213 Sayılı Vergi Usul Kanunu

213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU

10.01.1961-10703 Resmi Gazete

Tanımlar,Vergilendirme,Yasaklar,Vergi Sorumluluğu Madde: 1 - 13

Süreler  Madde: 14 - 18

Vergi Alacağının Tayini Madde: 19 - 24

Tarh ve Tahakkuk Usulü  Madde: 25 - 39

Götürü Matrahların Tespiti   Madde: 40 - 71

Takdir, Zirai Kazançlar ve Özel Komisyonlar  Madde: 72 - 92

Tebliğler  Madde: 93 - 109

Vergi Alacağının Kalkması   Madde: 110 - 115

Vergi Hatalarını Düzeltme ve Reddiyet  Madde: 116 - 126

Yoklama ve İnceleme   Madde : 127 - 152

Mükellefin Ödevleri   Madde: 153 - 170

Defter Tutma, Tutulması gereken Kayıtlar, Tasdike Tabi Defterler  Madde: 171 - 226

Vesikalar,İspat Edici Kağıtlar,Taşıma ve Otel İşletmelerine ait Belgeler, Elektronik Ortamada Kayıtlar, Saklanması..  Madde: 227 - 257

Değerleme, Vergi Değeri, Gayrimenkul,İnşa ve İmal Giderleri, Demirbaş Eşya, Alacaklar, Ticari Sermaye, Amortismanlar... Madde: 258 - 330

Cezai Hükümler  Madde: 331 - 376

Uzlaşma  Madde: Ek Madde 1 - 13

Vergi Davaları   Madde: 377 -413

Son Hükümler, Geçici Maddeler  Madde: 414 - Geçici Maddeler

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16878332 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16878332 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?