E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,51 TL
1 € = 4,13 TL
14769243 Ziyaretçi

2017 Yılı Genelgeleri

2017 YILI GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GENELGELERİ
2016 Yılı Gümrük Genelgeleri için TIKLAYIN... 2015 Yılı Gümrük Genelgeleri için TIKLAYIN...
2014 Yılı Gümrük Genelgeleri için TIKLAYIN... 2013 Yılı Gümrük Genelgeleri için TIKLAYIN...
2012 Yılı Gümrük Genelgeleri için TIKLAYIN... 2011 Yılı Gümrük Genelgeleri için TIKLAYIN...
2010 Yılı ve 2010 öncesi Gümrük Genelgeleri için TIKLAYIN... Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Genelgeleri için TIKLAYIN...

GENELGE NO GENELGENİN KONUSU
2017/1 --  Takas işlemleri-KKDF (Genelge 2017/1)
2017/2 --Hava ulaştırmacılığında kullanılan donatım ve işletme malzeme listesinin güncellenmesi (Genelge 2017/2)
2017/3 -- Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Uygulaması (Genelge 2017/ ) (2016/21 Sayılı Genelgede Değişiklik)
2017/4 --TAPDK Tarafından Yetkilendirilen Laboratuvarların Tahlil Sonuçlarının Tarife Tespitinde Kullanılması (Genelge 2017/4)
2017/5 -- Sigara Transiti (Genelge 2017/5) (2012/4 sayılı genelgede değişiklik)
2017/6 -- TIR işlemleri (Genelge 2017/6)
2017/7 --  Yat, Kotra, Tekne, Yolcu ve Gezinti Gemilerinin Serbest Dolaşıma Giriş İşlemleri (Genelge 2017/7)
2017/11 -- İkincil İşlem Görmüş Ürünlerin Gümrük Kıymetinin Tespiti (Genelge 2017/11)
2017/12 --  Müeyyideli Kapatılan ve İptal Edilen DİİB/Dİİ Hakkında Genelge (Genelge 2017/12)
2017/7 -- E-Fatura (Genelge 2017/7 Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü)
2017/1 -- Tek Pencere Sistemi-Takas İşlemleri (Genelge 2017/1 Risk Y.ve K.Gn.Md)
28.07.2017 -- Yabancı Plakalı Taşıtlar ile iç Taşıma (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
26.07.2017 -- Lastik İthalatı- İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (2017/1) (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
25.07.2017 --  Antrepodan Transiti Yasak Eşya (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
24.07.2017 -- Geçici İthal Eşyasının Devri (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
12.07.2017 -- Fikri ve Sınaî Haklar Mevzuatına Konu Eşyaya İlişkin İşlemler (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
07.07.2017 -- Transit Rejiminde Ön Beyan Uygulaması (Gümrükler Genel Md.)
06.07.2017 -- Yurt dışından tamir amaçlı ülkemize gelen halı cinsi eşyada Teminat Oranı (Gümrükler Gn. Md.)
15.06.2017 --  2006/12 DIR Tebliği Geçici 30. Md. Ek Süre Değerlendirmesi (Gümrükler Gn.Md.)
13.06.2017 --  Gümrük Kanunu'nun 241 inci Maddesinin Uygulanması (Beyannamede Düzeltme)
09.06.2017 --  Dökme Ürün İthalatında Miktar Fazlası (Gıda ve Kontrol Gn. Md.)
05.06.2017 --  Tescil ve Onayın Birleşmesi- Yeşil ve Mavi Hat Beyannameleri
01.06.2017 -- DİR Kapsamı İşlemlerde Ayniyet Tespiti (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
23.05.2017 --  Gümrük Kanunu 234/1 Maddesi Uygulaması
15.05.2017 -- Gümrük Müşavirleri ve Yardımcılarına Bölge Müdürlüklerince Disiplin Cezası verilebileceği hk.
11.05.2017 -- NCTS Beyannamelerinde Yapılacak Düzeltmeler
10.05.2017 -- İlave Gümrük Vergisi (İGV) Geçici Madde Uygulaması
14.04.2017 --Referans Kıymet-Kahve (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
13.04.2017 --Traş Jeli ÖTV Oranı
12.04.2017 -- Antrepodan Transit İşlemleri (Rejim Kodu) (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
11.04.2017 --  Antrepoda Eşya Devri (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
16.03.2017 --  Başbakanlık-Teamülen İstenen Belgelerin Kaldırılması Projesi (Gümrükler Genel Md.)
21.02.2017 -- DİİB İhracat GTİP/Oran Farklılığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
27.02.2017 -- Geri gelen eşya (D.İ.İ.B.) (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
03.02.207 --  Belirgin Bir Şekilde Farklı Cinste Eşya (Transit) (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
03.02.2017 --  Gümrük Kanununun 235/3. Maddesi Hk.(Yolcu beraberi cep telefonu) (Güm.Gn.Md.)
25.01.2017 --  İhraç Yükü Taşıyan Frigorifik Donanımlı Araçlar (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
23.01.2017 --  Kullanılmış Eşya İthalatı (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
24.01.2017 --  Geri Gelen Eşyada İade Alınan KDV’nin Faizi Hakkında (Gümrükler Gn.Md.)
18.01.2017 -- KDV Kanunu 13(I) Maddesinin Uygulanması (Gümrükler Genel Md.)
23.01.2017 -- Serbest Bölgede TEV Uygulaması (DİİB) (Gümrükler Gn.Md.)
23.01.2017 --   A.TR Dolaşım Belgeleri ile Menşe İspat Belgelerine ilişkin Açıklama (Gümrükler Genel Md.)