2015/15 Sayılı Genelgede Değişiklik (Genelge 2016/13)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

 


Sayı    :  85593407-010.06.02

Konu  :  2015/15 Sayılı Genelgede Değişiklik

GENELGE (2016/…)


İlgi: 09/07/2015 tarihli ve 2015/15 sayılı Genelge.


İlgide kayıtlı Genelge’nin a bendi “Dahilde işleme izin belgesi/izninin açık olduğu durumlardaki rejim ihlali tespitleri sonucunda oluşacak vergi aslı alacakları kesinleşmiş alacaklar olarak değerlendirilecek ve bu alacaklar için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun ilgili maddeleri kapsamında, 2011/8 sayılı Genelge’de belirtildiği şekilde işlem tesis edilecek,” şeklinde değiştirilmiş,

Söz konusu Genelge’ye, (b.2) bendinden sonra gelecek şekilde “Dahilde işleme izin belgesi/izninin kapatıldıktan sonra, kapatma işlemleri yeniden tekemmül ettirilmek üzere taahhüt hesabının geri açılarak yapılacak yeni kapatma işlemi halinde oluşacak vergi aslı alacakları için, belge/iznin ilk kapatma durumu (müeyyideli/müeyyidesiz) dikkate alınarak, (b.1) ve (b.2) uyarınca işlem yapılacaktır.” şeklinde (b.3) bendi eklenmiş ve örnek olaya,

 

Daha önce müeyyidesiz olarak kapatılmış 2015/D1-ABC sayılı DİİB geri açılmış, yeniden yapılan değerlendirmede 2 adet beyanname muhteviyatı eşyanın yurt dışı edilmemiş olduğu tespit edildiğinden DİİB müeyyideli olarak kapatılmıştır.

 

2 adet beyanname için ek tahakkuk kararı düzenlenecektir.

Daha önce müeyyideli olarak kapatılmış 2016/D1-XYZ sayılı DİİB geri açılmış, yeniden yapılan değerlendirmede müeyyide uygulanan önceki beyannamelere ek olarak 2 adet beyanname muhteviyatı eşyanın da yurt dışı edilmemiş olduğu tespit edildiğinden müeyyide kapsamına alınmıştır.

 

Ek 2 adet beyanname için ek tahakkuk kararı düzenlenecektir.

2015/D1-OZG sayılı DİİB’nin ilk taahhüt kapatma işlemleri esnasında, ithal edilen bir kısım eşyanın yurt dışı edilmediği anlaşıldığından müeyyideli kapatılmış, bu kapatma işlemi kapsamında 2 adet ithalat beyannamesine müeyyide uygulanmıştır.

 

6183 sayılı Yasa kapsamında işlem tesis edilecektir.


şeklinde ekleme yapılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.


Cenap AŞCI
Bakan a.
Müsteşar


 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16305571 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16305571 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?