32 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

32 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

03.03.1989-20097 Resmi Gazete

Katma Değer Vergisi Kanununun 39. maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, gerçek usulde katma değer vergisine tabi olanlarda, şehiriçi yük taşımacılığı yapan ve işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin 1 Nisan 1989 tarihinden itibaren üç aylık beyan dönemine tabi tutulmaları uygun görülmüştür.

Buna göre, işletme hesabı esasına göre defter tutan ve üç aylık beyan dönemine tabi olmaları daha önce uygun görülen ;

_ Münhasıran uluslararası yük ve yolcu taşımacılığı,

_ Münhasıran şehirlerarası yük taşımacılığı,

_ Münhasıran uluslararası yük ve yolcu taşımacılığı ile şehirlerarası yük taşımacılığı işini birlikte,

yapan mükelleflerin yanısıra, şehiriçi yük taşımacılığı yapan mükellefler de beyannamelerini üç aylık dönemler itibariyle vereceklerdir. Şehiriçi veya şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan mükellefler ise, eskiden olduğu gibi aylık dönemler itibariyle beyanname vermeye devam edeceklerdir.

Üç aylık beyan dönemine ilk defa bu Tebliğ hükümlerine göre tabi olacak mükellefler; 1989 yılı Şubat ve Mart dönemlerine ait faaliyetlerini de birer aylık dönemler itibariyle beyan edeceklerdir. Bu mükellefler, 1 Nisan 1989 tarihinden itibaren de beyannamelerini üçer aylık dönemler itibariyle düzenleyip üç aylık dönemin bittiği tarihi izleyen ayın 25 inci günü mesai saati sonuna kadar vergi dairesine vereceklerdir. Bu durumdaki mükellefler, 1989 yılı "Nisan-Mayıs-Haziran" dönemine ait ilk üç aylık katma değer vergisi beyannamelerini 1-25 Temmuz 1989 tarihleri arasında bağlı oldukları vergi dairelerine verecekler ve vergilerini de aynı süre içinde ödeyeceklerdir.

Üç aylık beyan dönemine tabi olan mükelleflerin, aylık beyan dönemine tabi olmayı gerektiren başka faaliyetlerinin de olması halinde, uluslararası, şehirlerarası ve şehiriçi yük taşımacılığı ile uluslararası yolcu taşımacılığı işi de dahil olmak üzere, tüm faaliyetleri için katma değer vergisi beyannamelerinin aylık olarak verileceği tabiidir.

Tebliğ olunur.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16930859 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16930859 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?