2017/21 Sayılı Genelge Uygulaması (Gümrükler Genel Md.)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı     :96603261-120.99

Konu   :2017/21 Sayılı Genelge Uygulaması

 

21.11.2017 / 29700987

DAĞITIM YERLERİNE

 

Bilindiği üzere, 2017/19 sayılı Genelge ile, 2013/5 sayılı Genelgenin “II-AYNI GÜMRÜK İDARESİ DENETİMİNDEKİ BİR YERDEN BAŞKA BİR YERE EŞYA SEVKİ’’ başlıklı bölümüne “c-1. Aynı Gümrük İdaresi Denetimindeki Antrepodan Hava Veya Deniz Limanına Sevk Edilip Buralardan Yurtdışı Edilecek Serbest Dolaşımda Olmayan Eşyaya İlişkin İşlemler’’ başlıklı bölüm eklenmiştir.

Söz konusu değişiklik doğrultusunda, 2017/21 sayılı Genelge ile 2013/54 sayılı Genelgenin “Diğer taraftan, antrepo beyannamesi ile antrepoya alınan serbest dolaşımda olmayan eşyanın daha sonra aynı gümrük idaresinden yurtdışı edilmek istenilmesi halinde işlemler, transit rejimi kapsamında gerçekleştirilecektir." şeklindeki hükmü "Diğer taraftan, antrepo beyannamesi ile antrepoya alınan serbest dolaşımda olmayan eşyanın aynı gümrük idaresi denetimindeki hava veya deniz limanına sevk edilip buralardan yurtdışı edilmesi halinde işlemler, 2013/5 sayılı Genelge hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir." olarak değiştirilmiştir.

Bakanlığımıza intikal eden muhtelif olaylardan mezkur Genelgelerin uygulamalarında tereddüt hasıl olduğu anlaşılmıştır.

Bu çerçevede, uygulamadaki tereddütlerin giderilmesini teminen, mezkur Genelgelerin uygulamasında aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır.

a - Aynı gümrük idaresi denetimindeki antrepodan hava veya deniz limanına sevk edilip buralardan yurtdışı edilecek serbest dolaşımda olmayan eşyanın Gümrük Kanununun 176 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan yakıt ve yağlar ile kumanyalar olması durumunda işlemler transit rejimi hükümleri çerçevesinde, NCTS uygulamasında transit beyannamesi verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

b - Aynı gümrük idaresi denetimindeki antrepodan hava veya deniz limanına boru hattıyla sevk edilip buralardan yurtdışı edilecek eşyanın işlemleri transit rejimi kapsamında gerçekleştirilecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16904014 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16904014 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?