2012 Yılı İthalat Tebliğleri

Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/1)
Harrp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/2)
Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/3)
Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/4)
Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/5)
İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/6)
Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2011/7)
Sivil Hava Taşıtlarında Kullanılmaya Mahsus Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2011/8)
Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/9)
Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/10)
Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/11)
Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/12)
İşçi Sağlığını ve İş Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/13)
Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/14)
Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/15)
Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/16)
Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/17)
Otonom Tarife Kontenjanı Açılması ve Gümrük Vergilerinin Askıya Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/18)
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/19)

Bazı Ürünlerin İthalatta Uygunluk Denetimine Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/1)

2012/1 Sayılı Tebliğe açıklık getiren 2012/1 sayılı TAMİM için TIKLAYIN..

5201 Sayılı Kanun Gereğince Kontrole Tâbi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askerî Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste (2012 Yılı Listesi)
Japonyadan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/2)
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/3)
Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/4)
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/5)
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/24)
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/6)
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/7)
Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/8)

“CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/9)

Bu Tebliğ (2012/9) Hakkında 2012/2 Sayılı TAMİM için TIKLAYIN..

Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/10)
Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/11)
Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatta Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/12)
Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/14)
Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/15)
Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/16)
Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/17)
Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatta Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/18)
Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/19)
Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/20)
Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Kapsamındaki Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatta Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/21)
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/23)

Pamukların Kontrolüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/25)

Damızlık Harici Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğ (No: 2012/8)
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/5)
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/4)
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/3)
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/2)
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/2)
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/3)
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/4)
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/5)
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/6)
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/7)
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/8)
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/9)
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/10)
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/11)
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/12)
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/13)
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/14)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/1)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/2)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/3)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/4)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/5)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/6)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/7)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/8)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/9)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No:2012/10)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No:2012/11)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No:2012/12)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No:2012/13)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No:2012/18)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 88) (Ham petrol ve akaryakıt türlerinin serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı yetkili gümrük idareleri)
Hayvansal Ürünlerin Kişisel Sevkiyatlarının Ülkeye Girişine İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğ (No: 2012/11)
Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler Hakkında Tebliğ (No: 2012/12)
Sığır Eti İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/13)
Kesimlik ve Besilik Sığır Cinsi Hayvanlar ile Koyunların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğ (No: 2012/25)
Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (No: 2012/1)
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2012/2)
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanıİdaresineİlişkin Tebliğ(No: 2012/3)

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898090 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898090 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?