E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,34 TL
15373006 Ziyaretçi

2012/8 Sayılı Genelgede değişiklik (Genelge 2016/10)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

 


Sayı    : 17474625-010.06.01

Konu   : Genelgede Değişiklik

 

GENELGE (2016/…)


 

İlgi: 28/3/2012 tarihli ve 2012/8 sayılı Genelge


İlgide kayıtlı Genelgenin son paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Diğer taraftan, anılan sirküler kapsamında yer alan malların, geçerli bir Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB)’sinin veya ekinde tahlil raporu yer alan bir gümrük beyannamesinin mevcut olması halinde, söz konusu mal için yeniden GTİP tespiti talebinde bulunulmasına gerek bulunmamaktadır.”

Bilgi ve gereğini rica ederim.


Cenap AŞCI
Bakan a.
Müsteşar


 

 DAĞITIM :

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine