3 Seri No.lu GGT Kapsamında Duraklama ve Konaklama Tesisleri (Genelge 2014/34)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı       :    96603261/010.06.02

Konu    :    3 Seri No.lu GGT Kapsamında Duraklama ve Konaklama Tesisleri


GENELGE (2014/…)

11/11/2011 tarihli ve 2011/2033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 24/07/2012 tarihli ve 28363 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği’nin (Transit Rejimi) 10 uncu maddesine göre söz konusu Tebliğ kapsamı eşyanın taşınmasında kullanılan taşıtların belirlenmiş güzergahlar üzerinde durabileceği konaklama tesislerinin asgari olarak aşağıdaki koşulları taşıması gerekmektedir:

a) Yirmi dört saat güvenlik görevlisi bulundurulması,

b) Park yeri zemininin TIR parkı için uygun olması, Tebliğ kapsamı eşya taşıyan taşıtların park edebilmesi için ayrılmış park yerinin bulunması,

c) Park yerlerinde, genel özellikleri Ek’te yer alan belgede belirtilmiş olan ve tüm teknik özellikleri Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’nden temin edilebilecek, yirmi dört saat ilgili tesisten izlenmesine ve Bakanlıkça internet veya diğer bağlantı yapıları üzerinden takip edilmesine imkan tanıyan, kamera ve kayıt ünitelerinden oluşan ve kesintisiz güç kaynağına bağlı kamera sistemi bulunması,

ç) Giriş çıkış yerleri de dahil olmak üzere yeterli aydınlatmaya sahip olması.

Bu   Genelge   hükümleri   uyarınca   Tebliğ   kapsamı   ürün   taşıyan   araçların   durabileceği konaklama tesisi için izin almak isteyen firmaların, tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğüne başvuru yapması gerekmektedir. Başvuru yapılmasını müteakip, ilgili gümrük ve muhafaza personelince oluşturulacak bir heyet marifetiyle tesis incelenerek, gümrük ve ticaret  bölge  müdürlüğünce  uygun  görülen  tesisler,  Gümrükler  Genel  Müdürlüğü  ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ile 3 seri No.lu Tebliğ kapsamında izin verilmiş firmalara bildirilecektir.

Yukarıda belirlenen şartlarda eksiklik tespit edilen tesislere ilişkin eksikliğin giderilmesi için azami bir ay süre verilecektir. Süre sonunda eksikliğin giderilmemesi durumunda veya eksikliğin güvenlik zafiyetine neden olacak boyutta olması halinde gümrük ve ticaret bölge müdürlüğü aracılığıyla Gümrükler Genel Müdürlüğü ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne ivedilikle bilgi verilecektir.

Şüphe, ihbar vs. durumları hariç olmak üzere, izin verilmiş konaklama tesislerinin yukarıda belirtilen güvenlik koşullarını taşımaya devam edip etmediği ilgili gümrük müdürlüğünce üç ayı aşmamak kaydıyla belirli aralıklarla kontrol edilecektir.

3 seri No.lu Tebliğ kapsamı eşya taşıyan taşıtlar, izin verilmiş konaklama tesisleri haricindeki yerlerde duraklama ve konaklama yapamazlar.   Mücbir sebepler gereği söz konusu tesisler dışında yol boyunca bekleme yapılması durumunda en yakın gümrük müdürlüğüne durumun bildirilmesi gerekmektedir.

Gümrük idarelerince gerçekleştirilecek izleme ve denetimlerde izin verilen yerler haricinde duraklama ve konaklama yapıldığının tespiti halinde taşıyıcıya Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılacaktır.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.


Ziya ALTUNYALDIZ
Bakan a.
Müsteşar


EK: CCTV Genel Özellikleri (1 sayfa)

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine


EK - TIR KONAKLAMA TESİSLERİ GÜVENLİK SİSTEMİ GENEL ÖZELLİKLERİ

Bu doküman, 3 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği kapsamı eşyanın taşınmasında kullanılan taşıtların durabileceği konaklama tesislerinde takip edilebilmesi, izlenmesi ve Bakanlık bünyesinde mevcut Komuta Kontrol (KKM) Merkezinden görüntülenebilmesi için alınacak güvenlik sistemlerinin genel özelliklerini ifade etmektedir.

