2012 Genelgeleri

––  2018 Yılı Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ

2012 YILI GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GENELGELERİ
2018 Yılı Gümrük Genelgeleri... 2017 Yılı Gümrük Genelgeleri...
2016 Yılı Gümrük Genelgeleri... 2015 Yılı Gümrük Genelgeleri...
2014 Yılı Gümrük Genelgeleri... 2013 Yılı Gümrük Genelgeleri...
2011 Yılı Gümrük Genelgeleri... 2010 Yılı ve 2010 öncesi Gümrük Genelgeleri...
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Genelgeleri için TIKLAYIN...
Fikri ve sınaî haklar mevzuatına konu eşyanın tasfiyesi Hk. (TASİŞ-Genelge 2012/5)
2012/4 Onaylanmış Kişi Statüsü (Risk Yönetimi ve Kont.Gn.Müd. - Genelge 2012/4)

GENELGE/NO

GENELGENİN KONUSU

 2012/41
2012/40
2012/39
2012/38 Şahit Numune Saklama Süresi (Genelge 2012/38)
2012/37
2012/36
2012/35 İthalat Tebliğleri (Genelge 2012/35)
2012/34 Yetkilendirilmiş Mümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi
2012/33 Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Sistemi Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi (Genelge 2012/33)
2012/32 Numune Alma Klavuzu (Genelge 2012/32)
2012/31 DIIB Kapsamı Beyannamelerde Düzeltme (Genelge 2012/31) (Mülga)
2012/30 İhracatta kıymet araştırması Genelge 2012/30)
2012/29 Gümrük Kıymeti (Genelge 2012/29)
2012/28  2011/13 sayılı Genelgedeki Değişiklik (Genelge 2012/28)
2012/27 Dahilde İşleme İzni Sözlü Beyan (2012/27)
2012/26 mrük Yönetmeliğinin EK-62'si (Genelge 2012/26)
2012/25
2012/24 Dahilde İşleme İzni kapsamında kıymetli maden ve taşların ithali (Genelge 2012/24)
2012/23 Dahilde İşleme Rejimi (Genelge 2012/23)
2012/22 mrük Müşavirleri (Genelge 2012/22)
2012/21 Gümrük Kıymetinin tespiti (Genelge 2012/21)
2012/20 Gümrük Yönetmeliğinin Ek:62 si (Genelge 2012/20)
2012/19 Buharlı Temizleyiciler (Genelge 2012/19)
2012/18 Yurt dışı tebliğat (Genelge 2012/18)
2012/17 nıflandırma (Genelge 2012/17)
2012/16 TV Modülleri (Genelge 2012/16)
2012/15 Transfer Yolcu Uygulaması (Genelge 2012/15)
2012/14 Sigara Transiti (Genelge 2012/14)
2012/13 AN9 Tespit İşlemi (Genelge 2012/13)
2012/12 Geçici ithalat rejiminde ayniyet tespiti (Genelge 2012/12) (Mülga 2017/22 Genelge ile)
2012/11 ATA Karnesi ve Kısmi Muafiyet /Genelge 2012/11)
2012/10 Kullanılmış Ev Eşyası İthali (Genelge 2012/10)
2012/9 Kıymet kriterli gözetim uygulamaları (Genelge 2012/9)
2012/8 Bilgi Talebi (Genelge 2012/8)
2012/7 Gümrük Tarifelerinin Sınıflandırılması ile ilgili genelge (2012/7)
2012/6 TV, monitör ve kameraların Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (Genelge 2012/6)
2012/5 Diplomatik İndirim (Genelge 2012/5)
2012/4 Transit Rejimi ile ilgili işlemler (Genelge 2012/4)
2012/3 Kıymet kriterli gözetim uygulamaları (Genelge 2012/3)
2012/2 Özet Beyan Uygulaması (Genelge 2012/2)
2012/1 Deniz ve Hava Tasıtlarına İhracat Teslimleri (Genelge 2012/1)
2011/16 Sayılı (KKDF) Genlege ile ilgili açıklama
Beyannamenin 44.Hanesine sonradan yan sanayici yazılamayacağı hakkında.
2012/12511 Yurtdışına giriş-çıkış işlemleri hk. 01.06.2012 / 12511
2012(Hiz.Öz.) Ceza indirimi (Gümrük Kanunu 234/3) -(Hizmete Özel)
01/2012 T.Y. Serbest Bölgede faaliyette bulunan firmaların transit beyannamelerinin de damga vergisinden istisna tutulması hk
2012(Hiz.Öz.) Gümrük işlemlerine ait belgelerin muhafazası ve imhası(2012/3)

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16899038 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16899038 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?