E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,65 TL
1 € = 3,94 TL
13211138 Ziyaretçi

2013/28 Sayılı Genelgede değişiklik (Genelge 2014/25)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı     : 52707093/140.01.01

Konu   : 2013/28 sayılı Genelge hk.

 

GENELGE

(2014/25)

 

  24.07.2013 tarihli ve 2013/28 sayılı Genelge'nin 6 ıncı maddesinin ilk cümlesinde gecen "ilk iş gününün" ibaresi, "ikinci iş gününün" şeklinde değiştirilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Ziya ALTUNYALDIZ

Bakan a.

Müsteşar

 

DAĞITIM: Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri