genelge 2011/3)
2011/2 İmha Edilecek Gelir Evrakı (Genelge 2011/2)
2011/1 TIR karnelerinden damga vergisi alınmaması. (G.Müşt.Kontrol Genel Müd.-Genelge 2011/1)

Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki Beyannamelerde satır kodu değişikiği Hk.tasarraflu yazı

İhale İşlemleri (2011/3) - (Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleriDöner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü)

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri programında düzenlenen AT1 tespit kodu sözleşmeleri

YGM’ler tarafından antrepoya eşya alınması, tutanak ve idareye bildirim hakkında

İmha 2011/1

 

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16304097 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16304097 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?