E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,46 TL
1 € = 3,68 TL
12015651 Ziyaretçi

32.FASIL

www.orgTR.org Yürürlük: 01.01.2012 ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ(%)
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
1 2 3 4
32.01 Debagatte kullanılan bitkisel menşeli hülasalar; tanenler ve
bunların tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri:
3201.10.00.00.00 - Kebrako hülasası - 75
3201.20 - Mimoza hülasası:
3201.20.00.10.00 - - Kuru hülasa - 75
3201.20.00.90.00 - - Diğerleri - 75
3201.90 - Diğerleri:
- - Sumak, boya meşesi palamudu (valonia), meşe ağacı ve at kestane-
si ağacı hülasası
3201.90.20.00.11 - - - Sumak hülasası - 75
3201.90.20.00.12 - - - Boya meşesi palamudu hülasası - 75
3201.90.20.00.19 - - - Diğerleri - 75
- - Diğerleri :
3201.90.90.10.00 - - - Diğer bitkisel menşeli hülasalar - 75
3201.90.90.20.00 - - - Tanenler (tannik asitler) ( sulu mazı taneni dahil) - 25
3201.90.90.90.00 - - - Diğerleri - 25
32.02 Debagatte kullanılan sentetik organik maddeler ve debagatte
kullanılan inorganik maddeler; debagatte kullanılan
müstahzarlar (tabii debagat maddeleri içersin içermesin); ön
debagatte kullanılan enzimli müstahzarlar:
3202.10.00.00.00 - Debagatte kullanılan sentetik organik maddeler - 40
3202.90 - Diğerleri
3202.90.00.00.11 - - Bazik krom sülfat - 40
3202.90.00.00.12 - - Debagatte kullanılan diğer anorganik maddeler - 40
3202.90.00.00.13 - - Debagatte kullanılan müstahzarlar (tabii debagat maddeleri içersin
içermesin) - 40
3202.90.00.00.14 - - Ön debagatte kullanılan enzimli müstahzarlar - 40
3203.00 Hayvansal veya bitkisel menşeli boyayıcı maddeler (hayvansal
karalar dışındaki boyayıcı hülasalar dahil), (kimyasal olarak
belirli bir yapıda olsun olmasın); bu fasılın 3 numaralı
notunda belirtilen müstahzarlardan esası bitkisel veya
hayvansal menşeli boyayıcı maddeler olan müstahzarlar:
- Bitkisel menşeli boyayıcı maddeler ve esası bitkisel menşeli
boyayıcı madde olan müstahzarlar:
3203.00.10.10.00 - - Tabii indigo (tabii çivit) - 25
3203.00.10.90.00 - - Diğerleri - 40
3203.00.90.00.00 - Hayvansal menşeli boyayıcı maddeler ve esası hayvansal
menşeli boyayıcı madde olan müstahzarlar - 40
32.04 Sentetik organik boyayıcı maddeler (kimyasal olarak belirli
bir yapıda olsun olmasın); bu fasılın 3 numaralı notunda
belirtilen müstahzarlardan esası sentetik organik boyayıcı
maddeler olan müstahzarlar; fluoresanlı aydınlatma maddeleri
veya lüminofor olarak kullanılan sentetik organik ürünler
(kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın):
- Sentetik organik boyayıcı maddeler ve bu fasılın 3 numaralı
notunda belirtilen müstahzarlardan esası sentetik organik
boyayıcı maddeler olan müstahzarlar:
3204.11.00.00.00 - - Dağılan boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar - 20
3204.12 - - Asit boyalar (premetalize olsun olmasın) ve esası bu boyalar olan
müstahzarlar; mordan boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar
3204.12.00.00.11 - - - Asit boyalar - 20
3204.12.00.00.12 - - - Mordan boyalar - 20
3204.12.00.00.19 - - - Diğerleri - 20
3204.13.00.00.00 - - Bazik boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar - 20
3204.14.00.00.00 - - Direkt boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar - 20
3204.15.00.00.00 - - Vat boyalar (bu durumda pigment olarak kullanılanlar dahil)
ve esası bu boyalar olan müstahzarlar - 20
3204.16.00.00.00 - - Reaktif boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar - 20
3204.17 - - Pigmentler ve esası pigment olan müstahzarlar
3204.17.00.00.11 - - - Pigmentler - 20
3204.17.00.00.12 - - - Esası pigment olan müstahzarlar - 20
3204.19 - - Diğerleri (3204.11 ila 3204.19 aIt pozisyonlarında yer alan
boyayıcı maddelerin iki veya daha fazlasından meydana gelen
karışımlar dahil)
3204.19.00.00.11 - - - Kükürtlü boyalar - 20
