2013/5 Sayılı Genelgede Değişiklik (Genelge 2017/19)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

  Sayı     : 40216608-010.06.02

  Konu   : 2013/5 Sayılı Genelgede Değişiklik

 

 GENELGE (2017/19)

  

     İlgi      :07.02.2013 tarihli ve 2013/5 sayılı Genelge.

 

            İlgide kayıtlı Genelgenin “II-AYNI GÜMRÜK İDARESİ DENETİMİNDEKİ BİR YERDEN BAŞKA BİR YERE EŞYA SEVKİ’’ başlıklı bölümüne aşağıdaki kısım eklenmiştir:

               “c-1. Aynı Gümrük İdaresi Denetimindeki Antrepodan Hava Veya Deniz Limanına Sevk Edilip Buralardan Yurtdışı Edilecek Serbest Dolaşımda Olmayan Eşyaya İlişkin İşlemler

            Antrepoda depolanan serbest dolaşımda olmayan eşyanın aynı gümrük idaresi denetimindeki hava veya deniz limanına sevk edilip buralardan yurtdışı edilmesi durumunda, 3171 rejim kodlu beyanname düzenlenecektir. Antrepodan eşyanın çıkarılmasında YGM Sisteminde gerekli işlemler yapılacaktır. Eşyanın antrepodan sevki ve limana tesliminde ek-3’te yer alan tutanak kullanılacaktır. Eşyanın birden fazla araçla sevk edilmesi durumunda her araç için tutanak düzenlenecektir.

            Araçlara tatbik edilen mühürlerin kontrol edilmesi suretiyle, eşyanın tamamı limana alınacaktır. 3171 rejim kodlu beyanname çıkış bildirimine bağlanacak ve hava veya deniz taşıtına yüklenmesini müteakip eşya yurtdışı edilecektir.

            Antrepo ile liman arası taşımalar, eşya sahibinin yanı sıra beyan sahibi ve taşıyıcının sorumluluğu altında, teminatlı olarak gerçekleştirilecektir. Antrepodan limana yapılan sevkin eşya sahibinin antrepo beyannamesindeki teminatı altında gerçekleştirilmesi durumunda, 3171 rejim kodlu beyannamenin kapanmasını müteakip teminat serbest bırakılacaktır. Diğer durumda, 3171 rejim kodlu beyanname için teminat verilmek suretiyle işlem yapılacaktır.”

            Ayrıca, Genelgeye ilişikte yer alan ek-3 eklenmiştir.

            Bilgi ve gereğini rica ederim.


Cenap AŞCI

Bakan a.
Müsteşar

 

Ek: Tutanak Örneği

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri


Ek-3

 

TUTANAK

 

 

..................... firmasının ..../…/... tarih ve ………… sayılı 3171 rejim kodlu beyannamesine istinaden …/.../... tarihli ve .................. sayılı antrepo beyannamesi kapsamı eşyanın bulunduğu aşağıda tanıtıcı numaralarına (kap/konteyner no, mühür no) yer verilen kap/konteyner, ……………………. plakalı taşıt ile sevk edilmek ve ........... Limanına alınmak üzere, aşağıda numarası belirtilen mühür tatbik edilerek sevke hazır hale getirilmiştir. İşbu tutanak durumu belgelemek maksadıyla aşağıda ismi bulunanlar tarafından düzenlenmiştir. .../.../....

 

 

KAP/KONTEYNER NO:                                               MÜHÜR NO :

1-

2-

 

GÜMRÜK MEMURU/            TAŞIYICI/       ANTREPO İŞLETİCİSİ          FİRMA YETKİLİSİ/

YGM TEMSİLCİSİ                                                  YASAL TEMSİLCİSİ

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Yukarıda kayıtlı eşya, ...........Limanına tam ve sağlam olarak teslim alınmıştır. .../.../....

 

 

LİMAN İŞL. TAŞIYICI/       GÖZETİM MEMURU      FİRMA YETKİLİSİ/

SORUMLUSU      TEMSİLCİSİ                                   YASAL TEMSİLCİSİ

 

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16574060 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16574060 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?