2013 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ -2013
HİZMET KODU HİZMET KONUSU 2013 (TL)
İHR İHRACAT İŞLEMLERİ TÜM GÜMRÜKLER İÇİN (BEHER BEYANNAME)
İHR-1 Kesin İhracat İşlemleri (Dahilde İşleme Dahil) Kara,Hava 89,25      Deniz 115,50
İHR-2 Geçici İhracat İşlemleri (Hariçte İşleme Dahil) 173,25
İHR-3 ATA Karneli işlem 173,25
İHR-4 Gayri ticari çıkış (Bedelsiz) 115,50
İHR-5 İkinci Gümrük Yoluyla İhracaat İşlemleri (Havayolu hariç) 231,00
İHR-6 İhrakiye ve Kumanya İşl. 25 Faturaya kadar-25 Fatura  Üzeri Beher Fatura için 6.-TL İlave edilir. 115,50
İHR-7 Dökme Eşya İhracaat İşlemleri 346,50
İHR-8 Yukarıda Hizmet Ücretlerine İlaveten ikinci Ve Sonraki Beher Tır/Konteyner/Araç/Vagon v.b. 28,35
İTH İTHALAT İŞLEMLERİ  (BEHER BEYANNAME)
İTH-1 İthalat İşlemleri (Kara, Hava Yolu ) 143,85/127,05
İTH-2 İthalat İşlemleri (Deniz yoluyla gelip limanda yapılan ithalat) 199,50
İTH-3 Tam Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usül (beher beyanname için ayrıca)  92,40
İTH-4 Dökme Tarım Ürünleri İthalat İşlemleri  546,00
İTH-5 Diğer Dökme Eşya İthalat İşlemleri  430,50
İTH-6 Geçici ithalat beyannamesi 231,00
İTH-7 ATA Karneli işlem 173,25
İTH-8 Dahilde İşleme rejimi kapsamında ithalat 199,50
İTH-9 Boru Hatları veya Elektrik telleri ile taşınan ve depolama imkanı olmayan sürekli akış halinde olan eşyanın ithalat işlemleri (CIF Kıymete göre kademeli ücretlendirme uygulanmaz)  346,50
İTH-10 İşlenmiş ve İşlenmemiş Kıymetli Maden (Altın,Gümüş,Platin) İthalatı ile Gümrük Tarife Cetveli 72nci Fasılda yer alan Demir ve Çelik Ürünleri İthalat İşlemleri (CIF kıymeti 1.000.000 USD'ye kadar olan işlemlerde uygulanır. CIF Kıymeti 1.000.000 USD'yi aşan kısımlar için %0,001 (yüzbinde bir )'nden az olmamak üzere tarafların anlaşması ile asgari ücret belirlenir) 210,00
İTH-11 Taahhütname ile İthalat İşlemleri (Herbir Taahhütname Başı) 92,40
İTH-12 Gayri ticari giriş(Bedelsiz) 144,90
İTH-13 Beher İthalat beyannamesi itibariyle, yukarıdaki ücretlerden az olmamak üzere, CIF kıymet esasına göre alınacak gümrük müşavirliği hizmetleri aşağıdaki şekilde kademeli olarak uygulanır.  
  a)CIF Kıymeti 0- 50.000 USD'ye kadar olan işlemlerde tarifede belirlenen tutarlar uygulanır.  
  b)CIF Kıymeti 50.001-200.000 USD'ye kadar, 50.000 USD'yi aşan kısım için %0.3'ü (binde üç) uygulanır.(a+b)  
  c) CIF Kıymeti 200.001 -2.000.000 USD'ye kadar, 200.000 USD' yi aşan kısım için % 0,1'i (binde bir) uygulanır.(a+b+c)  
  d) CIF Kıymeti 2.000.001 -10.000.000 USD'ye kadar, 2.000.000 USD' yi aşan kısım için % 0,01'i (onbinde bir) uygulanır.(a+b+c+d)  
  e) CIF Kıymeti 10.000.000 USD’den fazla  olan işlemlerde,10.000.000 USD’ye kadar yukarıda belirtilen şekilde kademeli olarak asgari ücret belirlenir. 10.000.001 USD’den fazla olan işlemlerde  ise CIF kıymetin %0,003’(yüzbinde üç) 'inden az olmamak üzere, tarafların anlaşmasıyla asgari ücret belirlenir.” (a+b+c+d+e)  
İTH-14 Yukarıdaki Hizmet Ücretlerine İlaveten ikinci ve sonraki  beher TIR/Konteyner/Araç/Vagon v.b 57,75
TR TRANSİT İŞLEMLERİ
TR-1 Transit işlemleri  173,25
TR-2 Özet beyan 46,20
TR-3 Yukarıdaki Hizmet Ücretlerine İlaveten ikinci ve sonraki  beher TIR/Konteyner/Araç/Vagon v.b. 46,20
ANT GÜMRÜK ANTREPO İŞLEMLERİ
ANT-1 Antrepo beyannamesi 57,75
ANT-2 Antrepoda / Geçici Depolam Yerinde eşya devri 157,50
ANT-3 Yukarıdaki Hizmet Ücretlerine İlaveten ikinci ve sonraki  beher TIR/Konteyner/Araç/Vagon v.b. 46,20
  ÖZELLİK ARZ EDEN İŞLEMLER
SB-1 Serbest bölge işlem formları (1 adet form için) 57,75
ÖZ-1 Gümrükçe alınan depozitoların çözümü (beher teminat için)  34,65
ÖZ-2 Müfrez işlemler (gümrük beyannamesi/özet beyan) beher işlem için 92,40
ÖZ-3 Geçici ithalat İzni- Dahilde İşleme İzni- Bağlayıcı Tarife Bilgisi- Bağlayıcı Menşe Bilgisi - INF Belge işlemleri 70,00
DAN DANIŞMANLIK ÜCRETLERİ
DAN-1 Büroda sözlü danışma bir saate kadar 115,50
DAN-1-1 Takip eden her saat için 57,75
DAN-2 Çağrı üzerine gidilen yerde danışma bir saate kadar 288,75
DAN-2-1 Takip eden her saat için 115,50
DAN-3 Yazılı görüş bildirme 288,75
DAN-4 Sürekli danışma (aylık) 577,50

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16270524 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16270524 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?