E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,56 TL
1 € = 3,89 TL
13540713 Ziyaretçi

2017 Yılı Genelgeleri

2017 YILI GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GENELGELERİ
2016 Yılı Gümrük Genelgeleri için TIKLAYIN... 2015 Yılı Gümrük Genelgeleri için TIKLAYIN...
2014 Yılı Gümrük Genelgeleri için TIKLAYIN... 2013 Yılı Gümrük Genelgeleri için TIKLAYIN...
2012 Yılı Gümrük Genelgeleri için TIKLAYIN... 2011 Yılı Gümrük Genelgeleri için TIKLAYIN...
2010 Yılı ve 2010 öncesi Gümrük Genelgeleri için TIKLAYIN... Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Genelgeleri için TIKLAYIN...

GENELGE NO GENELGENİN KONUSU
2017/1 --  Takas işlemleri-KKDF (Genelge 2017/1)
2017/2 --Hava ulaştırmacılığında kullanılan donatım ve işletme malzeme listesinin güncellenmesi (Genelge 2017/2)
2017/3 -- Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Uygulaması (Genelge 2017/ ) (2016/21 Sayılı Genelgede Değişiklik)
2017/4 --TAPDK Tarafından Yetkilendirilen Laboratuvarların Tahlil Sonuçlarının Tarife Tespitinde Kullanılması (Genelge 2017/4)
2017/5 -- Sigara Transiti (Genelge 2017/5) (2012/4 sayılı genelgede değişiklik)
2017/6 -- TIR işlemleri (Genelge 2017/6)
2017/7 --  Yat, Kotra, Tekne, Yolcu ve Gezinti Gemilerinin Serbest Dolaşıma Giriş İşlemleri (Genelge 2017/7)
2017/1 -- Tek Pencere Sistemi-Takas İşlemleri (Genelge 2017/1 Risk Y.ve K.Gn.Md)
11.04.2017 --  Antrepoda Eşya Devri (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
16.03.2017 --  Başbakanlık-Teamülen İstenen Belgelerin Kaldırılması Projesi (Gümrükler Genel Md.)
21.02.2017 -- DİİB İhracat GTİP/Oran Farklılığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
27.02.2017 -- Geri gelen eşya (D.İ.İ.B.) (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
03.02.207 --  Belirgin Bir Şekilde Farklı Cinste Eşya (Transit) (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
03.02.2017 --  Gümrük Kanununun 235/3. Maddesi Hk.(Yolcu beraberi cep telefonu) (Güm.Gn.Md.)
25.01.2017 --  İhraç Yükü Taşıyan Frigorifik Donanımlı Araçlar (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
23.01.2017 --  Kullanılmış Eşya İthalatı (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
24.01.2017 --  Geri Gelen Eşyada İade Alınan KDV’nin Faizi Hakkında (Gümrükler Gn.Md.)
18.01.2017 -- KDV Kanunu 13(I) Maddesinin Uygulanması (Gümrükler Genel Md.)
23.01.2017 -- Serbest Bölgede TEV Uygulaması (DİİB) (Gümrükler Gn.Md.)
23.01.2017 --   A.TR Dolaşım Belgeleri ile Menşe İspat Belgelerine ilişkin Açıklama (Gümrükler Genel Md.)