29.fasil1

30.12.2016-29934 (2.M.) Resmi Gazete (KararSayısı:2016/9645)  Yürürlük:01.01.2017
    ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
   
1 2 3 4
İlk Bölüm için TIKLAYIN
29.16                      Doymamış asiklik monokarboksilik asitler, siklik monokarboksiklik     
  asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve perok-    
  si asitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya    
  nitrozolanmış türevleri:    
   - Doymamış asiklik monokarboksilik asitler, bunların anhidritleri,     
     halojenürleri, peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri:    
2916.11  - - Akrilik asit ve tuzları:    
2916.11.00.10.00  - - - Akrilik asit - 35
2916.11.00.20.00  - - - Akrilik asitin tuzları - 35
2916.12  - - Akrilik asitin esterleri :    
2916.12.00.00.11  - - - Metil akrilat - 35
2916.12.00.00.12  - - - Etil akrilat - 35
2916.12.00.00.13  - - - Butil akrilat - 35
2916.12.00.00.19  - - - Akrilik asitin diğer esterleri - 35
2916.13  - - Metakrilik asit ve tuzları :    
2916.13.00.00.11  - - - Metakrilik asit - 35
2916.13.00.00.12  - - - Metakrilik asit  tuzları - 35
2916.14  - - Metakrilik asit esterleri :    
2916.14.00.00.11  - - - Metil metakrilat - 35
2916.14.00.00.12  - - - Etil metakrilat - 35
2916.14.00.00.13  - - - Butil metakrilat - 35
2916.14.00.00.19  - - - Metakrilik asitin diğer esterleri  - 35
2916.15  - - Oleik, Iinoleik ve linolenik asitler, bunların tuzları ve esterleri :    
2916.15.00.10.00  - - - Oleik asit - 30
   - - - Diğerleri :    
2916.15.00.90.11  - - - - Linoleik asit - 35
2916.15.00.90.12  - - - - Linolenik asit - 35
2916.15.00.90.13  - - - - Sodyum oleat - 35
2916.15.00.90.14  - - - - Sodyum linolenat - 35
2916.15.00.90.15  - - - - Potasyum oleat - 35
2916.15.00.90.16  - - - - Potasyum linolenat - 35
2916.15.00.90.19  - - - - Oleik, linoleik ve linolenik asitin diğer tuz ve esterleri - 35
2916.16.00.00.00  - - Binapakril (ISO) - 35
2916.19  - - Diğerleri:    
   - - - Undekanoik asitler ve bunların tuzları ve esterleri    
2916.19.10.00.11  - - - - Undekanoik asitler - 35
2916.19.10.00.13  - - - - Çinko undekonoat - 35
2916.19.10.00.19  - - - - Undekanoik asitlerin diğer  tuzları ve esterleri - 35
2916.19.40.00.00  - - - Krotonik asit - 35
   - - - Diğerleri :    
2916.19.95.10.00  - - - - Sorbik asit (2,4 -hekzadienoik asit) - 35
2916.19.95.90.00  - - - - Diğerleri - 35
2916.20  - Siklanik, siklenik veya sikloterpenik monokarboksilik asitler,    
     bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri, peroksiasitleri     
     ve bunların türevleri :    
2916.20.00.00.11  - - Siklohekzan karboksilik asit - 35
2916.20.00.00.12  - - Siklopentenil asetik asit - 35
2916.20.00.00.13  - - Permetrin - 35
2916.20.00.00.18  - - Diğerleri - 35
   - Aromatik monokarboksilik asitler, bunların anhidritleri, haloje-    
     nürleri, peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri:    
2916.31  - - Benzoik asit, tuzları ve esterleri :    
2916.31.00.10.00  - - - Metil, etil, propil,butil,amil benzoatlar - 50
   - - - Diğerleri    
2916.31.00.90.11  - - - - Benzoik asit - 35
2916.31.00.90.12  - - - - Sodyum benzoat - 35
2916.31.00.90.13  - - - - Benzil benzoat - 35
2916.31.00.90.19  - - - - Benzoik asitin diğer tuz ve esterleri - 35
2916.32  - - Benzoil peroksit ve benzoil klorür:    
2916.32.00.10.00  - - - Benzoil peroksit (dibenzoil peroksit) - 35
2916.32.00.20.00  - - - Benzoil klorür - 35
2916.34.00.00.00  - - Fenilasetik asit ve tuzları  - 35
2916.39  - - Diğerleri :    
2916.39.10.00.00  - - - Fenilasetik asitin esterleri - 35
   - - - Diğerleri:    
2916.39.90.10.00  - - - - Tarçın asitinin metil, etil, propil, butil, fenil etil esterleri - 50
   - - - - Diğerleri :    
2916.39.90.90.11  - - - - - Tarçın asiti (sinamik asit) - 35
2916.39.90.90.12  - - - - - Tarçın asitinin sodyum tuzu - 35
2916.39.90.90.13  - - - - - Tarçın asitinin potasyum tuzu - 35
2916.39.90.90.14  - - - - - Nitro benzoik asitler ve klorürleri - 35
2916.39.90.90.15  - - - - - Klor benzoik asitler ve klorürleri - 35
2916.39.90.90.19  - - - - - Diğerleri - 35
       
29.17 Polikarboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, perok-     
  sitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış,    
  nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:    
   - Asiklik polikarboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürle-    
     ri, peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri:    
2917.11  - - Okzalik asit, tuzları ve esterleri    
2917.11.00.10.00  - - - Okzalik asit - 30
   - - - Okzalik asitin tuzları ve esterleri :    
2917.11.00.90.11  - - - - Amonyum okzalat - 30
2917.11.00.90.12  - - - - Potasyum okzalat - 30
2917.11.00.90.13  - - - - Sodyum okzalat - 30
2917.11.00.90.19  - - - - Okzalik asitin diğer tuzları - 30
2917.11.00.90.21  - - - - Dimetil okzalat - 30
2917.11.00.90.22  - - - - Dietil okzalat - 30
2917.11.00.90.29  - - - - Okzalik asitin diğer esterleri - 30
2917.12  - - Adipik asit, tuzları ve esterleri:    
   - - - Adipik asit ve tuzları    
2917.12.00.00.11  - - - - Adipik asit  - 30
2917.12.00.00.12  - - - - Adipik asitin tuzları - 30
2917.12.00.00.21  - - - Adipik asitin esterleri - 30
2917.13  - - Azelaik asit, sebasik asit, bunların tuzları ve esterleri:    
2917.13.10.00.00  - - - Sebasik asit - 30
   - - - Diğerleri :    
2917.13.90.00.11  - - - - Azelaik asit - 30
2917.13.90.00.13  - - - - Azelaik asit tuzları ve esterleri - 30
2917.13.90.00.15  - - - - Sebasik asit tuzları ve esterleri - 30
2917.14.00.00.00  - - Maleik anhidrit - 30
2917.19  - - Diğerleri:    
   - - - Malonik asit tuzları ve esterleri :    
2917.19.10.00.11  - - - - Malonik asit - 30
2917.19.10.00.12  - - - - Malonik asit tuzları - 30
2917.19.10.00.13  - - - - Dietil malonat - 30
2917.19.10.00.19  - - - - Malonik asitin diğer esterleri - 30
2917.19.20.00.00  - - - Kütlece %100 biyo temelli karbon içeriğine sahip Etan - 1,2 - dikarboksilik     
        asit veya bütandioik asit (süksinik asit) - 30
   - - - Diğerleri :    
2917.19.80.00.11  - - - - Maleik asit - 30
2917.19.80.00.12  - - - - Süksinik asit - 30
2917.19.80.00.13  - - - - Glutarik asit  - 30
2917.19.80.00.19  - - - - Diğer asiklik polikarboksilik asitler - 30
2917.20.00.00.00  - Siklanik, siklenik veya sikloterpenik polikarboksilik asitler,    
     bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri, peroksiasitleri     
     ve bunların türevleri - 30
   - Aromatik polikarboksilik asitler, anhidritleri, halojenürleri,    
     peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri:    
2917.32.00.00.00  - - Dioktil ortoftalatlar (dioktil ftalat) - 30
2917.33.00.00.00  - - Dinonil ve didesil ortoftalatlar (dinonil ve didesil ftalatlar) - 30
2917.34  - - Ortoftalik (ftalik) asitin diğer esterleri :    
2917.34.00.00.11  - - - Dimetil ftalat - 30
2917.34.00.00.12  - - - Dietil ftalat - 30
2917.34.00.00.19  - - - Diğerleri - 30
2917.35.00.00.00  - - Ftalik anhidrit - 30
2917.36  - - Tereftalik asit ve tuzları :    
2917.36.00.00.11  - - - Tereftalik asit  - 30
2917.36.00.00.12  - - - Tereftalik asitin sodyum tuzu - 30
2917.36.00.00.19  - - - Tereftalik asitin diğer tuzları  - 30
2917.37.00.00.00  - - Dimetil tereftalat - 30
2917.39  - - Diğerleri:    
2917.39.20.00.00  - - - Tetrabromoftalik asidin ester veya anhidriti; benzen-1,2,4-trikarboksilik     
          asit; izoftaloil diklorür (ağırlık itibariyle % 0,8 veya daha az tereftaloil     
           diklorür içeren) ; naftalen-1,4,5,8 tetrakarboksilik asit;   
           tetra kloroftalik anhidrit;  sodyum 3,5- bis ( metoksikarbonil) benzensülfonat - 30
   - - - Diğerleri:  
2917.39.95.10.00  - - - - o-Ftalik asit (Ftalik asit) - 30
   - - - - Diğerleri    
2917.39.95.90.11  - - - - - İzoftalik asit tuzları ve esterleri - 30
2917.39.95.90.13  - - - - - Dioktil tereftalat - 30
2917.39.95.90.14  - - - - - Tereftalik asitin diğer esterleri - 30
2917.39.95.90.19  - - - - - Diğer aromatik polikarboksilik asitler - 30
       
29.18 Başka oksijen fonksiyonlu grubu olan karboksilik asitler ve bun-    
  ların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri;     
  bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veva nitrozo-    
  lanmış türevleri:    
   - Alkol fonksiyonlu grubu olan fakat başka oksijen fonksiyonlu    
    grubu olmayan karboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri    
     peroksitleri ve peroksiasitleri ve bunların türevleri:    
2918.11  - - Laktik asit, tuzları ve esterleri :    
2918.11.00.00.11  - - - Laktik asit - 15
2918.11.00.00.12  - - - Kalsiyum laktat - 15
2918.11.00.00.13  - - - Sodyum laktat - 15
2918.11.00.00.19  - - - Laktik asitin diğer tuzları - 15
2918.11.00.00.21  - - - Etil laktat - 15
2918.11.00.00.22  - - - Butil laktat - 15
2918.11.00.00.29  - - - Laktik asitin diğer esterleri - 15
2918.12.00.00.00  - - Tartarik asit - 30
2918.13  - - Tartarik asitin tuzları ve esterleri :    
   - - - Potasyum tartarat, potasyum bitartarat ( krem tartarat)    
2918.13.00.10.11  - - - - Potasyum tartarat (saf) - 40
2918.13.00.10.12  - - - - Potasyum bitartarat ( krem tartarat) (saf) - 40
   - - - Diğerleri    
2918.13.00.90.11  - - - - Sodyum tartarat - 15
2918.13.00.90.12  - - - - Demir II tartarat - 15
2918.13.00.90.13  - - - - Kalsiyum tartarat - 15
2918.13.00.90.19  - - - - Tartarik asitin diğer tuzları - 15
2918.13.00.90.21  - - - - Etil tartarat - 15
2918.13.00.90.29  - - - - Tartarik asitin diğer esterleri - 15
2918.14.00.00.00  - - Sitrik asit - 30
2918.15  - - Sitrik asitin tuzları ve esterleri :    
   - - - Magnezyum sitrat, demir sitrat    
2918.15.00.10.11  - - - - Magnezyum sitrat - 25
2918.15.00.10.12  - - - - Demir sitrat - 25
   - - - Diğerleri    
2918.15.00.90.11  - - - - Sodyum sitrat - 15
2918.15.00.90.12  - - - - Potasyum sitrat - 15
2918.15.00.90.19  - - - - Sitrik asitin diğer tuzları - 15
2918.15.00.90.21  - - - - Trietil sitrat - 15
2918.15.00.90.22  - - - - Tributil sitrat - 15
2918.15.00.90.29  - - - - Sitrik asitin diğer esterleri - 15
2918.16  - - Glukonik asit, tuzları ve esterleri :    
2918.16.00.00.11  - - - Glukonik asit - 15
2918.16.00.00.12  - - - Kalsiyum glukonat - 15
2918.16.00.00.13  - - - Sodyum glukonat - 15
2918.16.00.00.14  - - - Potasyum glukonat - 15
2918.16.00.00.19  - - - Glukonik asitin diğer tuzları - 15
2918.16.00.00.21  - - - Glukonik asit esterleri - 15
2918.17.00.00.00  - - 2,2-Difenil-2-hidroksiasetik asit (benzilik asit) - 15
2918.18.00.00.00  - - Klorobenzilat (ISO) - 15
2918.19  - - Diğerleri:    
2918.19.30.00.00  - - - Kolik asit, 3-alfa, 12-alfa-dihodroksi-5-beta-kolan-24-oik asit      
          (deoksikolik asit) ve bunların tuzları ve esterleri - 15
2918.19.40.00.00  - - - 2,2 - Bis (hidroksimetil) propiyonik asit - 15
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Fenil glikolik asit (mandelik asit), tuzları ve esterleri:    
2918.19.98.10.11  - - - - -  Sodyum fenil glikolat - 15
2918.19.98.10.12  - - - - - Kalsiyum fenil glikolat - 15
2918.19.98.10.13  - - - - - Fenil glikolik asitin diğer tuzları - 15
2918.19.98.10.14  - - - - - Fenil glikolik asitin esterleri - 15
2918.19.98.20.00  - - - - Malik asit, tuzları ve esterleri - 15
2918.19.98.30.00  - - - - GHB (γ-hidroksibütirik asit) - 15
2918.19.98.40.00  - - - - Sodyum oksibat (Sodyum 4-hidroksibütanoat) - 15
2918.19.98.90.00  - - - - Diğerleri - 15
   - Fenol fonksiyonlu grubu olan fakat başka oksijen fonksiyonlu     
     grubu olmayan karboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halo-    
     jenürleri, peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri:    
2918.21  - - Salisilik asit ve tuzları :    
2918.21.00.00.11  - - - Salisilik asit - 15
2918.21.00.00.12  - - - Sodyum salisilat - 15
2918.21.00.00.19  - - - Salisilik asitin diğer tuzları - 15
2918.22  - - o - Asetilsalisilik asit, tuzları ve esterleri :    
2918.22.00.10.00  - - - o - Asetilsalisilik asit  - 15
   - - - Diğerleri :    
2918.22.00.90.11  - - - - Asetilsalisilik asit sodyum tuzu - 15
2918.22.00.90.19  - - - - Asetilsalisilik asitin diğer tuzları - 15
2918.22.00.90.21  - - - - Asetilsalisilik asit esterleri - 15
2918.23  - - Salisilik asitin diğer esterleri ve bunların tuzları:    
2918.23.00.10.00  - - - Etil, propil, butil, amil, benzil, stronelil, geranil ve rodinil salisilatlar - 50
 - - - Diğerleri :    
2918.23.00.90.11  - - - - Metil salisilat  - 15
2918.23.00.90.12  - - - - Fenil salisilat (salol) - 15
2918.23.00.90.19  - - - - Diğerleri - 15
2918.29  - - Diğerleri:    
   - - - SüIfosalisilik asitler, hidroksinaftoik asitler; bunların tuzları    
          ve esterleri :    
2918.29.00.10.11  - - - - Sülfosalisilik asitler, tuzları ve esterleri - 15
2918.29.00.10.12  - - - - Hidroksinaftonik asitler, tuzları ve esterleri - 15
   - - - p -Hidroksibenzoik asit (4 -hidroksibenzoik asit) tuzları ve esterleri :    
2918.29.00.30.11  - - - - p -Hidroksibenzoik asit (4 -hidroksibenzoik asit) - 15
2918.29.00.30.12  - - - - Sodyum p-hidroksi benzoat - 15
2918.29.00.30.19  - - - - p -Hidroksibenzoik asitin diğer tuzları - 15
2918.29.00.30.21  - - - - Metil p-hidroksi benzoat - 15
2918.29.00.30.22  - - - - Etil p-hidroksi benzoat - 15
2918.29.00.30.23  - - - - Propil p-hidroksi benzoat - 15
2918.29.00.30.29  - - - - p -Hidroksibenzoik asitin diğer esterleri - 15
2918.29.00.30.99  - - - - Diğerleri  - 15
   - - - Diğerleri :    
   - - - - Gallik asit (3,4,5 - trihidroksibenzoik asit), tuzları ve esterleri :    
2918.29.00.81.11  - - - - - Gallik asit - 15
2918.29.00.81.12  - - - - - Sodyum gallait - 15
2918.29.00.81.13  - - - - - Bazik bizmut gallat - 15
2918.29.00.81.19  - - - - - Gallik asitin diğer tuzları - 15
2918.29.00.81.21  - - - - - Metil gallat - 15
2918.29.00.81.22  - - - - - Propil gallat - 15
2918.29.00.81.29  - - - - - Gallik asitin diğer esterleri - 15
   - - - - Diğerleri :    
2918.29.00.89.11  - - - - - Krezotik asitler, tuzları ve esterleri - 15
2918.29.00.89.19  - - - - - Diğerleri - 15
       
2918.30  - Aldehit veya keton fonksiyonlu grubu olan fakat başka oksijen     
     fonksiyonlu grubu olmayan karboksilik asitler, bunların anhidrit-    
     leri,halojenürleri,peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların     
     türevleri    
2918.30.00.00.11  - - Aldehit gruplu karboksilik asitler - 15
2918.30.00.00.12  - - Aldehit gruplu karboksilik asit tuzları - 15
2918.30.00.00.13  - - Aldehit gruplu karboksilik asit esterleri - 15
2918.30.00.00.14  - - Keton gruplu karboksilik asitler - 15
2918.30.00.00.15  - - Keton gruplu karboksilik asit tuzları - 15
2918.30.00.00.16  - - Etil aseto asetat - 15
2918.30.00.00.19  - - Keton gruplu karboksilik asitlerin diğer esterleri - 15
2918.30.00.00.29  - - Diğerleri - 15
   - Diğerleri :    
2918.91.00.00.00  - - 2,4,5-T (ISO)(2,4,5- trikloropenoksiasetik asit), bunun tuzları ve    
        esterleri - 15
2918.99  - - Diğerleri:    
2918.99.40.00.00  - - - 2,6-Dimetoksibenzoik asit; dicamba (ISO); sodyum fenoksiasetat - 15
   - - - Diğerleri :    
2918.99.90.00.11  - - - - Anezik asit - 15
2918.99.90.00.12  - - - - Kalsiyum laktobiyonat - 15
2918.99.90.00.13  - - - - Kalsiyum galaktaglukonat - 15
2918.99.90.00.14  - - - - Misoprostol - 15
2918.99.90.00.19  - - - - Diğerleri - 15
       
       
  VIII. AMETALLERİN İNORGANİK ASİTLERİNİN ESTERLERİ VE     
       TUZLARI VE BUNLARIN HALOJENLENMİŞ, SÜLFOLANMIŞ,     
       NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ    
       
29.19 Fosforik esterler ve bunların tuzları (lakto fosfatlar dahil);    
  bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya     
  nitrozolanmış türevleri :    
2919.10.00.00.00  - Tris (2,3 dibromopropil) fosfat - 25
2919.90  - Diğerleri:    
   - - Tritolil fosfatlar, trifenil fosfat ve tribütil fosfatlar :    
2919.90.00.10.11  - - - Tribütil fosfatlar - 25
2919.90.00.10.12  - - - Trifenil fosfatlar - 25
2919.90.00.10.13  - - - Tritolil fosfatlar - 25
2919.90.00.20.00  - - Triksilil fosfatlar ve tris (2-klor etil) fosfat - 25
   - - Diğerleri :    
2919.90.00.90.11  - - - Gliserin fosforik asitler - 25
2919.90.00.90.12  - - - Sodyum gliserin fosfat - 25
2919.90.00.90.13  - - - Kalsiyum gliserin fosfat - 25
2919.90.00.90.14  - - - Gayakol fosfat (o-metoksifenil fosfat) - 25
2919.90.00.90.15  - - - İnozitolhekzafosforik asit ( fitik asit) - 25
2919.90.00.90.16  - - - Sodyum inozitolhekzofosfat - 25
2919.90.00.90.17  - - - Kalsiyum inozitolhekzofosfat  - 25
2919.90.00.90.18  - - - Kalsiyum laktofosfat - 25
2919.90.00.90.21  - - - Triclorfos (Triklorür mono sodyum fosfat) - 25
2919.90.00.90.29  - - - Diğerleri - 25
       
