E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,34 TL
15365610 Ziyaretçi

2017 Yılı Değişiklikleri

TARİH MEVZUATIN KONUSU
20.10.2017
20.10.2017
20.10.2017
20.10.2017
20.10.2017
20.10.2017
17.10.2017
17.10.2017
16.10.2017
13.10.2017
12.10.2017
10.10.2017
09.10.2017
07.10.2017
07.10.2017
06.10.2017
02.10.2017
02.10.2017
01.10.2017
25.09.2017
24.09.2017
23.09.2017
23.09.2017
23.09.2017
22.09.2017
20.09.2017
18.09.2017
16.09.2017
16.09.2017
16.09.2017
16.09.2017
16.09.2017
08.09.2017
07.09.2017
29.08.2017
29.08.2017
29.08.2017
29.08.2017
29.08.2017
29.08.2017
29.08.2017
29.08.2017
29.08.2017
29.08.2017
29.08.2017
29.08.2017
29.08.2017
29.08.2017
29.08.2017
29.08.2017
29.08.2017
28.08.2017
27.08.2017
25.08.2017
19.08.2017
17.08.2017
15.08.2017
08.08.2017
08.08.2017
05.08.2017
04.08.2017
04.08.2017
04.08.2017
04.08.2017
01.08.2017
01.08.2017
01.08.2017
28.07.2017
28.07.2017
28.07.2017
  • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/7)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
27.07.2017
26.07.2017
26.07.2017
26.07.2017
25.07.2017
21.07.2017
14.07.2017
12.07.2017
12.07.2017
11.07.2017
11.07.2017
09.07.2017
09.07.2017
07.07.2017
06.07.2017
05.07.2017
05.07.2017
03.07.2017
03.07.2017
03.07.2017
01.07.2017
01.07.2017
01.07.2017
30.06.2017
30.06.2017
30.06.2017
27.06.2017
  • İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2017-10440)
24.06.2017
21.07.2017
17.06.2017
16.06.2017
13.06.2017
12.06.2017
10.06.2017
09.06.2017
07.06.2017
06.06.2017
05.06.2017
03.06.2017
02.06.2017
01.06.2017
01.06.2017
31.05.2017
28.05.2017
27.05.2017
24.05.2017
24.05.2017
23.05.2017
18.05.2017
18.05.2017
15.05.2017
14.05.2017
14.05.2017
12.05.2017
12.05.2017
12.05.2017
11.05.2017
11.05.2017
10.05.2017
09.05.2017
03.05.2017
22.04.2017
22.04.2017
22.04.2017
22.04.2017
14.03.2017
13.04.2017
12.04.2017
12.04.2017
12.04.2017
11.04.2017
11.04.2017
11.04.2017
07.04.2017
07.04.2047
06.04.2017
05.04.2017
04.04.2017
01.04.2017

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/6)

31.03.2017

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/7)

24.03.2017

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/9)

23.03.2017

--  İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar (Karar No:2017/9962)

21.03.2017

-- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/8)

21.03.2017 --  Yat, Kotra, Tekne, Yolcu ve Gezinti Gemilerinin Serbest Dolaşıma Giriş İşlemleri (Genelge 2017/7)
21.03.2017 --  Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 25)
20.03.2017

-- DİİB İhracat GTİP/Oran Farklılığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

16.03.2017

—   Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2017/3)

16.03.2017

-- 297 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

15.03.2017

--  Başbakanlık-Teamülen İstenen Belgelerin Kaldırılması Projesi (Gümrükler Genel Md.)

14.03.2017

-- Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi Tebliği

11.03.2017

—  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5)

11.03.2017

--  İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı:2017/9781)

11.03.2017

—  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

08.03.2017

-- Mücbir sebep ek süre (Ekonomi Bakanlığı)

07.03.2017

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/1)

01.03.2017

-- Geri gelen eşya (D.İ.İ.B.) (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

28.02.2017

-- Sigara Transiti (Genelge 2017/5) (2012/4 sayılı genelgede değişiklik)

25.02.2017

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/5)

24.02.2017

-- Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No:6772)

23.02.2017

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/4)

23.02.2017

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/3)

22.02.2017

-- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı:2017/9917)

22.02.2017

-- İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı:2017/9751)

21.02.2017

—  Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Korunma Önlemleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

15.02.2017

—  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 3)

11.02.2017

--  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 4)

11.02.2017

Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tır İşlemleri) (Seri No: 6)

06.02.2017

--  Belirgin Bir Şekilde Farklı Cinste Eşya (Transit) (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

03.02.2017

--  Gümrük Kanununun 235/3. Maddesi Hk.(Yolcu beraberi cep telefonu) (Güm.Gn.Md.)

01.02.2017

--  Geri Gelen Eşyada İade Alınan KDV’nin Faizi Hakkında (Gümrükler Gn.Md.)

29.01.2017

--  Kullanılmış Eşya İthalatı (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

27.01.2017

-- Gümrük Kanunu'nun 235.Maddesinin (4) numaralı fıkrasına cümle eklenmesi ve Aynı Kanuna Geçici 9'uncu maddesinin eklenmesi (6770 Sayılı Kanun)

25.01.2017

--  İhraç Yükü Taşıyan Frigorifik Donanımlı Araçlar (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

24.01.2017

-- Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Uygulaması (Genelge 2017/ ) (2016/21 Sayılı Genelgede Değişiklik)

23.01.2017

-- Serbest Bölgede TEV Uygulaması (DİİB) (Gümrükler Gn.Md.)

23.01.2017

--   A.TR Dolaşım Belgeleri ile Menşe İspat Belgelerine ilişkin Açıklama (Gümrükler Genel Md.)

20.01.2017

-- Tek Pencere Sistemi-Takas İşlemleri (Genelge 2017/1 Risk Y.ve K.Gn.Md)

18.01.2017

-- KDV Kanunu 13(I) Maddesinin Uygulanması (Gümrükler Genel Md.)

15.02.2017

-- Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11)

12.01.2017

—   Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.01.2017

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/2)

10.01.2017

-- Sınai Mülkiyet Kanunu (6769 Sayılı Kanun)

02.01.2017

--  Takas işlemleri-KKDF (Genelge 2017/1)

02.01.2017

—  Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

31.12.2016

İthalat Tebiliği (İthalat: 2017/1)

31.12.2016

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:2016/9640) İlave Gümrük Vergisi (Fasıl 42,43,61,62,65) karara ulaşmak için TIKLAYIN...

30.12.2016

—  İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/1)

30.12.2016   Japonyadan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/2)
30.12.2016 —  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/3)
30.12.2016 —  Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4)
30.12.2016 —  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/5)
30.12.2016 —  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/6)
30.12.2016 —  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/7)
30.12.2016 —  Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/8)
30.12.2016 —  “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/9)
30.12.2016 —  Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/10)
30.12.2016 —  Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/11)
30.12.2016 —  Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/12)
30.12.2016 —  4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/13)
30.12.2016 —  Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/14)
30.12.2016 —  Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/15)
30.12.2016 —  Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/16)
30.12.2016 —  Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/17)
30.12.2016 —  Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/18)
30.12.2016 —  Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/19)
30.12.2016 —  Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20)
30.12.2016 —  Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/21)
30.12.2016 —  İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/22)
30.12.2016 —  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/23)
27.12.2016 ––  Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) (2017 Yılı Damga Vergisi tutarları)
27.12.2016 ––  Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 78)  (2017 Yılı Harç Tutarları)
27.12.2016 ––  Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 79)
27.12.2016 ––  2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2017/1)