2014/1 sayılı Genelge Hk.


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

 

Sayı    :16934678/180.99

Konu  :2014/1 sayılı Genelge

 

DAĞITIM İlgi      :25.03.2014 tarihli ve 2014/1 sayılı Genelge.

İlgide kayıtlı Genelgenin yürürlüğe girdiği 1 Nisan 2014 tarihi itibariyle Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınan muhtelif yazılardan, bahse konu Genelgenin "İhracatta Düzenlenmiş Olan Belgelerin Sonradan Kontrolü" başlıklı 4 üncü maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarına ilişkin olarak Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri tarafından hazırlanacak tespit raporu aranmaması yönündeki uygulamanın, sonradan kontrol süreci Genelgenin yürürlük tarihinden önce başlamış olan belgeler için de geçerli olup olmadığı hususunda tereddüt hasıl olduğu anlaşıldığından,  Hukuk Müşavirliği'nin konuyla ilgili uygulamaya esas oluşturacak görüş ve önerileri talep edilmiştir.

Hukuk Müşavirliği'nden alınan 17 Eylül 2014 tarihli ve 2807728 sayılı yazıda "...2014/1  sayılı  Genelge  hükümlerinin  sonradan  kontrol  sürecinin  anılan  tarih  öncesinde başlamış olup halen devam eden, işlemleri tamamlanmamış, geçmişe yönelik talepleri de kapsaması yönündeki Genel Müdürlüğünüz görüşüne Müşavirliğimizce de iştirak edilmektedir." denilmektedir.

Bu çerçevede, sonradan kontrol süreci, 2014/1 sayılı Genelge'nin yürürlüğe girdiği 01.04.2014 tarihi öncesinde başlamış olup halen devam eden, işlemleri tamamlanmamış, geçmişe yönelik belgeler için de anılan Genelge hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesi ve bağlantı Gümrük Müdürlüklerinin de bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

 


Hasan KÖSEOĞLU
Genel Müdür

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16869390 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16869390 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?