 

Bahse konu güvenlik sisteminin gerçekleştirilmesi esnasında KKM’de yapılacak izlemelerin ve sistem bütünlüğünün sağlanması için, Bakanlıkça uygun bulunacak kamera marka ve modelleri kullanılması gerekmektedir.

 

Konaklama tesislerinde, saha büyüklüğü ile doğru orantılı olacak şekilde tesise giren ve çıkan araçların plaka görüntülerini alabilecek şekilde giriş-çıkış hatlarına ve Tır’ların park halinde bulunduğu  alanların  ön  ve  arka  cephesini  kontrol  edebilecek  açı  ve  pozisyonda  sabit kameralar ile Tesis park alanının geneline hakim olabilecek PTZ hareketli kameralar kullanılmalıdır.

 

Kullanılacak kameralar IR aydınlatmaya sahip olmalı ve -20 ila +40 dereceler arasında çalışabilecek IP66 standardında muhafaza ve sabit kameralar en az 4 – 7,9 mm varifocal lens ile birlikte sağlanmalıdır.

 

PTZ  hareketli  kameralar  FullHD  çözünürlükte  az  20x  optik  zoom  kapasitesine  sahip olmalıdır.

 

Kullanılacak kameralar Full HD (1080p) IP kamera olmalı ve network arızalarında kaydın devam etmesini sağlayacak bir çözüm bulunmalıdır (hafıza kartı girişi gibi). Kameralardan alınacak görüntüler biri konaklama noktası kayıt sistemine, biri KKM’ye iletilecek en az 2 farklı video akışı (Stream) yapabilmelidir.

 

Kullanılacak  kameralar,  True  Day/Night  ve  WDR  özelliklerine  sahip  olmalı,  kamera özellikleri KKM’de kullanılmakta olan Video Yönetim Yazılımı (VYY) aracılığıyla yönetilebilmelidir.

 

Konaklama tesislerinde kullanılacak olan kamera adedi kadar VYY yazılım lisansı Bakanlık adına alınmalı ve bu lisanslar Bakanlığa teslim edilmelidir.

 

Konaklama tesisleri ile KKM arasında yaşanabilecek ağ kesintileri sonucunda, hafıza kartında kayıtlı görüntülerin VYY yazılımı üzerinden KKM’ye aktarılması mümkün olmalıdır.

 

Kamera adedine bağlı olarak Tır sahasında konumlandırılacak olan kayıt ünitesi (kamera ile aynı marka NVR veya i7 işlemcili sunucu), en az 30 gün süreli Full HD çözünürlükte görüntünün kaydı için yeterli kayıt alanına sahip olmalıdır.

 

Konaklama   tesislerinde   kullanılacak   olan   kameraların   gerekli   network   altyapısının sağlanması,  KKM’ye  ikinci  video  akışının  (Stream)  aktarılabilmesi  için  en  az  bir  adet


endüstriyel ağ anahtarı kurulmalıdır.

 

Kurulacak kameralara ait görüntülerinin kaliteli ve yüksek performanslı olarak ağ üzerinden yerel kayıt ünitesine ve KKM’ye iletilebilmesi amacıyla tüm 10/100/1000Base-TX portları PoE+ destekleyen ve IEEE 802.1 AVB ( Audio Video Bridging) protokolüne sahip ağ anahtarları kullanılmalıdır.

 

Sistemde kullanılacak olan kameraların çalışması için gerekli enerji, fiber optik, cat6 kablolama, kazı, kamera direkleri, saha kabinleri ve diğer altyapı çalışmaları tesis sahiplerince itina ile yapılmalıdır.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16930878 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16930878 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?