2014 Mevzuat Değişiklikleri

31.12.2014   İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/1)
31.12.2014   Japonyadan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/2)
31.12.2014   Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/3)
30.12.2014 ---2015 Yılı Harç Tutarları (Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 73)/(Seri No: 74)
30.12.2014 --2015 Yılı Damga Vergisi Tutarları
30.12.2014 --Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)
26.12.2014 --Müeyyideli Kapatılan Dahilde İşleme Beyannamelerinin Tutanakla Kapatılması (Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md.)
24.12.2014 --Antrepoya Konan Eşya (Gümrükler Genel Md.)
22.12.2014 --Gümrüksüz Satış Mağazalarında Teminat Uygulamaları (Gümrükler Genel Md.)
22.12.2014 --Tek Pencere Sistemi – Türk Standartları Enstitüsü (Genelge 2014/18 Risk Y.Kont.G.M)
22.12.2014 --Tek Pencere Sistemi - Eti Maden A.Ş. (Genelge 2014/17 Risk Yönetimi ve Kont. G.M)
21.12.2014 --Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2008/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/4)
20.12.2014 --Gümrük Genel Tebliği (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) (Seri No: 1)
20.12.2014 --Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 77)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 123)
20.12.2014 --Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 70)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 122)
20.12.2015 --Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 99)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 121)
19.12.2014 --Gümrük Yönetmeliği 330/2. madde kapsamı eşya (Antrepo)
18.12.2014 --Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video, Uydu Alıcı Cihazları, Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo Televizyon Yayını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2015 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Alınacak Ücretlerin Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı:2014/7025)
17.12.2014 --İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/41)
16.12.2015 --Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/9)
15.12.2014 --Antrepolarda Teminat İşlemleri
15.12.2014 --Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi – TANAP Hk.
13.12.2014 --Arka Işık Ünitelerinin İmalinde Kullanılan Led Diyotlu Baskılı Devre Kartlarının İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
12.12.2014 --4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun  216. Maddesinin 1. cümlesinin İptali hk.
12.12.2014 --İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2014/11)
12.12.2014 -Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/3)
12.12.2014 --İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/42)
12.12.2014 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/43)
10.12.2014 Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2007/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/8)
10.12.2014 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 94)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 120)
08.12.2014 Liman Hizmet Tarifesinin Belirlenmesi (Genelge 2014/29)
08.12.2014 Yetkilendirilmis Gumruk Musavirleri nce gerceklestirilen bazi islemlerin, gumruk idarelerince gerceklestirilecegi hk. (Güm.Gn.Md.)
05.12.2014 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 119) (Gümrük Kanununda Yer Alan Ceza ve Tutarların Yeniden Belirlenmesi)
05.12.2014 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/3)
05.12.2014 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2014/10)
04.12.2014 Doğal Çiçek Soğanlarının 2015 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (No: 2014/56)
04.12.2014 ymetli taşlarda KDV uygulaması
03.12.2014 Avrupa Birliği Dışındaki Ülkeler İçin İhracat İzni Verilen Balıkçılık Ürünleri Tesis Listesi
03.12.2014 Kıymet Bildirim Formu (Genelge 2014/15 Risk Y.ve Kontrol Gn.Md.)
02.12.2014 Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 5)
02.12.2014 Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
01.12.2014 Yetkilendirilmiş Özel Ayar Evleri ve Yetkilendirme Tarihleri
01.12.2014 Su Kaplumbağaları İthalatı (Gümrükler Genel Md)
30.11.2014 ---İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/39)
27.11.2014 --Serbest Bölgelerden Başka Bir Ülkeye Yapılan Satışların Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.’nin Kredi, Sigorta ve Garanti Hizmetlerinden Yararlandırılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 2014/7)
26.11.2014 16/8/2013 tarihli ve 2013/38 sayılı Genelge de değişiklik (Genelge 2014/28)
26.11.2014 İdari İtirazların Cevaplandırılması (Genelge 2014/26)
26.11.2014 2014/19 sayılı Genelgede değişiklik (Genelge 2014/27)
25.11.2014 2013/28 sayılı Genelge hk. (Genelge 2014/25)
24.11.2014 DİİB Kapatmalarında Elektronik Veri Kullanılması
23.11.2014 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 102)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 118)
23.11.2014 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/3)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
23.11.2014 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/9)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
22.11.2014 İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2014/6)
15.11.2014 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 115)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 117)
15.11.2014 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 441)
13.11.2014 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/36)
13.11.2014 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/37)
13.11.2014 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/38)
12.11.2014 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılacak Gümrük Alacaklarına İlişkin Tebliğ
11.11.2014 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/39)
