E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,63 TL
1 € = 3,94 TL
13193419 Ziyaretçi

2012/12 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (Genelge 2016/2)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü


Sayı        :    72093537-010.06

Konu      :    2012/12 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge


GENELGE (2016/2)

 

İlgi: 18.04.2012 tarih ve 2012/12 sayılı Genelge.

 

İlgide kayıtlı Genelgenin 4 üncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve metne aşağıda yer alan GTİP'ler eklenmiştir.

 

"A, B ve C Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesine sahip firmalar ile Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına sahip firmaların 2153, 2353, 3153, 3158, 4053, 4058, 4253, 4258, 5300, 5321, 5323, 5341, 5351, 5352, 5371, 5391, 5800, 7153, 7158 rejim kodları kapsamında aşağıda belirtilen GTİP'lerden beyan edilen ambalaj, palet, uçak ve uçak motorlarının fiziki kontrolü gerektirir özel durumlar hariç olmak üzere sadece ayniyet tespiti gerekçesiyle kırmızı hatta yönlendirilmemesi gerekmektedir."

 

"7309.00.90.00.11

7309.00.90.00.12
7310.10.00.90.00

7326.90.50.00.00"

Bilgi ve gereğini rica ederim.


Cenap AŞCI
Bakan a.
Müsteşar

 


Dağıtım:  Merkez ve Taşra Teşkilatı