2013/54 sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (Genelge 2015/20)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü


Sayı       :    96603261/010.06

Konu    :    2013/54 sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge


GENELGE (2015/…)

 

İlgi: 24.12.2013 tarihli, 2013/54 sayılı Genelge

 

İlgide kayıtlı Genelge’nin 4 üncü paragrafının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Diğer taraftan, Türkiye Gümrük Bölgesine havayolu ile getirilen ve Gümrük Yönetmeliği’nin 63 üncü maddesi hükümlerine göre özet beyanı verilen eşya için aynı Yönetmeliğin 435 inci maddesinin 7 nci fıkrası uyarınca, varış yeri ile alıcısının değişmemesi koşuluyla,   gümrüğe   sunulduğu   tarihten   itibaren   on   dört   gün   içinde,   boşaltıldığı havalimanından havayoluyla tekrar Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkışında özet beyan aranmayacaktır."

Söz konusu Genelge'nin 5 inci paragrafında geçen “24 saat” ibaresi “48 saat” olarak değiştirilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.


Cemal DERELİ
Bakan a.

Müsteşar V.


 DAĞITIM :

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16869427 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16869427 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?