E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,54 TL
1 € = 4,12 TL
14430105 Ziyaretçi

2014 Yılı Genelgeleri

––  2017 Yılı Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ

2014 YILI GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GENELGELERİ
2017 Yılı Gümrük Genelgeleri için TIKLAYIN...
2016 Yılı Gümrük Genelgeleri için TIKLAYIN...
2015 Yılı Gümrük Genelgeleri için TIKLAYIN...
2013 Yılı Gümrük Genelgeleri için TIKLAYIN... 2012 Yılı Gümrük Genelgeleri için TIKLAYIN...
2011 Yılı Gümrük Genelgeleri için TIKLAYIN... 2010 Yılı ve 2010 öncesi Gümrük Genelgeleri için TIKLAYIN...
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Genelgeleri için TIKLAYIN...
Dava ve İcra Takipleri İle Bunlara Bağlı İş ve İşlemlerde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Genelge (Genelge No:2012/1 - 06.08.2012)
Yurtdışı Bilgi Taleplerinde Uyulması Gereken Kurallar (AB ve Dış İlişkiler Gn.Md.)
2014/1 Finansal ve Ticari (Adi) Kiralama Kapsamı Eşyanın Geçici İthalatı (Genlege 2014/1)
Tasf.Gn.Md Geçici Depolama Yeri (2014/1 Tasfiye Gn.Md.)
2014/2 Gümrük Kanunu Md.235/3  (Yolcu beraberi eşya) (Genelge 2014/2)
2014/3 Sektörel Destekleme (Genelge 2014/3)
Güm.Gn.Md Takas İşlemlerinde KKDF (Gümrük ve Tic. Gn.Müd.)
Güm.Gn.Md Eşdeğer Eşya Kullanımı (Gümrük ve Tic. Gn.Müd.)
Güm.Gn.Md Kitap ithalatında ve Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan ithalat işlemlerinde KKDF kesintisi yapılmaması (G.ve Tic.Gn.Md)
Güm.Gn.Md Gözlük Çerçeveleri İthalatında Korunma Önlemi
2014/4 Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Nihai Kullanım (Genelge 2014/4)
2014/5 Akaryakıt tahliyesinde boru hattının ortak kullanımı (Genelge 2014/5)
2014/6 Eşyanın Sınıflandırılması (Genelge 2014/6)
2014/7 Posta ve hızlı kargo taşımacılığı  yoluyla  gelen  esya (Genelge 2014/7)
2014/8 Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi (Genelge 2014/8)
Güm.Gn.Md
2014/9 KKDF-Takas (2013/21 Sayılı Genelgeye ek fıkra eklenmesi hk) (Genelge 2014/9)
AB Gn. Md A.TR Dolaşım Belgeleri ve menşe  ispat belgelerine ilişkin yapılacak işlemler (AB Dış İlişkiler Gn.Md.)
2014/10 Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri  (Genelge 2014/10)
2014/11 İstisnai kıymette damga vergisi (Genelge 2014/11)
2014/12 ÖTV (Genelge 2014/12)
2014/13 Özet Beyan Uygulaması (2012/2'de değişiklik) (Genelge 2014/13)
Güm.Gn.Md Ülkemiz Üzerinden Transit İlaç Sevkiyatı
Güm.Gn.Md Metabolizma hastalari icin posta veya hizli kargo yoluyla gelen gida maddeleri ithalati hk.
2014/14 Hariçte işleme rejimi  kapsammda  fatura kullanımı  hk. (Genelge 2014/14)
2014/15 YGM Asgari Ücret TarifesindeDeğişiklik Yapılmasına Dair Genelge (Genelge 2014/15)
Güm.Gn.Md. İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2014/4 Sayılı Tebliğ (Güm.Gn.Md)
Güm.Gn.Md ÖTV (2014/12 Sayılı Genelge Çerçevesi Kapsamında yapılacak İşlemeler Hk)
Güm.Gn.Md DIR Kapsamında yemlik buğday hk.
İst.B.Md Damga Vergisi Hk.
Güm.Gn.Md İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere Iliskin Teblig (hhalat: 2014/6) Hakkında
Güm.Gn.Md Serbest Bölgeler/gümrük antrepolarından yapılan taşımalar (Güm.Gn.Md.)
Muh.Gn.Md 2014 Yılında Sözleşme İmzalanan Laboratuvarlar (Gümrükler Muh.Gn.Md.)
2014/16 Test ve deneme  amacıyla  getirilen esyanın  geçici ithalatı