10.11.2014 TRT Bandrolleri, ÖTV, KDV (G.Gn.Md.)
09.11-2014 Eşyanın Avrupa Ekonomik Topluluğu ile EFTA Ülkeleri ve EFTA Ülkelerinin Kendileri Arasında Taşınması Amacıyla Oluşturulan “Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme” Eklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 2/2013 Sayılı AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesi Kararının Onaylanması Hakkında Karar (2014/6925)
09.11.2014 Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme Uyarınca Uygulanması Gereken Sınıflandırma Görüşlerinin Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2014/6917)
07.11.2014 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/34)
06.11.2014 Alüminyumdan yaprak ve şeritler (Genelge 2014/24)
05.11.2014 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (6563 Sayılı Kanun)
03.11.2014 Denizyolunda varış bildirimi (Genelge 2014/23)
31.10.2014 Polietilen Tereftalat (PET) İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (2014/6911)
28.10.2014 KKDF (Genelge 2014/22)
26.10.2014 Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 36)
22.10.2014 25.03.2014 tarihli ve 2014/1 sayılı Genelge Hk.
21.10.2014 KKDF - Gübre ve gübre hammaddesi ürünler
20.10.2014 9 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Yatırım Teşvik) (Gümrük Gn.Md.)
18.10.2014 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (2014/6889)
18.10.2014 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:2014/6884) (7214.10.00.00.00 Dövülmüş olanlar) İlave Gümrük Vergisi (İGV)
18.10.2014 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:2014/6885)
18.10.2014 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/33)
16.10.2014 Vadeli İthalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintilerinin Takip ve Tahsili Hakkında Karar (2014/6852)
16.10.2014 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1)
16.10.2014 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/31)
16.10.2014 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2014/9)
15.10.2014 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/32)
12.10.2014 Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 17)
11.10.2014 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
09.10.2014 Gümrük Kanununun 235/5 maddesinin uygulanmasında karşılaşılan farklılıklar (Genelge 2014/21)
03.10.2014 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 116)
01.10.2014 Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/5)
29.09.2014 Gümrük Kanununun 234/3 maddesinin uygulanması
27.09.2014 İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/46)
26.09.2014 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2014/2)
26.09.2014 - 2015 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/20)
25.09.2014 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2014/3)
22.09.2014 TRT Bandrolleri
20.09.2014 Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
19.09.2014 Dahilde İşleme İzni Sözlü Beyan (Genelge 2014/20)
12.09.2014 Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2007/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/6)
12.09.2014 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 115) (Ceviz, badem, susam... ahşap süs eşyası, granit taşı, sığır derisi, seramikten heykelcik, oyuncak, cam mutfak eşyası, bıçak, el testereleri, törpü, 82.07 tarife pozisyonundaki el aletleri vb. nin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlükleri)
10.09.2014 KKDF Hk. (Gümrükler Gn.Md.)
05.09.2014 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
04.09.2014 Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi ile ilgi Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulun 26.08.2014 tarih ve 2014/8 sayılı kararı
03.09.2014 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:2014/6733)
26.08.2014 İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı:2014/6722)(İGV)
22.08.2014 Tamir amacıyla geçici ihraç edilen eşyanın yurda girişinde vergilendirilmesi hk.  (Genelge 2014/19)
20.08.2014 İstisnai Kıymetle Beyan (Gümrük Genel Müd.)
