2015 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/20)

Ekonomi Bakanlığından: 26.09.2014-29131 Resmi Gazete

2015 YILINA İLİŞKİN İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2014/20)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) İthalat sırasında tahsil edilecek gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu oranlarını belirleyen İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’ın hazırlanması aşamasında, ilgili şirketlerin, Sivil Toplum Kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının görüş ve talepleri; 474 sayılı “Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun”un Bakanlar Kurulu’na tanıdığı yetki ve taraf olduğumuz Gümrük Birliği, Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması, Serbest Ticaret ve Tercihli Ticaret Anlaşmaları başta olmak üzere uluslararası yükümlülüklerimiz göz önünde bulundurularak değerlendirmeye alınacaktır.

Başvurular

MADDE 2 – (1) İthale konu eşyanın ticari tanımı ve gümrük tarife istatistik pozisyonu belirtilerek, tatbik edilmesi talep edilen gümrük vergisi ile Toplu Konut Fonu oranına veya miktarına ilişkin gerekçeli taleplerin;

a) Şirketler ve Sivil Toplum Kuruluşları için bu Tebliğ yayımlandıktan sonra 30 gün içinde,

b) Kamu kurum ve kuruluşları için ise 1 Aralık 2014 tarihine kadar,

Ek-1’de yer alan Başvuru Formu ile Ekonomi Bakanlığı’nın ithalatrejimi@ekonomi.gov.tr elektronik posta adresine, ilgililerin kurumsal elektronik posta adresinden iletilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda değerlendirilen taleplere yönelik olarak ilgililere cevap niteliğinde bir yazı gönderilmeyecek olup, 2015 yılında ithalatta uygulanacak gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu oranları, İthalat Rejimi Kararı eklerinde belirtilerek Resmî Gazete’de yayımlanacaktır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

BAŞVURU FORMU

 

1-BAŞVURU SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER

İLGİLİ YETKİLİNİN ADI VE SOYADI

 

TÜZEL KİŞİLİK

 

VERGİ NUMARASI

 

2013 YILI İÇİN BEYAN OLUNAN VERGİ MATRAHI

 

2013 YILI İÇİN TAHAKKUK EDEN VERGİ

 

ADRESİ

 

TELEFON NUMARASI

 

FAKS NUMARASI

 

E-POSTA ADRESİ

 

İNTERNET SİTESİ (VARSA)

 

ÜRETİM KONUSU

 

ÜRETİM MİKTARI

 

KAPASİTE

 

İSTİHDAM

 

YURT İÇİ SATIŞ MİKTARI

 

 

2-TALEP KONUSU ÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER

 

EŞYANIN TİCARİ TANIMI

G.T.İ.P.

NUMARASI

TALEP EDİLEN GÜMRÜK VERGİ ORANI (%)

TALEP EDİLEN TOPLU KONUT FONU ORANI (%) VEYA MİKTARI

 

 

 

 

 

3-TALEBE İLİŞKİN AYRINTILI GEREKÇE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16293768 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16293768 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?