21 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

21 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
28.03.1986-19061 Resmi Gazete

Katma Değer Vergisi Kanununun 39. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak 14 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin B bölümünde, gerçek usulde vergilendirilen bütün katma değer vergisi mükelleflerin vergilendirme dönemi 1 ay olarak belirlenmiştir.

Ancak, aylık vergilendirme döneminin kendileri için taşıdığı uygulama güçlükleri gözönüne alınarak uluslararası taşımacılık yapan katma değer vergisi mükelleflerinden işletme hesabı esasına göre defter tutanların 3 aylık vergilendirme dönemine tabi olması uygun görülmüştür.

Buna göre, katma değer vergisi mükellefiyeti uluslararası taşımacılık faaliyetinden ibaret olan ve işletme hesabı esasına göre defter tutan katma değer vergisi mükellefleri 1 Nisan 1986 tarihinden itibaren 3 aylık vergilendirme dönemine tabi tutulmuşlardır. Bu kapsama giren mükellefler 1986 Mart ayına ait beyannamelerini 25 Nisan 1986 günü mesai saati bitimine kadar vergi dairelerine vereceklerdir. 1 Nisan 1986 tarihinden itibaren ise beyannameler 3'er aylık dönemler halinde verilecektir. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan ilk 3 aylık döneme ait beyanname 25 Temmuz 1986 günü mesai saati bitimine kadar vergi dairesine verilecek ve 3'er aylık dönem uygulaması diğer aylarda da devam edecektir.

Tebliğ olunur.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,84 TL
16909622 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,84 TL
16909622 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?