2015 Yılı Genelgeleri

enelge No:
Genelgenin Konusu 2015 Yılı Genelgeleri
(Bu sayfadasınız)
2015/1 2018 Yılı Genelgeleri
2015/2 2017 Yılı Genelgeleri
2015/3 2016 Yılı Genelgeleri
2015/4 2015 Yılı Genelgeleri
2015/5 2014 Yılı Genelgeleri
2015/6 2013 Yılı Genelgeleri
2015/7 2012 Yılı Genelgeleri
2015/8 2011 Yılı Genelgeleri
2015/9 2010 Yılı Genelgeleri
2015/10
2015/11
2015/12
2015/13
2015/14
2015/15
2015/16
2015/17
2015/18
2015/19
2015/20
2015/21
2015/22
2015/23
TARİH Yazının Konusu
09.11.2013
06.11.2015
01.01.2015
01.01.2015
05.01.2015
06.01.2015 ---Dahilde işleme rejimi ayniyat tespit işlemleri (Gümrükler Gn.Md.)
09.01.2015 ---YGM Sözleşmesi Yapmayan Antrepo İşleticileri (Gümrükler G.Müd.)
13.01.2015 ---Antrepoda Memur Görevlendirme
20.01.2015 ---"CE İşareti" Elleçleme işlemleri (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
23.01.2015 ---West Java Ticaret ve Sanayi Odası Tarafından Düzenlenen Form A Menşe Belgeleri
26.01.2015 ---Oyuncak Tahlilleri (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
29.01.2015 ----Konteyner Numaraları (Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md.)
02.02.2015 ---Yabancı Firma Vekaletnameleri (Gümrükler Genel Müd.)
17.02.2015 ---Tek Pencere Sistemi (Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md.2015/6)
03.03.2015 ---Tek Pencere Sistemi-ÇSGB (Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md. Genelge 2015/08)
16.03.2015 ----OKSB Başvurusunda Elektronik Ortamda Alınan Belgeler (Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md.
06.04.2015 ----Antrepo Beyannamesinde Damga Vergisinin ödenmemesi durumunda 
13.05.2015 ---Beyanname İptali Halinde Geri Verme Başvurularının değerlendirilmesi
15.05.2015 ---Transit ve Antrepo Beyannamelerinde Nihai Kullanım
23.05.2015 ---Ticaret Politikası Önlemlerine Tabi Eşyada Menşe Şahadetnamesi İbrazı
08.06.2015 ---Teminat Oranlarında Düzenleme (Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md.)
09.06.2015 ---Tütün ve Alkol Ürünlerinde Muafiyet Uygulaması
09.06.2015 ---İnceleme Raporu-Mahrece İade İşlemleri (Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md.)
15.06.2015 ---İhracat Satır Kodu Düzeltme (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
17.06.2015 ---Kısmi Muafiyette Faiz Uygulaması (Gümrükler Genel Md.)
23.06.2013 ---2015/8 sayılı Genelgenin uygulanması hakkında (Gümrükler Genel Md.)
03.07.2015 --Credit Note ve Gümrük Kıymeti (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
07.07.2015 --Serbest Bölgeler/Gümrük Antrepolarından Yapılan Taşımalar (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
09.07.2015 --TRT Bandrolleri (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
20.07.2015 --Kullanılmış Eşya İthalatı (Gümrükler Gn.Md.-Ekonomi B.)
27.07.2015 --Laboratuvar Tahlilleri (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
01.08.2015 --30.06.2015 tarihli Gümrük Yönetmeliğinde yapılan değişiklik hk.
03.08.2015 --2015/7699 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın 3. Maddesinin uygulanması
10.08.2015 --Dahilde işleme Rejiminde Gümrük Kanunu 241/3-h, 241/4-h Uygulamaları
14.08.2015 --Tıbbi Sülük Kaçakçılığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
24.08.2015 -- Tek Pencere Sistemi-EB (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü)
08.09.2015 -- Alıcı/Satıcı İlişkisi (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Md. Genelge 2015/15)
10.09.2015 --  Toplu Teminat Kayıt işlemleri (Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md.)
29.09.2015 --  Tek Pencere Sistemi - EB (Risk Y.ve Kont.Gn.Md. Genelge 2015/16)
05.10.2015 --  Gümrük Yetkililerince CITES Belgesindeki İlgili Bölümün Onaylanması Hakkında
07.10.2015 --  Gümrük Yönetmeliğinin 431. maddesi kapsamında talebin ne şekilde yapılacağı hk.
19.10.2015 -- "Yurt Dışı Diğer" Alanı Hakkında (Genelge 2015/13 - Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md.)
20.10.2015 -- Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi (Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md.)
21.12.2015 -- Gümrük Kanunu 57. Madde
28.12.2015 --A.TR Dolaşım Belgeleri ve menşe ispat belgelerine ilişkin yapılacak işlemler (2015/4)


E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16291841 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16291841 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?