29.20 Ametallerin diğer inorganik asitlerinin esterleri (hidrojen    
  halojenürlerin esterleri hariç) ve bunların tuzları;    
   bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya    
   nitrozolanmış türevleri:    
   - Tiyofosforik esterler (fosfortiyoatlar) ve bunların tuzları; bunların    
     halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış     
     türevleri    
2920.11.00.00.00  - - Paratiyon(ISO) ve paratiyon- metil (ISO) (metil-paratiyon) - 15
2920.19  - - Diğerleri:    
2920.19.00.00.11  - - - Tiyofosforik asit esterleri - 15
2920.19.00.00.12  - - - Tiyofosforik asit esterlerinin tuzları - 15
2920.19.00.00.19  - - - Diğerleri - 15
   - Fosfit esterleri ve bunların tuzları; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış,     
     nitrolanmış ve nitrozolanmış türevleri:    
2920.21.00.00.00  - - Dimetil fosfit - 15
2920.22.00.00.00  - - Dietil fosfit - 15
2920.23.00.00.00  - - Trimetil fosfit - 15
2920.24.00.00.00  - - Trietil fosfit - 15
2920.29.00.00.00  - - Diğerleri - 15
2920.30.00.00.00  - Endosülfan (ISO) - 15
2920.90  - Diğerleri:    
   - - Sülfirik esterler, karbonik esterler ve bunların tuzları ve bunların    
        halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:    
   - - - Sülfirik esterler ve bunların tuzları ve bunların halojenlenmiş,     
          sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri :    
2920.90.10.11.11  - - - - Metilhidrojen sülfat - 15
2920.90.10.11.12  - - - - Dimetil sülfat - 15
2920.90.10.11.13  - - - - Dietil sülfat - 15
2920.90.10.11.19  - - - - Diğerleri - 15
   - - - Karbonik esterler ve tuzları ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış,    
          nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:    
2920.90.10.12.00  - - - - Gayakol karbonat - 20
   - - - - Diğerleri :    
2920.90.10.19.11  - - - - - Dietil karbonat - 20
2920.90.10.19.12  - - - - - Tetraetil ortokarbonat - 20
2920.90.10.19.19  - - - - - Diğerleri - 20
   - - Diğer ürünler :    
   - - - Nitro ve nitrik esterler ve bunların tuzları ve bunların halojenlenmiş,     
          sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri :    
   - - - - Amil nitrit, amil nitrat ve trinitrin (çözelti)    
2920.90.70.11.11  - - - - - Amil nitrit - 15
2920.90.70.11.12  - - - - - Amil nitrat  - 15
2920.90.70.11.13  - - - - - Trinitrin (çözelti) - 15
   - - - - Diğerleri    
2920.90.70.19.11  - - - - - Nitronun diğer esterleri - 15
2920.90.70.19.12  - - - - - Dietilen glikol dinitrat - 15
2920.90.70.19.13  - - - - - İsosorbit dinitrat - 15
2920.90.70.19.14  - - - - - Nitrogliserin ( gliserin trinitrat) - 15
2920.90.70.19.15  - - - - - Tetranitropenta eritritol ( pentrit) - 15
2920.90.70.19.19  - - - - - Nitrikin diğer esterleri - 15
2920.90.70.90.00  - - - Diğerleri - 15
       