Güm.Gn.Md Kati ihraç Malzemelerinin Ambalaj maddelerinde Damga Vergisi
Güm.Gn.Md Gümrük İdareleri tarafından iade edilmesi gereken fakat bulunamayan Teminat Mektupları Hk.
Risk Gn.Md Beyanname Doldurulmasındaki Hatalar Hk. (Risk Y.ve Kontrol Gn.Md.)
Risk Gn.Md Yürürlükten Kaldırılan Genelgeler (Risk Ynt.veKontrol Gn.Md. Genelge:2014/6)
2014/17 Deniz ve hava ulaştırmacılığında kullanılan eşya (Genelge 2014/17)
2014/18 Beyannameye Eklenecek Faturaların Niteliği (Genelge 2014/18)
2014/19 Tamir amacıyla geçici ihraç edilen eşyanın yurda girişinde vergilendirilmesi hk.  (Genelge 2014/19)
Güm.G.Md. İstisnai Kıymetle Beyan (Gümrük Genel Müd.)
Güm.G.Md. Serbest Bölgelerle İlgili Sistemde Düzenleme
Güm.G.Md. KKDF Hk. (Gümrükler Gn.Md.)
2014/20 Dahilde İşleme İzni Sözlü Beyan (Genelge 2014/20)
Güm.G.Md. TRT Bandrolleri
Güm.G.Md Gümrük Kanununun 234/3 maddesinin uygulanması
2014/21 Gümrük Kanununun 235/5 maddesinin uygulanmasında karşılaşılan farklılıklar (Genelge 2014/21)
Güm.G.Md. KKDF - Gübre ve gübre hammaddesi ürünler
Güm.G.Md. 9 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Yatırım Teşvik)
2014/22 KKDF (Genelge 2014/22)
2014/23 Denizyolunda varış bildirimi (Genelge 2014/23)
2014/24 Alüminyumdan yaprak ve şeritler (Genelge 2014/24)
Güm.Gn.Md. TRT Bandrolleri, ÖTV, KDV (G.Gn.Md.)
Güm.Gn.Md. DİİB Kapatmalarında Elektronik Veri Kullanılması
2014/25 2013/28 sayılı Genelge hk. (Genelge 2014/25)
2014/26 İdari İtirazların Cevaplandırılması (Genelge 2014/26)
2014/27 2014/19 sayılı Genelgede değişiklik (Genelge 2014/27)
2014/28 16/8/2013 tarihli ve 2013/38 sayılı Genelge de değişiklik (Genelge 2014/28)
Güm.G.Md. Yetkilendirilmiş Özel Ayar Evleri ve Yetkilendirme Tarihleri
Güm.G.Md Su Kaplumbağaları İthalatı (Gümrükler Genel Md)
Risk Gn.Md Kıymet Bildirim Formu
Güm.Gn.Md Avrupa Birliği Dışındaki Ülkeler İçin İhracat İzni Verilen Balıkçılık Ürünleri Tesis Listesi
2014/29 Liman Hizmet Tarifesinin Belirlenmesi (Genelge 2014/29)
Güm.Gn.Md Yetkilendirilmis Gumruk Musavirleri nce gerceklestirilen bazi islemlerin, gumruk idarelerince gerceklestirilecegi hk. (Güm.Gn.Md.)
Güm.Gn.Md Antrepo rejimine tabi tutulmuş et ve et ürünleri, çay ve muz cinsi eşya Hk. (G.Gn.M.)
üm.Gn.M Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi – TANAP Hk.
G Antrepolarda Teminat İşlemleri
Gümrük Yönetmeliği 330/2. madde kapsamı eşya (Antrepo)
Risk Gn.Md Tek Pencere Sistemi - Eti Maden A.Ş. (Genelge 2014/17 Risk Yönetimi ve Kont. G.M)
Tek Pencere Sistemi – Türk Standartları Enstitüsü (Genelge 2014/18 Risk Y.Kont.G.M)
Güm.Gn.Md Gümrüksüz Satış Mağazalarında Teminat Uygulamaları (Gümrükler Genel Md.)
Güm.Gn.Md Antrepoya Konan Eşya (Gümrükler Genel Md.)
Risk Gn.Md Müeyyideli Kapatılan Dahilde İşleme Beyannamelerinin Tutanakla Kapatılması (Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md.)
2014/30 Antrepoda Yapılacak İşlemler (YGM)
2014/31 2015 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi (Genelge 2014/31)
2014/32 2015 Yılı Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi (Genelge 2014/32)
2014/33 Gümrük Kanununun 234/4 maddesi (2010/24 sayılı genelgenin yürürlükten kaldırıldığı hk.) (Genelge 2014/33)
2014/34 3 Seri No.lu GGT Kapsamında Duraklama ve Konaklama Tesisleri (Genelge 2014/34)