18.08.2014 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı:2014/6706)
15.08.2014 İthalat bedelinin Kredi Kartı ile ödenmesi halinde KKDF uygulaması
11.08.2014 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/29)
11.08.2014 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/30)
09.08.2014 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 114) (Ozon tabakasını incelten maddelerin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlükleri)
09.08.2014 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/24)
07.08.2014 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 437)
06.08.2014 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (2014/6588)
04.08.2014 Beyannameye Eklenecek Faturaların Niteliği (Genelge 2014/18)
02.08.2014 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2014/6692)
01.08.2014 Askeri maksatlı silah, sistem, malzeme ve muhimmatın ithalat ve ihracat izin işlemleri hk.
27.07.2014 Fatura beyanında damga vergisi (Gelir İdaresi Başkanlığı)
27.04.2014 Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin Tebliğ (Dış Ticaret: 2011/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
26.07.2014 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/25)
26.07.2014 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/1)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
25.07.2014 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/27)
25.07.2014 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/23)
25.07.2014 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/22)
25.07.2014 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/23)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
23.07.2014 Deniz ve hava ulaştırmacılığında kullanılan eşya (Genelge 2014/17)
22.07.2014 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/26)
22.07.2014 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/28)
22.07.2014
21.07.2014
19.07.2014
17.07.2014
14.07.2014
13.07.2014
12.07.2014
11.07.2014
10.07.2014
10.07.2014
09.07.2014
08.07.2014
05.07.2014
04.07.2014
03.07.2014
01.07.2014
30.06.2014
30.06.2014
30.06.2014
28.06.2014
28.06.2014
28.06.2014
27.06.2014
26.06.2014
26.06.2014
21.06.2014 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2014/8)
18.06.2014 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2014/7)
18.06.2014 İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/6)’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ
17.06.2014 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2014/5)
17.06.2014 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/17)
17.06.2014 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/18)
17.06.2014 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/19)
16.06.2014 2014 Yılında Sözleşme İmzalanan Laboratuvarlar (Gümrükler Muh.Gn.Md.)
13.06.2014 Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği
13.06.2014 Garanti Belgesi Yönetmeliği
13.06.2014 Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği
12.06.2014 Serbest Bölgeler/gümrük antrepolarından yapılan taşımalar (Güm.Gn.Md.)
10.06.2014 İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere Iliskin Teblig (İhalat: 2014/6) Hakkında
05.06.2014 Damga Vergisi Hk. (İst.Güm.ve Tic. Blg.Md.)
03.06.2014 Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/1)
03.06.2014 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
02.06.2014 DIR Kapsamında yemlik buğday hk.
31.05.2014 ÖTV (2014/12 Sayılı Genelge Çerçevesi Kapsamında yapılacak İşlemeler Hk)
30.05.2014 Dahilde İşleme Rejimi-Ekspertiz Raporu Hk.
23.05.2014 Hariçte işleme rejimi  kapsammda  fatura kullanımı  hk. (Genelge 2014/14)
21.05.2014 Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği (2014)
21.05.2014 Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3)
21.05.2014 Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (21.05.2014-29006 R.G.)
17.05.2014 Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği
17.05.2014 Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretiminin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2014/18)
17.05.2014 Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanımının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2014/19)
14.05.2014 Sektörel Tanıtım Gruplarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2010/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/2)
14.05.2014 Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2014/13)
12.05.2014 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2014/4 Sayılı Tebliğ (Güm.Gn.Md)
10.05.2014 Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2014/10)
09.05.2014 YGM Asgari Ücret TarifesindeDeğişiklik Yapılmasına Dair Genelge (Genelge 2014/15)
09.05.2014 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı:2014/6058)
08.05.2014 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde (Tebliğ No: 2012/1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/2)
03.05.2014 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006-32/32)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2014-32/42)
03.05.2014 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/14)