                              IX. AZOTLU BİLEŞİKLER    
       
29.21 Amin gruplu bileşikler:    
   - Asiklik monoaminler ve türevleri; bunların tuzları:    
2921.11  - - Metilamin, dimetilamin, trimetilamin ve bunların tuzları:    
   - - - Metilamin,dimetilamin ve trimetilamin :    
2921.11.00.00.11  - - - - Metilamin kg met.am 15
2921.11.00.00.12  - - - - Dimetilamin kg met.am 15
2921.11.00.00.13  - - - - Trimetilamin kg met.am 15
   - - - Metilamin,dimetilamin ve trimetilaminin tuzları :    
2921.11.00.00.21  - - - - Metilamin hidroklorür kg met.am 15
2921.11.00.00.22  - - - - Dimetilamin hidroklorür kg met.am 15
2921.11.00.00.23  - - - - Trimetilamin hidroklorür kg met.am 15
2921.11.00.00.24  - - - - Metilamin,dimetilamin ve trimetilaminin diğer tuzları kg met.am 15
2921.12.00.00.00  - - 2-(N,N-Dimetilamino) etil klorür hidroklorür - 15
2921.13.00.00.00  - - 2-(N,N-Dietilamino) etil klorür hidroklorür - 15
2921.14.00.00.00  - - 2-(N,N-Diizopropilamino) etil klorür hidroklorür - 15
2921.19  - - Diğerleri:    
2921.19.40.00.00  - - - 1,1,3,3 - Tetrametilbütilamin - 15
2921.19.50.00.00  - - - Dietilamin ve tuzları - 15
   - - - Diğerleri :    
   - - - - Trietilamin ve tuzları :    
2921.19.99.00.11  - - - - - Trietilamin - 15
2921.19.99.00.12  - - - - - Trietilamin hidroklorür - 15
2921.19.99.00.19  - - - - - Trietilaminin diğer tuzları - 15
   - - - - İzopropilamin ve tuzları :    
2921.19.99.00.21  - - - - - İzopropilamin - 15
2921.19.99.00.22  - - - - - İzopropilamin  hidroklorür - 15
2921.19.99.00.29  - - - - - İzopropilaminin diğer tuzları - 15
2921.19.99.00.31  - - - - Dimetilnitrozoamin - 15
2921.19.99.00.32  - - - - Alilizopropilamin - 15
2921.19.99.00.33  - - - - HN 1 (bis (2-kloretil) etilamin) - 15
2921.19.99.00.34  - - - - HN 2 (bis (2-kloretil) metilamin) - 15
2921.19.99.00.35  - - - - HN 3 (tris (2-kloretil) amin) - 15
   - - - - N,N Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) 2-chloroethyl-    
            aminler ve bunların  protonlanmış tuzları :    
2921.19.99.00.41  - - - - - N, N - Diizopropilaminoetil - 2 - klorür - 15
2921.19.99.00.49  - - - - - Diğerleri - 15
2921.19.99.00.59  - - - - Diğer asiklik monoaminler - 15
   - Asiklik poliaminler ve türevleri; bunların tuzları:    
2921.21  - - Etilendiamin ve tuzları :    
2921.21.00.00.11  - - - Etilendiamin - 15
2921.21.00.00.12  - - - Etilendiaminin tuzları - 15
2921.22  - - Hekzametilendiamin ve tuzları :    
2921.22.00.00.11  - - - Hekzametilendiamin - 15
2921.22.00.00.12  - - - Hekzametilendiaminin tuzları - 15
2921.29.00.00.00  - - Diğerleri - 15
2921.30  - Siklanik, siklenik veya sikloterpenik mono -veya poliaminler ve    
      türevleri; bunların tuzları:    
   - - Siklohekzilamin ve siklohekzildimetilamin ve bunların tuzları :    
2921.30.10.00.11  - - - Siklohekzilamin - 15
2921.30.10.00.12  - - - Siklohekzildimetilamin - 15
2921.30.10.00.13  - - - Siklohekzilamin ve siklohekzildimetilamin tuzları - 15
2921.30.91.00.00  - - Siklohex - 1,3 - ylenediamin (1,3 - diaminosiklohekzan) - 15
   - - Diğerleri :    
2921.30.99.00.11  - - - Propylhexedrine - 15
2921.30.99.00.19  - - - Diğerleri - 15
   - Aromatik monoaminler ve türevleri; bunların tuzları:    
2921.41  - - Anilin ve tuzları :    
2921.41.00.00.11  - - - Anilin - 15
2921.41.00.00.12  - - - Anilin hidroklorür - 15
2921.41.00.00.19  - - - Anilinin diğer tuzları - 15
2921.42  - - Anilin türevleri ve bunların tuzları:    
   - - - Anilinin halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış    
          türevleri ve bunların tuzları :    
2921.42.00.00.11  - - - - Kloranilinler (o-m-p) - 15
2921.42.00.00.12  - - - - Dikloranilinler - 15
2921.42.00.00.13  - - - - p-Aminobenzensülfonik asit (sülfanilik asit) - 15
2921.42.00.00.14  - - - - Trinitroanilinler - 15
2921.42.00.00.15  - - - - Tetranitroanilinler - 15
2921.42.00.00.16  - - - - Nitrozoanilin - 15
2921.42.00.00.17  - - - - Metiltrinitrofenilnitramin (tetril) - 15
2921.42.00.00.19  - - - - Diğerleri - 15
   - - - Diğerleri :    
2921.42.00.00.21  - - - - p- Asetilaminobenzen - 15
2921.42.00.00.22  - - - - N-Metilanilin - 15
2921.42.00.00.23  - - - - N,N-Dimetilanilin - 15
2921.42.00.00.29  - - - - Diğerleri - 15
2921.43  - - Toluidinler ve türevleri; bunların tuzları:    
2921.43.00.00.13  - - - Toluidin (m-p) - 15
2921.43.00.00.14  - - - Toluidin (o) - 15
2921.43.00.00.15  - - - Toluidin (m-p) hidroklorürleri - 15
2921.43.00.00.16  - - - Toluidin (o) hidroklorürleri - 15
2921.43.00.00.17  - - - Toluidin (m-p) türevleri ve bunların diğer tuzları - 15
2921.43.00.00.18  - - - Toluidin (o) türevleri ve diğer tuzları - 15
2921.44  - - Difenilamin ve türevleri; bunların tuzları :    
2921.44.00.10.00  - - - Difenilamin - 30
   - - - Diğerleri :    
2921.44.00.90.11  - - - - Hekzanitrodifenilamin - 15
2921.44.00.90.12  - - - - Difenilamin hidroklorür - 15
2921.44.00.90.19  - - - - Difenilaminin diğer türevleri ve diğer tuzları - 15
2921.45  - - 1- Naftilamin (alfa -naftilamin), 2 -naftilamin (beta -naftilamin)     
        ve bunların türevleri; bunların tuzları :    
2921.45.00.00.11  - - - 1- Naftilamin (alfa -naftilamin) - 15
2921.45.00.00.12  - - - 1- Naftilamin hidroklorür - 15
2921.45.00.00.19  - - - 1-  Naftilaminin diğer tuzları - 15
2921.45.00.00.21  - - - 2- Naftilamin (beta -naftilamin) - 15
2921.45.00.00.22  - - - 2- Naftilaminin tuzları - 15
2921.45.00.00.29  - - - Naftilaminlerin türevleri ve bu türevlerin tuzları - 15
2921.46  - - Amfetamin (INN), benzfetamin (INN), deksamfetamin (INN),    
      etilamfetamin (INN), fenkamfamin (INN), lefetamin (INN),    
      levamfetamin (INN), mefenoreks (INN) ve fentermin (INN); bunların    
      tuzları :    
2921.46.00.00.11  - - - Amfetamin (INN) - 15
2921.46.00.00.12  - - - Amfetamin sülfat (INN) - 15
2921.46.00.00.13  - - - Benzfetamin (INN) - 15
2921.46.00.00.14  - - - Deksamfetamin (INN) - 15
2921.46.00.00.15  - - - Etilamfetamin (INN) - 15
2921.46.00.00.16  - - - Fenkamfamin (INN)  - 15
2921.46.00.00.17  - - - Lefetamin (INN)  - 15
2921.46.00.00.18  - - - Mefenoreks (INN)  - 15
2921.46.00.00.21  - - - Fentermin (INN)  - 15
2921.46.00.00.22  - - - Levamfetamin (INN)  - 15
2921.46.00.00.29  - - - Diğerleri - 15
2921.49  - - Diğerleri:    
2921.49.00.00.11  - - - Ksilidinler ve türevleri; bunların tuzları - 15
   - - - Diğerleri :    
2921.49.00.00.21  - - - - DOB (Brolamfetamin) (INN) - 15
2921.49.00.00.22  - - - - Fenfluramine (INN) - 15
2921.49.00.00.23  - - - - Dexfenfluramine (INN) - 15
2921.49.00.00.24  - - - - MDA (Tenamfetamine) [alfa-methyl-3,4-(methylenedioxy)     
            phenethylamine] (methylenedioxyamphetamine) (INN) - 15
2921.49.00.00.25  - - - - DMA [(+)-2,5-dimethoxy-alfa-methylphenethylamine] - 15
2921.49.00.00.26  - - - - MDMA [(+)-N, alfa-dimethyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine]    
            (methylenedioxymetamphetamine) - 15
2921.49.00.00.27  - - - - MMDA[2-methoxy-alfa-methyl-4,5-(methylenedioxy)phenethylamine] - 15
2921.49.00.00.28  - - - - N-ethyl MDA [(+)-N-ethyl-alfa-methyl-3,4-(methylenedioxy)    
            phenethylamine] - 15
2921.49.00.00.31  - - - - N-hydroxy MDA [(+)-N-[alfa-methyl-3,4-(methylenedioxy)    
             phenethyl]hydroxylamine] - 15
2921.49.00.00.32  - - - - PMA (p-methoxy-alfa-methylphenethylamine) - 15
2921.49.00.00.39  - - - - Diğer aromatik monoaminler ve türevleri; bunların tuzları - 15
   - Aromatik poliaminler ve türevleri; bunların tuzları:    
2921.51  - - o-, m-, p- Fenilendiamin, diaminotoluenler, bunların türevleri;    
       bunların tuzları:    
   - - - o -, m -, p - Fenilendiamin, diaminotoluenler, bunların halojenlemiş,    
          sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri; bunların tuzları:    
2921.51.11.00.00  - - - - m - Fenilendiamin (ağırlık itibariyle % 99 veya daha fazla saflıkta    
            olup;    
             - Ağırlık itibariyle % 1 veya daha az su,     
             - 200 mg/kg veya daha az o -fenilendiamin ve     
             - 450 mg/kg veya daha az p - fenilendiamin içeren) - 15
   - - - - Diğerleri    
2921.51.19.00.22  - - - - - Diaminotoluenler ve tuzları - 15
2921.51.19.00.23  - - - - - Diaminotoluenlerin halojenlenmiş,sülfolanmış,nitrolanmış,nitroza-     
               lanmış türevleri;bunların tuzları - 15
2921.51.19.00.29  - - - - -  Diğerleri - 15
   - - - Diğerleri    
2921.51.90.00.11  - - - - N-N-dimetil-p-fenilendiamin   - 15
2921.51.90.00.12  - - - - N,N-dietil-3,4-toluendiamin - 15
2921.51.90.00.13  - - - - Diğer N-alkilfenilendiaminler - 15
2921.51.90.00.14  - - - - Diğer N-alkiltoluendiaminler - 15
2921.51.90.00.19  - - - - Diğerleri - 15
2921.59  - - Diğerleri:    
2921.59.50.00.00  - - - m- Fenilenbis (metilamin); 2,2'- Dikloro-4,4'-metilendianilin;    
         4,4'- Bi-o-toluidin; 1,8- Naftilendiamin - 15
   - - - Diğerleri :    
2921.59.90.00.11  - - - - Benzidin     - 15
2921.59.90.00.12  - - - - Tetrametil ve tetraetildiaminodifenilmetan - 15
2921.59.90.00.19  - - - - Diğer aromatik poliaminler,türevleri;bunların tuzları - 15
       
