2013 Yılı Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Asgari Ücret Tarifesi (2013/3)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : B.21.0.GGM.0.07.0.01-161.02.03.02[2013]
Konu : Asgari Ücret Tarifesi 16/01/2013
GENELGE
(2013/3)
İlgi:28.12.2012 tarihli 2012/41 sayılı Genelge.
2012/41 sayılı Genelge ekinde yayımlanan 2013 yılı ''Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi'' ekte yer aldığı haliyle değiştirilmiş olup, ilgi de kayıtlı Genelge ve eki yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Ziya ALTUNYALDIZ
Bakan a.
Müsteşar

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 
TESPİT KODU TESPİT KONUSU 2013
AN1 Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına 11.858 TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına 9.486 TL
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına 17.787 TL
AN2 Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına 5.929 TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına 4.743 TL
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına 8.840 TL
AN3 Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına 5.929 TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına 4.743 TL
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına 8.840 TL
AN4 Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına 5.929 TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına 4.743 TL
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına 8.840 TL
AN5 Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına 5.929 TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına 4.743 TL
AN6 0-3000 m2/m3 olanlar  3.881 TL (aylık)
3001m2/m3 - 5000 m2/m3 arasında olanlar 5.929 TL (aylık)
5001 m2/m3 ve üstünde olanlar 11.858 TL (aylık)
Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamına giren eşyanın gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespit işlemleri Her bir beyanname için 12 TL
AN7 Genel Antrepo 11.858 TL (Yıllık)
Özel Antrepo 5.929 TL (Yıllık)
AN8 0-3000 m2/m3 olanlar  4.096 TL (aylık)
3001m2/m3 - 5000 m2/m3 arasında olanlar 6.468 TL (aylık)
5001 m2/m3 ve üstünde olanlar 12.936 TL (aylık)
Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamına giren eşyanın gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespit işlemleri Her bir beyanname için 12 TL
AN9 Tespit Sözleşmesi Başına  593 TL (yıllık) 
Antrepo içerisinde yapılan elleçleme işlemine ilişkin olarak düzenlenecek her bir tespit raporu başına  59 TL
Antrepo dışında yapılacak elleçleme faaliyetleri için düzenlenecek her bir tespit raporu başına  119 TL
Antrepo dışında yapılan elleçleme faaliyetlerinde elleçleme işleminin tamamlanmadığı durumlarda aylık bazda düzenlenecek her bir tutanak başına  54 TL
Tespit raporları için ödenecek ücretlerin aylık 5.930 TL'yi aştığı durumlarda  Tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar 
GC1 Tespit Raporu Başına 593 TL’den az olmamak üzere 59.300 TL'ye kadar CIF kıymetin yüzde 2’si, 59.300 TL'yi aşan izinlerde ise aşan kısma ait CIF kıymetin onbinde 1'i, toplam ücretin 5.930 TL’yi geçmesi durumunda tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar
NK1 Tespit Raporu Başına Her bir ay itibariyla düzenlenecek olan ilk rapor için 1.725 TL olmak üzere, sonraki her bir rapor için 593 TL., ay içerisinde düzenlenen rapor sayısının beş adedi aşması halinde bu hesaplama yöntemiyle elde edilecek tutar.
DR1 Tespit Raporu Başına 1.186 TL’den az olmamak üzere CIF kıymetin onbinde 5’i
GC2 Tespit Raporu Başına 2.911 TL’den az olmamak üzere CIF kıymetin onbinde 5’i
GK1 Tespit Raporu Başına 1.186 TL’den az olmamak üzere 118.600 TL'ye kadar CIF kıymetin yüzde 2'si, 118.600 TL'yi aşan izinlerde ise her ilave 118.600 TL için aşan kısma ait CIF kıymetin binde 5’i
                    
AT1 "AT1" tespit kodu çerçevesinde yapılacak tespit işlemlerinde belge başına  1.186 TL
EU2 Tespit Raporu Başına 2.372 TL
OK1 A Sınıfı ve B Sınıfı Onaylanmış Kişi Statüsü Belgeleri başvuru dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit işlemi 1.186 TL
C Sınıfı Onaylanmış Kişi Statüsü Belgesi başvurusu dosyasının ön incelemesine ilişkin tespit işlemi 711 TL
SK1 Tespit Sözleşmesi Başına  539 TL
Sonradan kontrol talebinin birden fazla belge içermesi durumunda ilave her belge başına  54 TL
INF4 Kısa dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde kontrolleri için belge başına  1.186 TL
Uzun dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde kontrolleri için belge başına  5.929 TL
ZD1 Tespit Raporu Başına  647 TL
BD1 Tespit Sözleşmesi Başına  539 TL
Aynı DİİB veya DİZİN kapsamı birden fazla beyannamede düzeltme yapılması durumunda 30 adete kadar ilave her beyanname başına  108 TL
Aynı DİİB veya DİZİN kapsamı beyanname sayısı 30 adeti aştığı durumlarda aşan kısım için  Tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,83 TL
16849174 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,83 TL
16849174 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?