3204.19.00.00.12 - - - Solvent boyalar - 20
3204.19.00.00.19 - - - Diğerleri - 20
3204.20.00.00.00 - Fluoresanlı aydınlatma maddeleri olarak kullanılan sentetik
organik ürünler - 20
3204.90.00.00.00 - Diğerleri - 20
3205.00 Boyayıcı laklar; bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen
müstahzarlardan esası boyayıcı laklar olan müstahzarlar:
3205.00.00.10.00 - Sentetik laklar - 20
3205.00.00.90.00 - Diğerleri - 30
32.06 Diğer boyayıcı maddeler; bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen
müstahzarlar (32.03, 32.04 veya 32.05 pozisyonundakiler hariç);
lüminofor olarak kullanılan inorganik ürünler (kimyasal olarak
belirli bir yapıda olsun olmasın) :
- Esası titandioksit olan pigmentler ve müstahzarlar:
3206.11.00.00.00 - - Kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle % 80
veya daha fazla titandioksit içerenler - 50
3206.19.00.00.00 - - Diğerleri - 50
3206.20 - Esası krom bileşikleri olan pigmentler ve müstahzarlar
3206.20.00.00.11 - - Baryum kromat esaslı pigmentler - 50
3206.20.00.00.12 - - Çinko kromat esaslı pigmentler - 50
3206.20.00.00.13 - - Stronsiyum kromat esaslı pigmentler - 50
3206.20.00.00.14 - - Kurşun kromat esaslı pigmentler - 50
3206.20.00.00.19 - - Diğerleri - 50
- Diğer boyayıcı maddeler ve diğer müstahzarlar:
3206.41 - - Ultramarin ve esası ultramarin olan müstahzarlar:
3206.41.00.10.00 - - - Ultramarin - 30
3206.41.00.90.00 - - - Diğerleri - 50
3206.42.00.00.00 - - Litopon ve esası çinko sülfür olan diğer pigmentler ve
müstahzarlar - 50
3206.49 - - Diğerleri:
3206.49.10.00.00 - - - Magnetit - 50
3206.49.70.00.00 - - - Diğerleri - 50
3206.50.00.00.00 - Lüminofor olarak kullanılan inorganik ürünler - 50
32.07 Seramik, emaye veya cam sanayiinde kullanılan müstahzar
pigmentler, müstahzar donuklaştırıcılar ve müstahzar boyalar,
cam haline gelebilen terkipler, sırlar, sıvı cilalar ve benzeri müstah-
zarlar; toz, granül veya pul şeklindeki cam hamuru ve diğer camlar:
3207.10.00.00.00 - Müstahzar pigmentler, müstahzar donuklaştırıcılar, müstahzar
boyalar ve benzeri müstahzarlar - 30
3207.20 - Cam haline gelebilen terkipler, sırlar ve benzeri müstahzarlar :
3207.20.10.00.00 - - Sırlar - 30
- - Diğerleri
3207.20.90.00.11 - - - Cam haline gelebilen terkipler - 30
3207.20.90.00.19 - - - Diğerleri - 30
3207.30.00.00.00 - Sıvı cilalar ve benzeri müstahzarlar - 30
3207.40 - Cam hamuru ve diğer camlar (toz, granül veya pul halinde):
3207.40.40.00.00 - - Pul halindeki camlar (uzunluğu 0,1 mm veya daha fazla fakat 3,5
mm'yi geçmeyen ve kalınlığı 2 mikrometre veya daha fazla fakat
5 mikrometreyi geçmeyen) ;Toz veya granül halindeki camlar
(ağırlık itibariyle % 99 veya daha  fazla silikon dioksid  içeren) - 10
3207.40.85.00.00 - - Diğerleri - 10
32.08 Esası sentetik polimerler veya kimyasal olarak tadil edilmiş
tabii polimerler olan, susuz bir ortamda eriyen veya dağılan
boyalar ve vernikler (emaye ve laklar dahil); bu fasılın 4
numaralı notunda belirtilen çözeltiler:
3208.10 - Esası poliester olanlar:
3208.10.10.00.00 - - Bu fasılın 4 numaralı notunda belirtilen çözeltiler - 50
3208.10.90.00.00 - - Diğerleri - 50
3208.20 - Esası akrilik veya vinil polimer olanlar:
- - Bu fasılın 4 numaralı notunda belirtilen çözeltiler
3208.20.10.00.11 - - - Esası akrilik olanlar - 50
3208.20.10.00.12 - - - Esası vinil polimer olanlar - 50
- - Diğerleri
3208.20.90.00.11 - - - Esası akrilik olanlar - 50
3208.20.90.00.12 - - - Esası vinil polimer olanlar - 50
3208.90 - Diğerleri :
- - Bu fasılın 4 numaralı notunda belirtilen çözeltiler:
3208.90.11.00.00 - - - 2,2'- (tert - butilimino) dietanol ve 4,4'- metilendisiklohekzil
diiozosiyanat poliüretanın N,N - dimetilasetamid'de ağırlık itibariyle
% 48 veya daha fazla polimer içeren çözeltisi - 50
3208.90.13.00.00 - - - p - Krezol ve divinilbenzen kopolimerinin N,N - dimetilasetamid'de
ağırlık itibariyle % 48 veya daha fazla polimer içeren çözeltisi - 50