29.22 Oksijen gruplu amino - bileşikleri:    
   - Amino - alkoller (bir cinsten fazla oksijenli grubu bulunanlar hariç)    
      bunların eterleri ve esterleri; bunların tuzları:    
2922.11  - -  Monoetanolamin ve tuzları :    
2922.11.00.00.11  - - - Monoetanolamin (etanolamin) - 15
2922.11.00.00.12  - - - Monoetanolamin hidroklorürü - 15
2922.11.00.00.19  - - - Monoetanolaminin diğer tuzları  - 15
2922.12  - - Dietanolamin ve tuzları :    
2922.12.00.00.11  - - - Dietanolamin  - 15
2922.12.00.00.12  - - - Dietanolamin hidroklorürü - 15
2922.12.00.00.19  - - - Dietanolaminin diğer tuzları - 15
2922.14  - - Dekstropropoksifen(INN) ve tuzları :    
2922.14.00.00.11  - - - Dekstropropoksifen(INN) - 15
2922.14.00.00.12  - - - Dekstropropoksifenin tuzları - 15
2922.15.00.00.00  - - Trietanolamin - 15
2922.16.00.00.00  - - Dietanolamonyum perfluorooktan sülfonat - 15
2922.17.00.00.00  - - Metildietanolamin ve etildietanolamin - 15
2922.18.00.00.00  - - 2-(N,N-Diizopropilamino)etanol - 15
2922.19  - - Diğerleri :    
2922.19.00.00.11  - - - Tetrametil-diaminobenzhidrol - 15
2922.19.00.00.12  - - - Tetraetil-diaminobenzhidrol - 15
2922.19.00.00.13  - - - Prapanolamin (aminoprapanol) - 15
2922.19.00.00.14  - - - Ariletanolaminler - 15
   - - - N,N Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl)-2-aminoethanoller    
            ve bunların protonlanmış tuzları:    
2922.19.00.00.15  - - - - N,N-Dimethyl-2-aminoethanol ve bunun protonlanmış tuzları - 15
2922.19.00.00.16  - - - - N,N-Diethyl-2-aminoethanol ve bunun protonlanmış tuzları - 15
2922.19.00.00.17  - - - - N,N-diisopropilaminoetan-2-ol ve bunun protonlanmış tuzları - 15
2922.19.00.00.19  - - - - Diğerleri - 15
2922.19.00.00.21  - - - Bornaprin - 15
2922.19.00.00.22  - - - Siklopentolat - 15
2922.19.00.00.23  - - - Siklopentolat hidroklorür - 15
2922.19.00.00.28  - - - Diğerleri - 15
   - Amino -naftoller ve diğer amino - fenoller (bir cinsten fazla oksijenli     
     grubu bulunanlar hariç); bunların eterleri ve esterleri; bunların tuzları:    
2922.21  - - Aminohidroksinaftalin sülfonik asitler ve bunların tuzları :    
2922.21.00.00.11  - - - 7-Amino-1-naftol-3-sülfonik asit (gamma asit) - 15
2922.21.00.00.12  - - - 8-Amino-1-naftol-3,6-disülfonik asit (H asit) - 15
2922.21.00.00.19  - - - Diğer amino hidroksinaftalin sülfonik asitler - 15
2922.21.00.00.21  - - - Aminohidroksinaftalin sülfonik asitlerin tuzları - 15
2922.29  - - Diğerleri :    
   - - - Anizidinler, dianizidinler, fenetidinler ve bunların tuzları :    
2922.29.00.10.11  - - - -Anizidinler - 15
2922.29.00.10.12  - - - - Dianizidinler - 15
2922.29.00.10.13  - - - - Fenetidinler - 15
2922.29.00.10.14  - - - -Anizidin, dianizidin ve fenetidinlerin tuzları - 15
  - - - Diğerleri :    
2922.29.00.90.11  - - - - Aminofenoller (o-m-p) - 15
2922.29.00.90.12  - - - - Amino krozoller (o-m-p) - 15
2922.29.00.90.19  - - - - Diğerleri - 15
   - Amino -aldehitler, amino -ketonlar ve amino -kinonlar (bir     
     cinsten fazla oksijenli  grubu bulunanlar hariç); bunların tuzları:    
2922.31  - - Amfepramon (INN), metadon (INN) ve normetadon (INN);    
        bunların tuzları :    
2922.31.00.00.11  - - - Amfepramon (INN) - 15
2922.31.00.00.12  - - -  Metadon (INN) - 15
2922.31.00.00.13  - - - Normetadon (INN) - 15
2922.31.00.00.19  - - - Diğerleri - 15
2922.39  - - Diğerleri :    
2922.39.00.00.11  - - - Aminobenzaldehit - 15
2922.39.00.00.12  - - - Cathinone (INN) - 15
2922.39.00.00.13  - - - Metcathinone (INN) - 15
2922.39.00.00.14  - - - Ketamin hidroklorür - 15
2922.39.00.00.15  - - - İsomethadone - 15
2922.39.00.00.18  - - - Diğerleri - 15
   - Amino -asitler (bir cinsten fazla oksijenli grubu     
     bulunanlar hariç); bunların esterleri ve tuzları:    
2922.41  - - Lizin ve esterleri; bunların tuzları :    
2922.41.00.00.11  - - - Lizin - 15
2922.41.00.00.12  - - - Lizin monohidroklorür - 15
2922.41.00.00.13  - - - Lizin dihidroklorür - 15
2922.41.00.00.14  - - - Kalsiyum lizinat - 15
2922.41.00.00.19  - - - Lizinin diğer tuzları - 15
2922.41.00.00.21  - - - Lizin esterleri ve tuzları - 15
2922.42  - - Glutamik asit ve tuzları :    
2922.42.00.00.11  - - - Glutamik asit - 15
2922.42.00.00.12  - - - Glutamik asit hidroklorürü - 15
2922.42.00.00.13  - - - Monosodyum glutamat - 15
2922.42.00.00.14  - - - Kalsiyum glutamat - 15
2922.42.00.00.19  - - - Diğer sodyum glutamatlar  - 15
2922.42.00.00.29  - - -  Glutamik asidin diğer tuzları - 15
2922.43.00.00.00  - - Antranilik asit ve bunun tuzları - 15
2922.44  - - Tilidin (INN) ve tuzları :    
2922.44.00.00.11  - - -  Tilidin (INN)  - 15
2922.44.00.00.12  - - - Tilidinin  tuzları - 15
2922.49  - - Diğerleri:    
2922.49.20.00.00  - - - Beta-alanin - 15
   - - - Diğerleri:    
2922.49.85.10.00  - - - - Glisin (aminoasetikasit) - 15
   - - - - Diğerleri :    
2922.49.85.90.11  - - - - - Prokain baz ( p-aminobenzoil dietilamino etanol) - 15
2922.49.85.90.12  - - - - - Prokain hidroklorür - 15
2922.49.85.90.13  - - - - - Sarkozin, sarkozin hidroklorür - 15
2922.49.85.90.14  - - - - - Alanin - 15
2922.49.85.90.15  - - - - - Fenil alanin - 15
2922.49.85.90.16  - - - - - Valin - 15
2922.49.85.90.17  - - - - - Lösin - 15
2922.49.85.90.21  - - - - - Aspartik asit - 15
2922.49.85.90.22  - - - - - Potasyum aspartat (aspara K) - 15
2922.49.85.90.23  - - - - - Demir II aspartat - 15
2922.49.85.90.24  - - - - - Kalsiyum aspartat (kalsiretart) - 15
2922.49.85.90.25  - - - - - Fenil glisin - 15
2922.49.85.90.26  - - - - - p-Aminobenzoik asit - 15
2922.49.85.90.27  - - - - - p-Aminobenzoik asitin diğer esterleri - 15
2922.49.85.90.28  - - - - - p-Aminobenzoik asit tuzları - 15
2922.49.85.90.31  - - - - - m-Aminobenzoik asit - 15
2922.49.85.90.32  - - - - - Etilendiamintetraasetik asit (EDTA)  - 15
2922.49.85.90.33  - - - - - Etilendiamintetraasetik asitin sodyum tuzları - 15
2922.49.85.90.35  - - - - - Pregabalin - 15
2922.49.85.90.36  - - - - - Gabapentin - 15
2922.49.85.90.39  - - - - - Diğerleri - 15
2922.50  - Amino-alkol fenoller, amino-asit fenoller ve oksijen gruplu     
    diğer amino bileşikleri :    
2922.50.00.10.00  - - p-Aminosalisilik asit ve tuzları - muaf
   - - Diğerleri :    
2922.50.00.90.11  - - - Tirosin - 15
2922.50.00.90.12  - - - Serin - 15
2922.50.00.90.13  - - - Serin fosfat - 15
2922.50.00.90.14  - - - Fluoxetin (INN) - 15
2922.50.00.90.15  - - - Tramadol hidroklorür - 15
2922.50.00.90.19  - - - Diğerleri - 15
       
