E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,31 TL
15334160 Ziyaretçi

213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE USULSÜZLÜK CEZALARI

213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNA BAĞLI CETVEL

(Md:352)

USULSÜZLÜK CEZALARINA AİT CETVEL

(4369 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle belirlenen miktarlar Yürürlük: 29.07.1998)

(388 sıra nolu VUK.G.T. ile belirlenen miktarlar kırmızı yazılmıştır.Yürürlük:01.01.2009)

Mükellef Grupları

Birinci derece usulsüzlükler için

İkinci derece usulsüzlükler için
1- Sermaye şirketleri 600.000 TL
89 TL
350.000 TL
50 TL
2- Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı 400.000 TL
56 TL
200.000 TL
28 TL
3 - İkinci sınıf tüccarlar 200.000 TL
28 TL
100.000 TL
14 TL

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

100.000 TL
14 TL
50.000 TL
7,60 TL
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 50.000 TL
7,60 TL
25.000 TL
3,50 TL
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 25.000 TL
3,50 TL
12.500 TL
2 TL

İhtar

1. (2455 sayılı Kanunun 6'ncı maddesiyle değişen madde) Bu cetvel de mükellef grubu: Gelir, Kurumlar Vergilerinden başka, Gider, İstihlak İşletme

ve Dış Seyahat Harcamaları Vergilerine ait usulsüzlükler hakkında da esas tutulur.

2. Emlak Alım, Gayrimenkul Kıymet Artışı, Veraset ve İntikal Vergisi, Taşıt Alım ve Motorlu Taşıtlar Vergilerine ait usulsüzlükler ile Damga Vergisinin,

beyanname verilmek suretiyle ödeneceği hallerde beyannamenin süresinde verilmemesine ilişkin usulsüzlükler bu cetvelin mükellef grupları sütununun

3'üncü sırasında göre cezalandırılır.

3. (3210 sayılı Kanunun 4'üncü maddesiyle değişen bent) Emlak vergisine ait usulsüzlükler, bu cetvelin mükellef grupları sütununun 3'üncü sırasına göre

cezalandırılır.

4. Kamu İdare ve müesseseleri ile dernek ve vakıfların yaptıkları usulsüzlükler (Bunların iktisadi işletmelerine ait usulsüzlükler hariç) bu cetvelin mükellef

grupları sütununun 3'üncü sırasına göre cezalandırılır.

5. Yukarıdakiler dışında kalan diğer vergi, resim ve harçlara ait usulsüzlükler bu cetvelin mükellef grupları sütununun 4'üncü sırasına göre cezalandırılır.