2013 Yılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğleri

Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı İthalatı İçin Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi ve İzlenmesine İlişkin Tebliğ
Aktif Madde İçermeyen Biyosidal Ürünler Tebliği
İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/1)
Japonyadan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/2)
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/3)
  Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/4)
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/5)

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/6)
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/7)
Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/8)
“CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/9)

Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/10)
Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/11)
4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/13)
Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/14)
Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/15)
Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/16)
Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/17)
Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/19)
Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/20)
Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/21)

İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/22)
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/23)
Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine İlişkin Kararın Ekinde Yapılan Düzenlemenin Duyurulması Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/28)

Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2013/1)
Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/1)
Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/2)
Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/3)
Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/4)
Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/5)
İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/6)
Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/7)
Sivil Hava Taşıtları ve Bunlarda Kullanılmaya Mahsus Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/8)
Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/9)
Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kâğıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/10)
Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/11)
Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/12)
İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/13)
Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/14)

Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/15)
Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/16)
Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/17)
Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/18)
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/19)
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/2)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/15)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/14)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/13)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/12
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/11)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/10)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/9)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/8)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/7)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/6)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/2)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/1)
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2013/12)
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2013/11)
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2013/9)
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/5)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/35)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2013/11)
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2013/10)
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2013/8)
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/13)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2013/7)
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2013/6)
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2013/5)
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2013/4)
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2013/3)
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2013/2)
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2013/1)

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/7)
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/6)
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/5)
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/4)
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/3)
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/2)

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269585 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269585 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?