29.23 Kuaterner amonyum tuzları ve hidroksitleri; lesitinler ve diğer    
  fosfoaminolipidler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın):    
2923.10.00.00.00  - Kolin ve tuzları - 50
2923.20  - Lesitinler ve diğer fosfoaminolipidler :    
2923.20.00.10.00  - - Lesitin - 25
2923.20.00.90.00  - - Diğer fosfoaminolipidler  - 50
2923.30.00.00.00  - Tetraetilamonyum perfluorooktan sülfonat - 50
2923.40.00.00.00  - Didesildimetilamonyum perfluorooktan sülfonat - 50
2923.90  - Diğerleri :    
   - -Tetrametilamonyum formiyat; betain ve tuzları :    
2923.90.00.10.11  - - - Tetrametilamonyum formiyat - 50
2923.90.00.10.12  - - - Betain - 50
2923.90.00.10.13  - - - Betain hidroklorür - 50
2923.90.00.10.19  - - - Betainin diğer tuzları - 50
   - - Diğerleri :    
2923.90.00.90.11  - - - Hekzadesiltrimetilamonyum bromür (setriamonyum bromür,    
          C.T.A.B) - 50
2923.90.00.90.19  - - - Diğerleri - 50
       
29.24 Karboksiamid grublu bileşikler; karbonikasidin amid fonksiyonlu     
  bileşikleri:     
   - Asiklik amidler (asiklik karbamatlar dahil) ve türevleri;      
    bunların tuzları :    
2924.11.00.00.00  - - Meprobamat (INN) - 20
2924.12.00.00.00  - - Floroasetamid (ISO), monokrotofos (ISO) ve fosfamidon (ISO) - 20
2924.19  - - Diğerleri :    
2924.19.00.00.11  - - - Asetamid  - 20
2924.19.00.00.12  - - - Asparajin - 20
2924.19.00.00.13  - - - Asparajin tuzları - 20
2924.19.00.00.14  - - - Laurilamid - 20
2924.19.00.00.15  - - - Laurikasit dietanol amidi - 20
2924.19.00.00.16  - - - Etilkarbamat (üretan) - 20
2924.19.00.00.17  - - - Glutamin - 20
2924.19.00.00.19  - - - Diğer üretanlar - 20
2924.19.00.00.29  - - - Diğer asiklik amidler - 20
   - Siklik amidler (siklik karbamatlar dahil) ve türevleri; bunların     
     tuzları:    
2924.21  - - Üreinler ve türevleri; bunların tuzları :    
2924.21.00.00.11  - - - İzoproturon (ISO) - 20
   - - - Diğerleri :    
2924.21.00.00.21  - - - - p-etoksifenilüre (dulsin) - 20
2924.21.00.00.22  - - - - Dietildifenilüre (sentralit) - 20
2924.21.00.00.29  - - - - Diğerleri - 20
2924.23  - - 2-Asetamidobenzoik asit (N-asetilanthranilik asit) ve tuzları:    
2924.23.00.10.00  - - - 2-Asetamidobenzoik asit (N-asetilanthranilik asit)  - 20
2924.23.00.90.00  - - - Diğerleri - 20
2924.24.00.00.00  - - Etinamat (INN) - 20
2924.25.00.00.00  - - Alaklor (ISO) - 20
2924.29  - - Diğerleri:    
2924.29.10.00.00  - - - Lidokain (INN) - 20
   - - - Diğerleri :    
2924.29.70.00.11  - - - - Parasetamol (INN) - 20
   - - - - Diğerleri :    
2924.29.70.00.21  - - - - - Asetanilid - 20
2924.29.70.00.22  - - - - - Metil asetanilid - 20
2924.29.70.00.23  - - - - - Etil asetanilid - 20
2924.29.70.00.24  - - - - - Asetofenetidin (p-etoksiasetanilid,fenasetin)  - 20
2924.29.70.00.25  - - - - - Fenilasetamid - 20
2924.29.70.00.26  - - - - - p-Asetimidazol - 20
2924.29.70.00.27  - - - - - Lidokain hidroklorür - 20
2924.29.70.00.28  - - - - - Neostigmin bromür - 20
2924.29.70.00.31  - - - - - Neostigmin metil sülfat - 20
2924.29.70.00.32  - - - - - Aspartam (Aspartil fenilalanin metil ester) - 20
2924.29.70.00.33  - - - - - Profam - 20
2924.29.70.00.34  - - - - - Neotam - 20
2924.29.70.00.35  - - - - - N-acetyl antranilik asit - 20
2924.29.70.00.36  - - - - - Advantam - 20
2924.29.70.00.48  - - - - - Diğerleri - 20
       
29.25 Karboksiimid grublu bileşikler (sakkarin ve tuzları dahil) ve imin    
  gruplu bileşikler:    
   - İmidler ve türevleri; bunların tuzları    
2925.11  - - Sakkarin ve tuzları :    
2925.11.00.10.00  - - - Sakkarin - 15
   - - - Sakkarin tuzları :    
2925.11.00.20.11  - - - - Sodyum sakkarin (çözünür sakkarin) - 15
2925.11.00.20.19  - - - - Sakkarinin diğer tuzları - 15
2925.12.00.00.00  - -Glutetimit (INN) - 15
2925.19  - - Diğerleri:    
2925.19.20.00.00  - - - 3,3',4,4',5,5',6,6' -Oktabrom -N,N' -etilen diftalimid; N,N' - etilenbis
         (4,5 - dibromhekzahidro - 3,6 -metanoftalimid)  - 15
   - - - Diğerleri :    
2925.19.95.00.11  - - - - Süksinimid - 15
2925.19.95.00.12  - - - - N-Klor süksinimid - 15
2925.19.95.00.13  - - - - Ftalimid - 15
2925.19.95.00.14  - - - - Procymidone - 15
2925.19.95.00.19  - - - - Diğer imidler  - 15
   - İminler ve türevleri; bunların tuzları    
2925.21.00.00.00  - - Klordimeform (IS0) - 15
   - - Diğerleri :    
2925.29.00.00.11  - - -Guanidin - 15
2925.29.00.00.12  - - - Guanidin nitrat - 15
2925.29.00.00.13  - - - Guanidin hidroklorür - 15
2925.29.00.00.14  - - -Guanidinin diğer tuzları - 15
2925.29.00.00.15  - - -Difenilguanidin - 15
2925.29.00.00.16  - - -o-Tolil diguanidin - 15
2925.29.00.00.17  - - - Nitroguanidin - 15
2925.29.00.00.18  - - - Metformin (dimetilbiguanidin) - 15
2925.29.00.00.19  - - - Diğerleri - 15
       
29.26 Nitril gruplu bileşikler:    
2926.10.00.00.00  - Akrilonitril - 15
2926.20.00.00.00  - Disiyandiamit (1 -sianaguanidin) - 15
2926.30  - Fenproporeks (INN) ve tuzları; methadone (INN) ara ürün    
     (4-cyano-2-dimetilamino-4,4-difenilbutan)    
2926.30.00.00.11  - - Fenproporeks (INN) - 15
2926.30.00.00.12  - - Metadon (INN)   ara ürün  (4-siyano-2-dimetilamin-4,4-difenilbutan     
         veya 2-dimetilamin-4,4-difenil-4 siyanobutan) - 15
2926.30.00.00.19 - - Diğerleri - 15
2926.40.00.00.00  - alfa-Fenilasetoasetonitril (APAAN) - 15
2926.90  - Diğerleri:    
2926.90.20.00.00  - - İzoftalonitril - 15
   - - Diğerleri :    
2926.90.70.00.11  - - - Asetonitril - 15
2926.90.70.00.12  - - - Benzonitril - 15
2926.90.70.00.13  - - - Fenilsiyonamid - 15
2926.90.70.00.14  - - - Naftonitril - 15
2926.90.70.00.15  - - - Nitrofenilasetonitril - 15
2926.90.70.00.16  - - - Hidroksifenilasetonitril - 15
2926.90.70.00.17  - - - İminodiasetonitril - 15
2926.90.70.00.18  - - - Verapamil hidroklorür - 15
2926.90.70.00.21  - - - Cyhalothrine - 15
2926.90.70.00.22  - - - Fenvalerat - 15
2926.90.70.00.23  - - - İsoaminil sitrat - 15
2926.90.70.00.25  - - - Fenilasetonitril (benzil siyanit) - 15
2926.90.70.00.28  - - - Diğerleri - 15
       
2927.00 Diazo, azo ve azoksi bileşikleri :    
2927.00.00.00.11 - Benzendiazonyum klorür (fenildiazonyum klorür) - 30
2927.00.00.00.12 - Diazoaminobenzen - 30
2927.00.00.00.13 - p-Diazobenzen sülfonik asit - 30
2927.00.00.00.14 - Diazosalisik asit - 30
2927.00.00.00.15 - N-Metil-diazoaminobenzen - 30
2927.00.00.00.19 - Diğer diazo bileşikleri - 30
2927.00.00.00.21 - Azobenzen - 30
2927.00.00.00.22 - Azotoluen - 30
2927.00.00.00.23 - 2,2'-Dimetil 2,2'-azodipropionitril (AIBN)  - 30
2927.00.00.00.24 - Aminoazobenzensülfonik  asit ve tuzları - 30
2927.00.00.00.29 - Diğer azo bileşikleri - 30
2927.00.00.00.31 - Azoksi bileşikleri - 30
       
2928.00 Hidrazinin ve hidroksilaminin organik türevleri :    
2928.00.10.00.00  - N,N - Bis (2 - metoksietil) hidroksilamin - 15
   - Diğerleri:    
   - - Hidrazinin organik türevleri    
2928.00.90.10.11  - - - Fenilhidrazin - muaf
2928.00.90.10.12  - - - Nitrofenil hidrazinler - muaf
2928.00.90.10.19  - - - Hidrazinin diğer organik türevleri - muaf
   - - Hidroksilaminin diğer organik türevleri :    
2928.00.90.20.11  - - - Dimetilglioksim - 15
2928.00.90.20.12  - - - Difenilkarbazit - 15
2928.00.90.20.19  - - - Hidroksilaminin diğer organik türevleri  - 15
       
29.29 Diğer azot gruplu bileşikler:    
2929.10  - İzosiyanatlar :    
2929.10.00.00.11  - - Metilfenilen diizosiyanatlar (toluen diizosiyanatlar) - 15
   - - Diğerleri    
2929.10.00.00.21  - - - Fenilizosiyanat - 15
2929.10.00.00.22  - - - Hekzametilen diizosiyanat - 15
2929.10.00.00.29  - - - Diğer izosiyanatlar - 15
2929.90  - Diğerleri :    
2929.90.00.00.11  - - İzonitreller (karbilaminler) - 15
2929.90.00.00.12  - - Karboksilik asit azidleri - 15
2929.90.00.00.13  - - Sodyum siklamad - 15
2929.90.00.00.14  - - Kalsiyum siklamad  - 15
2929.90.00.00.15  - - N,N-Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya izopropyl)  phosphoramidic    
        dihalides - 15
2929.90.00.00.16  - - Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya izopropyl)  N,N-dialkyl (methyl,     
       ethyl, n-propyl veya izopropyl) phosphoramidates - 15
2929.90.00.00.17  - - Siklamik Asit - 15
2929.90.00.00.21  - - İsoaminil siklamat - 15
2929.90.00.00.29  - - Diğerleri - 15
Devamı için TIKLAYIN...

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16577435 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16577435 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?