E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,57 TL
1 € = 4,15 TL
14469964 Ziyaretçi

2016 Yılı Genelgeleri

––  2017 Yılı Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ
2017 Yılı Gümrük Genelgeleri için TIKLAYIN...
Bu SAYFA 2016 GENELGELERİ 2015 Yılı Gümrük Genelgeleri için TIKLAYIN...
2014 Yılı Gümrük Genelgeleri için TIKLAYIN... 2013 Yılı Gümrük Genelgeleri için TIKLAYIN...
2012 Yılı Gümrük Genelgeleri için TIKLAYIN... 2011 Yılı Gümrük Genelgeleri için TIKLAYIN...
2010 Yılı ve 2010 öncesi Gümrük Genelgeleri için TIKLAYIN... Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Genelgeleri için TIKLAYIN...

GENELGE NO GENELGENİN KONUSU
2016/1

-- 2012/4 Sayılı Genelgede Değişiklikya pılmasına Dair Genelge (Genelge 2016/1)

2016/2

-- 2012/12 Sayılı Genelgede Değişiklikya pılmasına Dair Genelge (Genelge 2016/2)

2016/3 --  Sınıflandırma (Genelge 2016/3)
2016/4 --  2014/34 sayılı Genelgenin yürürlükten kaldırıldığına dair (Genelge 2016/4)
2016/5 --  Hizmet İhracatı (Genelge 2016/5)
2016/6
2016/7 --  Genelgede değişiklik (2016/3) (Genelge 2016/7)
2016/8 -- Dahilde İşleme Rejimi Kapsamı Beyannamelerde Düzeltme (Genelge 2016/8)
2016/9 -- Gümrük Kanunu 235-1/c maddesine ilişkin uygulama (Genelge 2016/9)
2016/10 -- 2012/8 Sayılı Genelgede değişiklik (Genelge 2016/10)
2016/12 -- Beyannameye Eklenecek Faturaların Niteliği (Genelge 2016/12)
2016/13 -- 2015/15 Sayılı Genelgede Değişiklik (Genelge 2016/13)
2016/14 -- İhracatta Kıymet Araştırması (Genelge 2016/14)
2016/15 -- Gümrük Yükümlülüğünün Doğması (D.İ.İ.B.) (Genelge 2016/15)
2016/16 --  Serbest Bölgelerden Tamir Amaçlı İthalat (Genelge 2016/16)
2016/17 -- Menşe Belgelerinin Kullanım Alanları (Genelge 2016/17)
2016/18

-- Kıymet Kriterli Gözetim Uygulaması (Genelge 2016/18)

2016/21

--  Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Uygulaması (Genelge 2016/21)

2016/24

-- TSE Tahlil sonuçlarının tarife tespitinde kullanılması (Genelge 2016/24)

21.11.2016 -- 6736 Sayılı Kanun Hk. (Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md. Genelge 2016/6.)
16.09.2016 -- Yeniden İhraç Amaçlı Satın Alınan Çay ve Şekerin Suriye'ye Sevki (Gümrükler Genel Md.)
12.10.2016 Geri Verme - Kaldırma İşlemlerine İlişkinBeyannamede Düzeltme (Risk Y.ve Kntl.Gn.Md (Genelge 2016/44))
29.08.2016 -- Antrepodan Transiti Yasak Eşya (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
27.08.2016 -- Geri Gelen Peşin İthalat Bedelleri Hk.
24.06.2016 -- Dolaşım ve Menşe Belgelerinin Sonradan Kontrolü (AB ve Dış İlişkiler Gn.Md.)
23.06.2016 -- İthalat Bedellerinin Transferi (KKDF Hk.)
10.06.2016 -- Antrepolarda Teminat İşlemleri (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
07.06.2016 -- DİR kapsamında, hurda plastik ve ikincil işlem görmüş plastik hurda ithalatında KDV muafiyetinin sorgulanması hk
18.05.2016 -- Gümrük Alacağının Takibi (Genelge 2016/.. -Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md.)
10.052016 -- Teminat mektuplarının iadesinde bankaların gümrüklerden teyit alması hk. (Tasarruflu yazı)
02.05.2016 -- Tek Pencere Sistemi-Ekonomi Bakanlığı(İthal Lisansı-Gözetim) (Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md. (Genelge 2016/37)
29.04.2016 -- Tek Pencere Sistemi-Maliye Bakanlığı (Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md. (Genelge 2016/36)
26.04.2016 -- Tek Pencere Sistemi-Dahilde İşleme İzni (Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md. (Genelge 2016/35)
25.04.2016 -- Tek Pencere Sistemi-Yatırım Teşvik Belgesi ve Teminatlı (Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md. (Genelge 2016/34)
25.04.2016 -- Tek Pencere Sistemi - EB SBİF (Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md. (Genelge 2016/33)
25.04.2016 -- Tek Pencere Sistemi-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md. (Genelge 2016/32)
25.04.2016 -- Tek Pencere Sistemi-Ekonomi Bakanlığı (Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md. (Genelge 2016/31)
25.04.2016 -- Tek Pencere Sistemi-Kültür ve Turizm Bakanlığı (Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md (Genelge 2016/30)
25.04.2016 -- Tek Pencere Sistemi-Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Risk Yönetini ve Kontrol Gn.Md. (Genelge 2016/29)
25.04.2016 -- Tek Pencere Sistemi-Ekonomi Bakanlığı (Risk Yönetini ve Kontrol Gn.Md. (Genelge 2016/28)
25.04.2016 -- Tek Pencere Sistemi-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-OTİM (Risk Yönetini ve Kontrol Gn.Md. (Genelge 2016/27)
25.04.2016 -- Tek Pencere Sistemi-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Risk Yönetini ve Kontrol Gn.Md. (Genelge 2016/26)
22.04.2016 Tek Pencere Sistemi- Nihai Kullanım İzni (Risk Yönetimi ve Kont.Genel Md.Genelge 2016/--)
02.03.2016 -- Tek Pencere Sistemi - Borsa İstanbul (Genelge 2016/5 - Risk Yönetimi Kontrol Gn.Md.)
12.02.2016 -- Tek Pencere Sistemi - GTHB (Genelge 2016/4 - Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md.)
01.02.2016 -- İthalat Rejimi Kararı I Sayılı Liste (Tohum İthalatı) (Risk ve Kontrol Gn. Md.)
28.01.2016 -- Sırbistan'ın Ortak Transit Sistemine Taraf Olması (Gümrükler Gn.Md.)