269 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ EKİ

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı  YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ                              
(G.V.K. Geçici 67/11 inci Maddesine Göre İhtiyari Beyanda Bulunan Mükellefler İçin) V.D. KODU
3 VERGİLENDİRME DÖNEMİ                                 (Vergi Dairesince Doldurulacaktır.)
1 ....................................                                
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
2 ..................................... 4 VERGİ KİMLİK NO                                            
İL-İLÇE (T.C. Vatandaşı Olan Gerçek Kişilerde T.C.Kimlik Numarası Yazılacaktır.)
TABLO-1                                       MÜKELLEFİN KİMLİK VE ADRES BİLGİLERİ                                                                
5 Soyadı                                                                                                                 14 Uyruğu                
6 Adı                                                                                                     15 Doğum T.                                
7 Baba Adı                                                                                                     16 Medeni Hali Bekar     Evli    
8 Ana Adı                                                                                                     17 Mesleği                                            
9 Doğum Yeri                                                                                                     18 Faks No                                        
(Alan Kodu)
10 İkametgah Adresi                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                       
(Posta Kodu)
11 İşyeri Adresi                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                       
(Posta Kodu)
12 E-posta Adresi                                                                                                                                                                                
13 Telefon No                                                                                
(Alan Kodu) (Telefon) İkametgah (Alan Kodu) (Telefon) İşyeri
TABLO-2                               ALIM-SATIM KAZANÇLARINA İLİŞKİN BİLDİRİM                                                                  
      MENKUL KIYMET TÜRÜ (*)             KAR ZARAR TEVKİF EDİLEN VERGİ    
                             
(Türk Lirası) (Kr) (Türk Lirası) (Kr) (Türk Lirası) (Kr)
19 Sabit Getirili Menkul Kıymetler                                               ,                                   ,                                         ,        
20 Değişken Getirili Menkul Kıymetler                                         ,                                   ,                                         ,        
21 Diğer Sermaye Piyasası Araçları                             ,                                         ,                                         ,        
                                                             
22 Yatırım Fonları Katılma Belgeleri ve Yatırım Ortaklıkları Hisse Senetleri                             ,                                         ,                                         ,        
                                                             
                                                                                                                                                                                   
23                                                                                           ,                                         ,                                         ,        
                                                             
24 Toplam                                                   (a)                             ,         (b)                                 ,           (c)                               ,        
TABLO-3                                                            VERGİ BİLDİRİMİ                                                                                                
(Türk Lirası) (Kr)
25 Vergiye Tabi Gelir (24 a)                                                             ,        
26 Hesaplanan Gelir Vergisi                                                             ,        
(Türk Lirası) (Kr)
27 Yıl İçinde Tevkif Edilen Vergiler (24c)                                                           ,        
28 Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi (26-27)                                                             ,        
29 İadesi Gereken Gelir Vergisi(27-26)                                                             ,        
30 Damga Vergisi                                                             ,        
                                                         
                                                                                                                                                                                                       
31 BEYANNAMENİN HANGİ SIFATLA VERİLDİĞİ     32 BEYANNAMEYİ DÜZENLEYEN S.M. veya S.M.M.M.'nin  
       
Mükellef     Mirasçı     Kanuni Temsilci(Veli, Vasi, Kayyum)          
       
Vergi Kimlik No.                                                             Vergi Kimlik No.                                                        
(T.C.Vatandaşı Olan Gerçek Kişilerde T.C.Kimlik Numarası Yazılacaktır.) (T.C. Vatandaşı Olan Gerçek Kişilerde T.C.Kimlik Numarası Yazılacaktır.)
       
(Kanuni Temsilci)      
Adı ve Soyadı (Unvanı)                                                             Adı ve Soyadı (Unvanı)                                                        
       
                                                                                                                     
Ticaret Sicil No                                                               Ticaret Sicil No/Oda Sicil No                                                        
                                                                                                                     
E-Posta Adresi                                                             E-Posta Adresi                                                        
                                                                                                                     
İrtibat Tel No                                                               İrtibat Tel No                                                        
                                                                                                                     
İmzası                                                                 İmzası                                                        
                                                                                                                                                                                                       
(*) Aynı tür menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarından elde edilen gelirler konsolide edilerek bulunacak tutar ilgili satırlara yazılacaktır.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16268424 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16268424 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?