E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,63 TL
1 € = 3,94 TL
13206504 Ziyaretçi

(2014) Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi (Genelge 2013/57)

   
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü  

Sayı   : 12765636.161.02.03.02[2014]                  
Konu: Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi  

GENELGE
(2013/57)   


İlgi:16.01.2013 tarihli 2013/3 sayılı Genelge.

4458 sayılı Gümrük Kanununun Geçici 6 ncı maddesinin 10 uncu fıkrası uyarınca uygun bulunan 2014 yılı  ''Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi'' ekte yer almaktadır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
     
Ziya ALTUNYALDIZ
Bakan a.
Müsteşar 
      
EK: Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi