2015/8 sayılı Genelgenin uygulanması hakkında

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü


Sayı       :    41208501/010.06.02

Konu     :    2015/8 sayılı Genelgenin uygulanması hakkında


30.01.2015 tarih ve 2015/8 sayılı Genelgemiz ile Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yapılması gereken  ayniyet tespitine ilişkin hususlar düzenlenmiştir.

Ancak, Bakanlığımıza intikal eden yazılardan,

-Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ithali yapılan eşyanın  (önceden ithalat)  ihracı taahhüt edilen ürün bünyesinde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin ayniyet tespit işlemlerinin zorunlu olup olmadığı ya da her bir Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında bahse konu tespit işlemlerinin yapılıp yapılmayacağı ile,

- İşlem görmüş ürünün eşdeğer eşyadan elde edildiği durumda (önceden ihracat), eşdeğer eşya ile eşdeğer eşya karşılığı yapılan ithalatın aynı eşya olduğuna   ve işlem görmüş ürün bünyesinde kullanıldığına   ilişkin ayniyet tespit işlemlerinin yapılmasının zorunlu olup olmadığı,

Hususlarında  tereddütler olduğu anlaşılmıştır.

Bu çerçevede, bahse konu Genelgemiz uyarınca Dahilde İşleme Rejimi kapsamında gerek önceden ithalat gerekse önceden ihracat (eşdeğer eşya kullanımı) kapsamında düzenlenen bir Dahilde İşleme İzin Belgesinin "özel şartlar" kısmında ithal edilen maddenin ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanıldığına ilişkin yada eşdeğer eşya kullanımında eşdeğer eşya ile eşdeğer eşya karşılığı yapılan ithalatın aynı eşya olduğuna  ve işlem görmüş ürün   bünyesinde kullanıldığına   ilişkin ayniyet tespitinin yapılması gerektiğine  ilişkin  bir    meşruhatın  kayıtlı  olduğu  her  durumda  gümrük  idarelerince ayniyet tespitinin   yapılması gerekmektedir.

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.Cenap AŞCI Bakan a.

Genel Müdür

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16280484 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16280484 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?