2013/9 sayılı Genelge 2000/51,2002/21 ve 2009/27 sayılı Genelgeler

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı: 66909231.10.06.01-4322/4/2013
Konu: 2000/51,2002/21 ve 2009/27Sayılı Genelgeler
GENELGE (2013/9)
İlgi : a) 2000/51 sayılı Genelge.
b) 2002/21 sayılı Genelge.
c) 4/5/2009 tarihli, 2009/27 sayılı Genelge.
1-2000/51 sayılı Genelgede yer alan hususlar, 30.05.2009 tarihli ve 27243 sayılı Resmi Gazete’deyayımlanan 1 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği’nin (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) “Finansalkiralama kapsamında geçici ihracı yapılacak eşya” başlıklı 10 uncu maddesinde düzenlenmiştir
Bu itibarla, 2000/51 sayılı “3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre geçic
i çıkarılmak istenileneşyayla ilgili uygulama” Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır.
2-2002/21 sayılı "Geçici ithalatta izin süresinin başlangıcı" Genelgesi ile düzenlenen hususlar,Gümrük Yönetmeliği'nin "Eşyanın Rejim Altında Kalma Süresi" başlıklı 379' uncu maddesi ile geçiciithal eşyası için yurtta kalma süresinin hesaplanmasında Gümrük Kanununun 69'uncu maddesi
uyarınca eşyanın mükellefine teslim ediliği tarihin esas alınacağı yönünde düzenlenmiştir.
Bu itibarla, 2002/21 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
3-1615 sayılı Gümrük Kanunu'nun 119'uncu maddesinin uygulanması ile ilgili olarak çıkarılan tümgenelge ve dağıtımlı yazıların 05.02.2000 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırıldığını düzenleyen2000/18 sayılı Genelgeyi yürürlükten kaldıran 4/5/2009 tarihli, 2009/27 sayılı Genelge yürürlükten
kaldırılmıştır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Remzi AKÇİN
Bakan a.
Genel Müdür
DAĞITIM: Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16268457 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16268457 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?