2015 Yılı İthalat Tebliğleri

—  İthalat Tebliği (İthalat: 2015/1)
—  Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2015/1)
––  2016 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2015/2)
—  Ürün Sevkiyatlarının Giriş Veteriner Sınır Kontrol Noktasında Aktarılmasına İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğ (No: 2015/39)
—   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/1)
—   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/2)
—   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/3)
—   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/4)
—   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/5)
—   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/6)
—   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/7)
—   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/8)
—   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/9)
—   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/10)
—   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/11)
—   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/12)
—   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/13)
—    İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/14)
—    İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/16)
—   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/18)
—   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/19)
—    İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/21)
—    İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/22)
—    İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/23)
—    İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/24)
—    İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/25)
—    İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/26)
—    İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/27)
—    İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/28)
—    İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/29)
—    İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/30)
—    İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/31)
—    İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/32)
—    İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/33)
--     İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/34)
--     İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/35)
--     İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/36)
--     İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/38)
--    İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/39)
--    İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (N0: 2015/40)
--     İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/41)
--     İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/43)
--     İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/44)
--     İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/46)
––   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/47)
--     İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/48)
—   İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2015/1)
—   İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2015/3)
—  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2015/4)
—  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2015/5)
—  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2015/6)
—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2015/1)
—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2015/2)
—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2015/4)
—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2015/5)
—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2015/6)
—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2015/7)
—    5201 Sayılı Kanun Gereğince Kontrole Tâbi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askerî Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste (2015 Yılı Kontrole Tabi Malzeme Listesi)
  İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/1)
  Japonyadan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/2)
  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/3)
—   Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/4)
—   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/5)
—  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/6)
—  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/7)
—  Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/8)
—  “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/9)
—  Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/10)
—  Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/11)
—  Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/12)
—  4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/13)
—  Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/14)
  Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/15)
—  Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/16)
—  Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/17)
—  Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/18)
—  Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/19)
—  Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/20)
—  Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/21)
—  İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/22)
—  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/23)
—  Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/24)
—  Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine İlişkin Kararın Ekinde Yapılan Düzenlemenin Duyurulması Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/25)

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16238888 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16238888 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?