28.04.2014 Ülkemiz Üzerinden Transit İlaç Sevkiyatı
28.04.2014 Metabolizma hastalari icin posta veya hizli kargo yoluyla gelen gida maddeleri ithalati hk.
26.04.2014 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/8)
26.04.2014 Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliği
25.04.2014 Tasfiye Genel Tebliği (Elektronik İhale Seri No: 1)
25.04.2014 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/13)
25.05.2014 Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2010/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/3)
24.04.2014 Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun Taslağı ve Karşılaştırma Tablosu
21.04.2014 18 Nisan 2014'de DİR Kararında yapılan değişikliklik hakkında açıklama
19.04.2014 Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No:34)
18.04.2014 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2014/6197)
18.04.2014 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/12)
12.04.2014 2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar
11.04.2014 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2014/4)
10.04.2014 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde (Tebliğ No: 2012/1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/1)
09.04.2014 Özet Beyan Uygulaması (2012/2'de değişiklik) (Genelge 2014/13)
08.04.2014 Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar
08.04.2014 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/12)
05.04.2014 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2014/1)
05.04.2014 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2014/2)
04.04.2014 ÖTV (Genelge 2014/12)
04.04.2014 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2014/3)
13.06.2014 Garanti Belgesi Yönetmeliği
04.04.2014 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
04.04.2014 İnsan Doku ve Hücre Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Bu Ürünlerin Üretim, İthalat, İhracat, Depolama ve Dağıtım Faaliyetlerini Yürüten Merkezler Hakkında Tebliğ
04.04.2014 İstisnai kıymette damga vergisi (Genelge 2014/11)
02.04.2014 Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri  (Genelge 2014/10)
01.04.2014 İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2014/1)
01.04.2014 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/11)
27.03.2014 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/9)
26.03.2014 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/10)
26.03.2014 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/7)
26.03.2014 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Kaçak Eşya Yakalanması Halinde Muhbir ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
26.03.2014 A.TR Dolaşım Belgeleri ve menşe  ispat belgelerine ilişkin yapılacak işlemler (AB Dış İlişkiler Gn.Md.)
25.03.2014 Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi (Genelge 2014/8)
24.03.2014 Posta ve hızlı kargo taşımacılığı  yoluyla  gelen  esya (Genelge 2014/7)
21.03.2014 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/6)
18.03.2014 Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 30)
18.03.2014 Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No: 6’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 31)
18.03.2014 Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No: 18’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 32)
18.03.2014 Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No: 25’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 33)
18.03.2014 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 13/3/2014 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [04/19] Sayılı Kararı
12.03.2014 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
12.03.2014 Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
12.03.2014 Meyve/Asma Fidan ve Üretim Materyali ile Çiçek/Sebze Fidesi İthalat Uygulama Genelgesi (2014/2)
12.03.2014 Tohumluk İthalatı Uygulama Genelgesi 2014-1
07.03.2014 Kitap ithalatında ve Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan ithalat işlemlerinde KKDF kesintisi yapılmaması (G.ve Tic.Gn.Md)
06.03.2014 Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
04.03.2014 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 103)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 112)
26.02.2014 Gözetim ile görevli memurlar (Genelge 2014/2)
22.02.2014 Haşhaş Kapsülü ve Tohumu Alımı ve Satımı Hakkında Karar (2014-5876)
21.02.2014 Geçici ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 68)'de değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğ (Tebliğ No:69)
19.02.2014 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
19.02.2014 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2014/1)
18.02.2014 286 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
12.02.2014 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 6)
11.02.2014 Eşdeğer Eşya Kullanımı (Gümrük ve Tic. Gn.Müd.)
10.02.2014 Takas İşlemlerinde KKDF (Gümrük ve Tic. Gn.Müd.)
10.02.2014 Sektörel Destekleme (Genelge 2014/3)
08.02.2014 Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No: 2)
05.02.2014 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El Konulan Miktar Bakımından Fazla veya Özel Tesis Tertibatı Gerektiren Eşyanın Teslimi ve Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ
05.02.2014 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El Konulan Eşyanın Teslimi ve Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik
25.01.2014 5201 Sayılı Kanun Gereğince Kontrole Tâbi Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Patlayıcı Maddeler ve Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste (2014 Yılı Kontrole Tabi Malzeme Listesi)
24.01.2014 Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2014/1)
23.01.2014 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/4)
23.01.2014 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 434)
22.01.2014 Türk Petrol Kanununu Uygulama Yönetmeliği
22.01.2014 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/5)
21.01.2014 Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)
20.01.2014 Gümrük Kanunu Md.235/3  (Yolcu beraberi eşya) (Genelge 2014/2)
17.01.2014 Tek Pencere Sistemi (Risk Yönetimi) (Genelge 2014-1)
10.01.2014 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/1)
10.01.2014 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/3)
10.01.2014 Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2014 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (No: 2014/65)
09.01.2014 Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
09.01.2014 Butil Akrilat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
09.01.2014 Finansal ve Ticari (Adi) Kiralama Kapsamı Eşyanın Geçici İthalatı (Genlege 2014/1)
04.01.2014 Gümrük Genel Tebliği (Sektörel Destekleme) (Seri No:1)

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16574231 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16574231 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?