3208.90.19.00.00 - - - Diğerleri - 50
- - Diğerleri:
- - - Esası sentetik polimer olanlar
3208.90.91.00.11 - - - - Florlu polimer vernikler - 50
3208.90.91.00.19 - - - - Diğer sentetik vernikler - 50
3208.90.91.00.21 - - - - Florlu polimer boyalar - 50
3208.90.91.00.22 - - - - Trafik yol boyaları - 50
3208.90.91.00.23 - - - - Yapı (inşaat) son kat boyaları - 50
3208.90.91.00.29 - - - - Diğer sentetik boyalar - 50
- - - Esası kimyasal olarak tadil edilmiş tabii polimer olanlar
3208.90.99.00.11 - - - - Selülozik vernikler - 50
3208.90.99.00.12 - - - - Selülozik boyalar - 50
3208.90.99.00.19 - - - - Diğerleri - 50
32.09 Esası sentetik polimer veya kimyasal olarak tadil edilmiş
tabii polimerler olup sulu ortamda dağılan ve çözülen boyalar
ve vernikler (emaye ve laklar dahil):
3209.10 - Esası akrilik ve vinil polimer olanlar
3209.10.00.00.11 - - Yapı son kat boyaları (su bazlı) - 50
3209.10.00.00.19 - - Diğer akrilik esaslı  olanlar - 50
3209.10.00.00.21 - - Esası vinil polimer olanlar - 50
3209.90.00.00.00 - Diğerleri - 50
3210.00 Diğer boyalar ve vernikler (emayeler, laklar ve "distemperler"
dahil); derilerin finisajında kullanılan müstahzar sulu pigmentler:
- Yağlı boya ve vernikler (emaye ve laklar dahil)
3210.00.10.00.11 - - Yağlı boyalar - 50
3210.00.10.00.12 - - Vernikler - 50
- Diğerleri
3210.00.90.00.11 - - Zehirli boyalar ( antifouling boyalar ) - 50
3210.00.90.00.12 - - Diğer müstahzar boyalar - 50
3210.00.90.00.13 - - Derilerin finisajında kullanılan müstahzar sulu pigmentler - 50
3210.00.90.00.19 - - Diğerleri - 50
3211.00.00.00.00 Müstahzar kurutucu maddeler (sikatifler) - 50
32.12 Boyaların (emaye dahil) imalinde kullanılan, susuz bir ortamda
dağılan, sıvı veya hamur şeklindeki pigmentler (metalik tozlar
ve pullar dahil); ıstampacılığa mahsus varaklar; perakende
satılacak şekil veya ambalajlarda bulunan boyalar ve diğer
boyayıcı maddeler:
3212.10.00.00.00 - Istampacılığa mahsus varaklar - 50
3212.90 - Diğerleri:
3212.90.00.00.11 - - Bronz patlar - 50
3212.90.00.00.12 - - Hazır boya imalinde kullanılacak bezir yağı,esanslı vernik ve diğer
boya ortamları içerisinde ezilmiş pigmentler - 50
3212.90.00.00.19 - - Diğerleri - 50
32.13 Resim, eğitim ve afiş boyaları, renkleri değiştirici boyalar,
eğlence için boyalar ve benzerleri (tablet, tüp, kavanoz, şişe,
çanak veya benzeri şekillerde veya ambalajlar içinde):
3213.10.00.00.00 - Takım halindeki boyalar - 30
3213.90.00.00.00 - Diğerleri - 30
32.14 Camcı macunu, aşılama macunu, reçineli çimentolar, kalafatçı
bileşikleri ve diğer macunlar; boyacılıkta kullanılan dolgu,
sıvama maddeleri; binaların dış cephesinde, binaların
içindeki duvar, tavan, taban ve benzeri yerlerde kullanılan
ateşe dayanıklı olmayan sıvama müstahzarları:
3214.10 - Camcı macunu, aşılama macunu, reçineli çimentolar, kalafatçı
bileşikleri ve diğer macunlar; boyacılıkta kullanılan dolgu,
sıvama maddeleri :
- - Camcı macunu, aşılama macunu, reçineli çimentolar, kalafatçı
bileşikleri ve diğer macunlar
3214.10.10.00.11 - - - Reçineli macunlar ve çimentolar - 35
3214.10.10.00.12 - - - Plastik esaslı macunlar - 35
3214.10.10.00.19 - - - Diğer macunlar - 35
3214.10.90.00.00 - - Boyacılıkta kullanılan dolgu, sıvama maddeleri - 35
- Diğerleri
3214.90.00.00.11 - - Çimento esaslı fayans, seramik ve döşeme plağı için yapıştırıcılar - 35
3214.90.00.00.12 - - Dış cepheler için sentetik emülsiyon esaslı hazır sıva - 35
3214.90.00.00.19 - - Diğerleri - 35
32.15 Matbaa mürekkepleri, yazı ve çizim mürekkepleri ve diğer
mürekkepler (konsantre edilmiş veya katı halde olsun olmasın):
- Matbaa mürekkepleri:
3215.11.00.00.00 - - Siyah matbaa mürekkepleri - 15
3215.19.00.00.00 - - Diğerleri - 15
3215.90 - Diğerleri:
3215.90.00.00.11 - - Tekstil makinaları, ıstampa ve yazı makinalarının şeritleri için
mürekkepler - 25
3215.90.00.00.19 - - Diğerleri - 25