E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,54 TL
1 € = 4,12 TL
14430128 Ziyaretçi

2013 Yılı Genelgeleri

––  2017 Yılı Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ

2013 YILI GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GENELGELERİ
2017 Yılı Gümrük Genelgeleri için TIKLAYIN...
2016 Yılı Gümrük Genelgeleri için TIKLAYIN...
2015 Yılı Gümrük Genelgeleri için TIKLAYIN...
2014 Yılı Gümrük Genelgeleri için TIKLAYIN... 2012 Yılı Gümrük Genelgeleri için TIKLAYIN...
2011 Yılı Gümrük Genelgeleri için TIKLAYIN... 2010 Yılı ve 2010 öncesi Gümrük Genelgeleri için TIKLAYIN...
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Genelgeleri için TIKLAYIN...
Dava ve İcra Takipleri İle Bunlara Bağlı İş ve İşlemlerde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Genelge (Genelge No:2012/1 - 06.08.2012)
Yurtdışı Bilgi Taleplerinde Uyulması Gereken Kurallar (AB ve Dış İlişkiler Gn.Md.)
2013/1 Gümrük Kanunu'nun 242 nci maddesi (genelge 2013/1)
2013/2 2013 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi (Genelge 2013/2)
2013/3 2013 Yılı Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Asgari Ücret Tarifesi (Genelge 2013/3)
2013/4 Taşıma depolama esnasında hasar gören taşıtlar için elleçlemenin kapsamı (Genelge 2013/4)
2013/5 Antrepoya Eşya Alınması ve Aynı Gümrük İdaresi Denetiminde Eşya Sevki (Genelge  2013/5)
2013/6  KKDF kesintileri  (Genelge 2013/6)
2013/7 Özet Beyan İptalleri (Genelge 2013/7)
2013/8 Gemi Kumanya  Gümrüksüz Satış Mağazalarından Eşya Satışı (Genelge 2013/8)
2013/9 2000/51,2002/21 ve 2009/27 sayılı Genelgeler (Genelge 2013/9)
2013/10 Gümrük müşavirliği firmalarının yeniden yapılandırılması (Genelge 2013/10)
2013/11 Kendinden hareketli pulverizatör (Genelge 2013/11)
2013/12 "Antika Araç İthali" (Genelge 2013/12)
2013/14 2000-37 ve 2001-7 Sayılı Genelgelerin Yürürlükten Kaldırılması (Genelge 2013/14)
2013/15 Hariçte İşleme Rejimine Konu Eşysnın Ayniyat Tespiti (Genlge 2013/15)
2013/16 2000/47 ve 2001/24 Sayılı Genelgelerin Yürürlükten Kaldırılması (Genelge 2013/16)
2013/17 2009/78 sayılı Genelgenin Yürürlükten Kaldırılması (Genelge 2013/17)
2013/18 2000/25, 2000/50, 2001/8, 2009/67, 2010/42 sayılı genelgeler (Genelge 2013/18)
2013/19  Dahilde İşleme İzninde Süre/Ek Süre-YGM Uygulaması (Genelge 2013/19)
2013/20 DIIB Kapsamı Beyannamelerde Düzeltme (Genelge 2013/20)(Mülga)
2013/21 KKDF - Takas (Genelge 2013/21)
2013/22 DİR Kapsamında ihraç edildikten sonra geri gelen eşya (Genelge 2013/22)
AB G.Kore STA (AB ve Dış İlişkiler Gn.Md.)
2013/23 Gümrük Kanunu 235/5 ve 236/5’in uygulanması (Genelge 2013/23)
2013/24 2000/4 ve 2008/27 Sayılı Genelgelerin Yürürlükten Kaldırılması (Genelge 2013/24)
2013/25 Yürürlükten Kaldırılan Genelgeler (Genelge 2013/25)
2013/26 2009/4 Sayılı Genelgenin 3'üncü Maddesi (Genelge 2013/26)
Risk Y Firma Dosya Takip Programı İle İlgili Risk Yönetimi Kontrol Gn.Müd. Yazısı
T.Yazı Antrepodan Transit  (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
2013/27 Gemi Kaynaklı Atıklar (Genelge 2013/27)
2013/28 Deniz ve Hava Taşıtlarına İhracat Teslimleri (Genelge 2013/28)
2013/29 İhracatta Laboratuvar Tahlili Aranmaması (Genelge 2013/29)
2013/30 İhracat Beyannamelerinin Kapatılması (Genelge 2013/30)
2013/31 İhracatta Beyan (Genelge 2013/31)
2013/32 Yürürlükten Kaldırılan Genelgeler (2013/32)
2013/33 Geri Gelen Eşya (2013/33)
2013/34 Çok Sayıda Kalemden Oluşan Eşyanın İhracatında Gümrük Beyanı (Genelge 2013/34)
2013/35 İhracatta Fatura Kullanımı (Genelge 2013/35)
2013/36 İhrakiye - Kumanya teslimleri (Genelge 2013/36)
2013/37 Sağlık Kurulu Raporları ve Adli Sicil Kayıtları Hk (Genelge 2013/37)
2013/38 İdari Yaptırımlar (Genelge (2013/8)
2013/39 6455 Sayılı Kanunun Uygulanması ( Genelge 2013/39 )
2013/40 2002/41 ve 2005/19 Sayılı Genelgelerin Yürürlükten Kaldırılması Hk. (Genelge 2013/40)
2013/41 6455 Sayılı Kanun (Genelge 2013/41)
2013/42 6455 Sayılı Kanun (Genelge 2013/42)
2013/43 Dahilde İşleme İzni kapsamında etiket ithali (Genelge 2013/43)
2013/44 DİR Kapsamında Yıpranmış veya Yırtılmış Etiketlere İlişkin Yapılacak İşlemler (Genelge 2013/44)
2013/45 KKDF-Takas (Genelge 2013/45)
2013/46 Dahilde İşleme izinlerinde Ayniyat Tespiti (Genelge 2013/16)
2013/47 Sınıflandırma (Genelge 2013/47)
2013/48 Diplomatik Muafiyetler (Genelge 2013-48 (Mülga)  Diplomatik Muafiyetler (Genelge 2015/10)
2013/49 Dahilde İşleme İzninde Süre/Ek Süre-YGM Uygulaması (Genelge 2013-49)
2013/50 Bazı Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Sınıflandırılması (Genelge 2013-50)
2013/51 İzopropil Alkolün Sınıflandırılması Hk. (Genelge 2013-51)
2013/52 İhtisas Gümrüğü (Genelge 2013/52)
2013/53 Antrepolarda Teminat İşlemi (Genelge 2013/53)
2013/54 Deniz ve Havalimanlarında Aktarma İşlemleri (Genelge 2013/54)
2013/55 Dahilde İşleme İzni Sözlü Beyan (Genelge 2013/55)
2013/56 Demiryolu İle Yurda Gelen Boş Vagonların Geçici İthalat İşlemleri (Genelge 2013/56)
2013/57 (2014) Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi (Genelge (2013/57)
2013/58 (2014) Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi (Genelge 2013/58)
Posta yoluyla gelen ilaçlar hk. (Güm.ve Tic.Gn.Md)
Tas.Yazı ÖTV Kanununa ekli 1 Sayılı listede yer alan eşyanın DIR kapsamında ithalinde teminat hk.(Gümrükler Gn.Md.)
Tas.Yazı "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ" Hakkında Tasarruflu Yazı.(Gümrük Gn.Md.)