E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,34 TL
15362705 Ziyaretçi

2101/14 EK:D (EK:3)

EK: III
 
2010/9 Sayılı Tebliğ Çerçevesinde Alınan İzin Belgesi Kapsamında İthal Edilen Eşyaya İlişkin Beyan ve Taahhüt
 
…/…../……
Dış Ticaret Müsteşarlığına
(İthalat Genel Müdürlüğü)
 
 
                                                                                               
 
            2010/9 sayılı Tebliğ çerçevesinde, Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) tarafından verilen …./…../……… tarih ve ………….. sayılı İzin Belgesi kapsamında ithal edilmiş olan eşyanın, anılan Tebliğin 8 inci maddesi çerçevesinde yapılacak ya da yaptırılacak denetimler için aşağıda belirtilen adreste hazır bulunduğunu beyan ve taahhüt ederim.
 
 
 
 
 
              İmza ve Kaşe                                                                   İmza ve Kaşe
                  İthalatçı                                                              Eşyanın Bulunduğu Yerin
                                                                                                 Sorumlusu/Yetkilisi
 
 
 
İthalat 2010/9 Sayılı Tebliğ Kapsamında İthal Edilen Eşyaya İlişkin Bilgiler
DTM Tarafından Verilen İzin Belgesinin Tarih ve Sayısı:
Eşyanın Bulunduğu Yere İlişkin Bilgiler
Firma Ünvanı veya Gerçek Kişinin Adı:
Cadde/Sokak:
Kapı No:
Posta Kodu:
İl:
İlçe:
Tel:
Faks:
E-posta:
Vergi Dairesi:
Vergi Numarası:
Kayıtlı Olunan Oda ve Kayıt No:
Fatura Tarihi:        /       /
Fatura No:
Gümrük Beyannamesi Tarihi:       /      /
Gümrük Beyannamesinin Sayısı:
T.C. Kimlik Numarası: