E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,63 TL
1 € = 3,94 TL
13193424 Ziyaretçi

2014 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi (Genelge 2013/58)

 
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü  

Sayı   : 12765636.161.02.03.02[2014]                  
Konu: Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi
                                               
GENELGE
(2013/58)   


İlgi:16.01.2013 tarihli 2013/2 sayılı Genelge.
4458 sayılı Gümrük Kanununun Geçici 6 ncı maddesinin 10 uncu fıkrası uyarınca uygun bulunan 2014 yılı ''Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi'' ve ''Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Uygulama Esasları'' ekte yer almaktadır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
    
Ziya ALTUNYALDIZ
Bakan a.
Müsteşar      EK: Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları