33.Fasıl (GTC İzahnamesi)

FASIL 33


UÇUCU YAĞLAR VE REZİNOİTLER; PARFÜMERİ, KOZMETİK

VEYA TUVALET MÜSTAHZARLARI

Fasıl Notları.

1.-        Aşağıda yazılı olanlar bu Fasıla dahil değildir:

(a)   13.01 veya 13.02 pozisyonlarındaki tabii yağ reçineleri (oleoresin) veya bitkisel hülasalar;

(b)   34.01 Pozisyonunda yer alan sabunlar ve diğer ürünler; veya

(c)   38.05 pozisyonunda yer alan terebantin esansı, çam ağacı esansı veya kağıt imalinden arta kalan sülfatlı esans ve diğer ürünler.

2.-        33.02 pozisyonundaki "koku veren maddeler" tabiri, sadece 33.01 pozisyonundaki maddeleri, bu maddelerden çıkarılmış bulunan koku verici madde bileşiklerini veya sentez yoluyla elde edilen aromatik ürünleri kapsar.

3.-        33.03 ila 33.07 pozisyonlarına diğerleri meyanında, birbirleriyle karıştırılmış olsun olmasın (uçucu yağların damıtılmış aromatik suları ve sulu çözeltileri hariç), bu pozisyonlardaki eşya olarak kullanılmaya uygun ve bu tür kullanım için perakende satılmak üzere ambalajlanmış olan ürünler de dahildir.

4.-          33.07 Pozisyonu anlamında "parfümeri, kozmetik ve tuvalet müstahzarları" tabirine, diğerleri meyanında, şu ürünler de dahildir; koku yastıkları, yakılarak kullanılan kokulu müstahzarlar; parfümlü kağıtlar ve kozmetik emdirilmiş veya kozmetikle kaplanmış kağıtlar; kontakt-lens veya suni göz solüsyonları; parfüm veya kozmetik emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış vatka, keçe ve dokunmamış mensucat; hayvanlara ait tuvalet müstahzarları.


GENEL AÇIKLAMALAR


33.01 pozisyonundaki uçucu yağlar ve ekstraksiyonla edilmiş yağ reçinelerinin hepsi bitkisel maddelerden elde edilir. Uygulanan extraksiyon metodu, elde edilen ürünün türünü belirler. Örneğin, buhar distilasyonu veya organik çözücü işlemi uygulanmasına bağlı olarak, bazı bitkiler (örn; tarçın) uçucu yağ veya ekstraksiyonla elde edilmiş yağ reçinesi verebilir.

33.03 ila 33.07 Pozisyonlarına, karıştırılmış olsun olmasın (uçucu yağların sulu çözeltileri ve sulu damıtıklar hariç) bu pozisyonlardaki eşya olarak kullanılmaya uygun ve bu tür kullanım için perakende satılmak üzere ambalajlanmış olan ürünler dahildir (bu Faslın 3 nolu Notuna bakınız).

33.03 ila 33.07 Pozisyonlarında yer alan ürünler, ilave eczacılık maddeleri veya dezenfektan maddeleri içersin içermesinler veya ilave tedavi edici ya da koruyucu özellikleri olsalar bile, bu pozisyonda yer alırlar (30. Faslın 1(e) no.lu Notuna bakınız). Ancak, müstahzar oda deodorantları, tali bir özellikten daha fazla olacak şekilde dezenfektan özelliklerine sahip olsalar bile 33.07 pozisyonunda sınıflandırılır.

Yukarıda tanımlananlara ilave olarak başka kullanımlar için uygun olan müstahzarlar (vernikler gibi) ve karışım halinde olmayan ürünler (örneğin,  parfümlenmemiş talk pudrası,  çamaşırcı toprağı  (kil), aseton, şap), sadece aşağıdaki şartlara haiz iseler bu pozisyonlarda sınıflandırılırlar:

(a)        Tüketiciye satılacak şekilde ambalajlanmış ve parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları veya oda deodorantları olarak kullanılacağı etiket, broşür (yafta) veya diğer göstergeler ile belirtilmiş olanlar; veya

(b)        Bu tür kullanım için açıkça belirlenmiş şekillerde olanlar (örn; cilayı tatbik etmek için gerekli olan fırçasıyla beraber küçük şişelere konulmuş tırnak cilası).


Aşağıda yazılı olanlar bu Fasıla dahil değildir:

(a)        Vazelin (27.12 pozisyonu) (perakende olarak satışa sunulmuş ve cilt bakımı için uygun hale getirilmiş olanlar hariç).

(b)        Parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları olarak tali kullanımlara sahip, tıbbi müstahzarlar (30.03 veya 30.04 pozisyonları).

(c)   Tıpta veya veterinerlikte, cerrahi operasyonlar veya fiziksel muayeneler için bedenin bölümlerini yağlayıcı olarak veya beden ve tıbbi aletler arasında birleştirme vasıtası olarak kullanılmak üzere tasarlanan jel müstahzarları ( 30.06 pozisyonu).

(d)  Sabun veya deterjan emdirilmiş, kaplanmış veya sıvanmış kağıt, vatka, keçe ve dokunmamış mensucat (34.01 pozisyonu).


33.01 -     UÇUCU YAĞLAR (TERPENİ ALINMIŞ OLSUN OLMASIN) (KONKRET VEYA SIVI HALDE OLANLAR DAHİL); REZİNOİTLER; EKSTRAKSİYONLA ELDE EDİLEN YAĞ REÇİNELERİ; UÇUCU YAĞLARIN, KATI YAĞLARDA, SABİT YAĞLARDA, MUMLARDA VEYA BENZERLERİNDE "ENFLEURAGE" VEYA "MACERATİON" SURETİYLE ELDE EDİLEN KONSANTRELERİ; UÇUCU YAĞLARIN TERPENİNİN ALINMASINDAN ARTA KALAN TERPENLİ YAN ÜRÜNLER; UÇUCU YAĞLARIN DAMITILMIŞ AROMATİK SULARI VE SULU ÇÖZELTİLERİ (+).


- Turunçgillerin uçucu yağları:


3301.12 --  Portakaldan elde edilenler


3301.13 --  Limondan elde edilenler


3301.19 --  Diğerleri


- Uçucu yağlar (turunçgillerden elde edilenler hariç):


3301.24 -- Nane (Mentha piperita) den elde edilenler


3301.25 -- Diğer nanelerden elde edilenler

3301.29 -- Diğerleri


3301.30 - Rezinoitler


3301.90 - Diğerleri


(A)       Uçucu yağlar, (konkret veya sıvı halde olanlar dahil); rezinoitler, ekstre edilmiş yağ reçineleri.

Uçucu yağlar, parfümeride, gıda ve diğer sanayiilerde ham madde olarak kullanılan bitkisel menşeli maddelerdir. Bunlar  genellikle kompleks yapıda olurlar ve değişik oranlarda alkoller, aldehitler, ketonlar, fenollar, esterler, eterler ve terpenler içerirler. İçerdikleri terpenlerinin alınmasıyla kokuları değişikliğe uğratılmış olsun olmasın uçucu yağlar bu pozisyonda yer alırlar. Bu yağların çoğunluğu uçucudur ve kağıt üzerinde geçici bir leke bırakırlar.

Bunlar, aşağıda belirtilen muhtelif yöntemlerle elde edilirler:

(1)        Sıkma (limon kabuğundan limon yağı çıkartmak gibi).

(2)        Buhar distilasyonu.

(3)        Taze haldeki bitkisel ürünlerden organik çözücüler (örn; petrol eteri, benzen, aseton, toluen) vasıtasıyla yapılan çıkarma (ekstraksiyon) yöntemi ya da süper-kritik akışkanlar (basınç altındaki karbondioksit gibi)yöntemi.

(4)        Emdirme (enfleurage) veya batırma (maceration) yöntemiyle elde edilen konsantrelerden çıkarma (ekstraksyon) işlemi (aşağıda belirtilen (B) kısmına bakınız).

Bu pozisyon, ayrıca, yukarıda (3) numaralı alt paragrafta belirtilen işlemlerle elde edilen katılaşmış (konkret) haldeki uçucu yağları da kapsar. Konkretler, içerdikleri bitkisel mumların miktarına göre katı veya yarı katı olabilirler. Bunların içindeki mumlu maddelerin çıkarılması suretiyle halis uçucu yağlar elde edilmekte ve bunlar da bu pozisyonda yer almaktadır.

Rezinoidler, esas itibariyle, parfüm, kozmetik, sabun veya surfaktan  (bir sıvının yüzey gerilmesini azaltan madde) sanayiinde sabitleştirici olarak kullanılan ürünlerdir. Bunlar esas olarak uçucu olmayan maddelerden teşekkül etmiş olup, organik çözücüler veya süper -kritik akışkanlar vasıtasıyla elde edilirler. Bu ürünler şunlardır;

(i)         Kurutulmuş hücresel olmayan tabii bitkisel reçineli maddeler (örn; tabii oleoreçineler veya oleosakız-reçineler);

(ii)        Kurutulmuş tabii hayvansal reçineli maddeler (örn; kunduz hayası (cestoreun), civet veya mask);

Ekstraksiyonla elde edilmiş yağ reçineleri, Organik çözücüler vasıtasıyla veya süper -kritik akışkanlar vasıtasıyla tabii hücresel ham bitkisel maddelerden( çoğunlukla baharatlar ve aromatik bitkiler)  elde edilir, ve ticarette "müstahzar yağ reçineleri" veya "çeşni verici yağ reçineleri" olarak bilinirler. Bu hülasalar, baharatın veya aromatik bitkinin koku veya tat özelliklerini belirleyen, uçucu koku özelliği(örn. uçucu yağlar) ve uçucu olmayan tat özelliği(reçineler, organik yağ, keskin koku verici maddeler) ihtiva ederler. Ekstraksiyonla elde edilmiş edilmiş yağ reçinelerinin uçucu yağ muhtevası, baharata veya aromatik bitkiye bağlı olarak önemli derecede değişir. Bu ürünler daha çok gıda sanayiinde aroma verici maddeler olarak kullanılmaktadır.


Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:

(a)        Tabii yağ reçineleri (13.01 pozisyonu).

(b)        Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan, diğer bitkisel maddelere göre daha yüksek oranda uçucu maddeler içeren (koku veren maddeler hariç) bitki hülasaları (örn. Su ile çıkartılmış yağ reçineleri) (13.02 pozisyonu)

(c)        Bitkisel ve hayvansal menşeli boyayıcı maddeler (32.03 pozisyonu).

Uçucu yağlarda, rezinoitlerde ve yağ reçinelerinde bazen çıkartılmaları sırasında kullanılan çözücünün (etil alkol gibi) az bir miktarı kalabilir, fakat bu durum bunların bu pozisyon dışında kalmasını gerektirmez.

Bünyesindeki temel maddelerin bir kısmının (bölümünün) bertaraf edilmesiyle veya eklenmesiyle basit olarak standarize edilen uçucu yağlar, ekstraksiyonla elde edilmiş yağ reçineleri ve rezinoitlerin bu pozisyonda sınıflandırabilmesi için gereken şart, standardize edilmiş olan ürünün bileşiminin, bunun tabii durumundaki normal yapı sınırları içerisinde kalmasıdır. Bununla beraber, fraksiyonlarına ayrılan veya başka şekilde tadil edilen (terpenik hidrokarbonların alınması hariç), böylece ortaya çıkan ürünün bileşiminin, orjinal ürünün bileşiminden önemli derecede farklı olduğu uçucu yağ, ekstraksiyonla elde edilmiş yağ reçineleri ve rezinoitler bu pozisyon kapsamına girmez (genellikle 33.02 pozisyonu). Ayrıca bitkisel yağ, dekstroz ve nişasta gibi taşıyıcı maddeler veya seyreltici maddeler eklenen ürünler de bu pozisyon dışında kalır. (genellikle 33.02 pozisyonu)

Başlıca uçucu yağlar, rezinoitler ve ekstraksiyonla elde edilmiş yağ reçineleri, bu Fasılın Açıklama Notları ekinde liste halinde verilmiştir.

(B)       Uçucu yağların katı yağlarda, sabit yağlarda, mumlarda veya benzerlerindeki konsantreleri.

Uçucu yağ konsantreleri, çiçeklerden ve diğer bitkisel maddelerden katı yağlarla, sabit yağlarla, vazelin, parafin mumu, vb. ile çıkartılması suretiyle elde edilir. Çıkarma işlemi soğuk olarak veya ısı uygulanarak tatbik edilir (emdirme "enfleurage", batırma "maceration"  veya sindirme "digestion" işlemleri). Bu nedenle, bunlar, katı yağdaki, sıvı yağdaki, vb. uçucu yağ konsantreleri şeklini alırlar. Katı yağlardaki konsantreler ticari hayatta "çiçek pomatları" olarak bilinmektedir. Yine "pomat" olarak bilinen saç için kullanılan müstahzarlar bu pozisyon haricinde kalır. (33.05 pozisyonu).


(C)       Terpenli yan ürünler.

Bu pozisyon, uçucu yağlardan fraksiyonlu distilasyon veya başka yöntemlerle ayrıştırılan terpenli yan ürünlere uygulanmaktadır. Bu yan ürünler daha çok, bazı tuvalet sabunlarının kokulandırılmasında veya bazı gıda maddelerine aroma verilmesinde kullanılır.

(D)       Uçucu yağların damıtılmış suları ve sulu çözeltileri.

Damıtılmış sular, uçucu yağların bitkilerden buharla damıtılması işlemi ile çıkartılması sırasında ortaya çıkan damıtım ürününün  sulu kısmı olarak elde edilir. Uçucu yağların aktarma suretiyle (dekantasyon) ayrılmasını müteakip, sulu damıtıklar içinde az bir miktarda uçucu yağ kalmış bulunması nedeniyle hoş kokularını muhafaza ederler. Alkol içinde muhafaza edilen bitkisel ürünlerin damıtılmasından elde edilen bazı damıtıklar, az miktarlarda alkol içerebilirler; diğerleri ise muhafazalarını sağlayacak gereklilikte alkol içerirebilirler (güvercin ağacı damıtığı gibi).

Uçucu yağların sudaki çözeltileri de bu pozisyonda yer alır.

Başka madde katılmaksızın, birbirleriyle olan karışımları veya çoğu kez olduğu gibi, parfüm veya ilaç haline getirilmiş olduğunda da bu ürünler bu pozisyonda yer alırlar.

En çok bilinen damıtılmış sular veya çözeltiler, portakal çiçeği, gül, melisa, nane, rezene, taflan (karayemiş), ıhlamur çiçek salkımı, güvercin ağacı vb. gibi bitkilerden elde edilenlerdir.


Yukarıda söz konusu edilen istisnalara ek olarak aşağıdakiler de bu pozisyona dahil değildir:

(a)        Vanilya yağ reçinesi (bazen yanlışlıkla vanilya hülasası ya da vanilya rezinoiti olarak bilinir) (13.02 pozisyonu)

(b)        Uçucu yağlardan (izole edilmiş terpenler gibi) veya rezinoitlerden (tabii izoleler) izole edilen, kimyaca belirli bir yapıda olan bileşikler veya sentetik olarak hazırlanmış bileşikler (Fasıl 29).

(c)        Uçucu yağların karışımları, rezinoitlerin karışımları, ekstraksiyonla elde edilmiş yağ reçineleri karışımları, uçucu yağların rezinoitlerle veya ekstraksiyonla elde edilmiş yağ reçineleri ile olan karışımları veya bunların herhangi bir kombinasyonu ve esasını uçucu yağlar, rezinoitler veya ekstraksiyonla elde edilmiş yağ reçineleri oluşturan karışımlar (33.02 pozisyonu Açıklama Notuna bakınız).

(d)        Çam ağacı esansı, odun veya sülfat terepentini veya iğne yapraklı ağaçların damıtılmasından veya başka şekilde işlenmesinden elde edilen diğer terpenik yağlar (38.05 pozisyonu).

o

o     oAltpozisyon Açıklama Notu.

3301.12 altpozisyonu

Bu altpozisyon anlamında "portakal" terimi, tanjerin ve satsuma türleri de dahil mandalinaları, ayrıca klementinleri, vilkinksleri veya benzeri turunçgil melezlerini

içermez.


33.02  -    SANAYİDE HAMMADDE OLARAK KULLANILAN KOKU VEREN MADDELERİN KARIŞIMLARI VE ESASI BU MADDELERİN BİR VEYA DAHA FAZLASI OLAN KARIŞIMLAR (ALKOLLÜ ÇÖZELTİLER DAHİL); İÇECEKLERİN İMALİNDE KULLANILAN TÜRDEN ESASI KOKU VERİCİ MADDELER OLAN DİĞER MÜSTAHZARLAR.


3302.10 - Yiyecek ve içecek sanayiinde kullanılan türde olanlar


3302.90 - Diğerleri


Bu pozisyon, parfümeride, yiyecek ve içecek sanayiinde (örn; şekercilik ürünlerinde, gıda veya içecek aromalandırma) veya diğer sanayiilerde (sabun yapımı gibi) hammadde olarak kullanılan türde olmak şartıyla, aşağıdaki karışımları kapsar:

(1)        Uçucu yağların karışımları.

(2)        Rezinoitlerin karışımları.

(3)        Ekstraksiyonla elde edilmiş yağ reçineleri karışımları.

(4)        Sentetik aromatik maddelerin karışımları.

(5)        İki veya daha fazla kokulu madde içeren karışımlar (uçucu yağlar, rezinoitler, ekstraksiyonla elde edilmiş yağ reçineleri veya sentetik aromatik maddeler).

(6)        Bir veya daha fazla kokulu maddeye (uçucu yağlar, rezinoitler, ekstraksiyonla elde edilmiş yağ reçineleri veya sentetik aromatik maddeler), bitkisel yağ, dekstroz, nişasta gibi taşıyıcı veya seyrelticinin ilave edilmesi ile oluşan karışımlar.

(7)          Karışımın esasını teşkil etmek şartıyla, şeyreltici veya taşıyıcıyla birleşmiş olsun olmasın, alkol içersin içermesin, diğer Fasıllarda (örn. Baharatlar) yer alan maddelerin bir veya daha fazla kokulu madde (uçucu yağlar, reçineler, ekstraksiyonla elde edilmiş yağ reçineleri veya sentetik aromatik maddeler) ile karışımları.

Bir uçucu yağdaki, rezinoitlerin veya ekstraksiyonla elde edilmiş yağ reçinelerinin bir veya daha fazla unsurunun çıkartılması ile elde edilen, böylece, orjinal ürünün yapısından önemli şekilde farklı olarak ortaya çıkan ürünler, bu pozisyonda yer alan karışımlardandır. Bu tür ürünlere örnek olarak şunlar verilebilir: menton yağı(nane yağının dondurularak müteakiben mentolun büyük bir kısmının giderilmesi için borik asitle işleme tabi tutulması suretiyle elde edilen, diğerleri meyanında, %63 menton ve %16 mentol içeren), beyaz kafur yağı (kafur yağının dondurulması ve kafur ve safrolun giderilmesi için damıtılma işlemine tabi tutularak elde edilen ve %30 ila %40 cineole ek olarak dipenten, pinen, kamfen, vb. içeren) ve jereniol (citronella yağının fraksiyonel damıtılmasıyla elde edilen ve %50 ila %77 jeraniol ile beraber değişen miktarlarda citronellol ve nerol içeren).

Bu pozisyon, özellikle, alkol ilave edilinceye kadar kullanıma hazır halde olmayan, uçucu yağlar ve sabitleştiricilerin karışımından oluşan parfüm  esaslarını kapsar. Bu pozisyon, ayrıca, parfümeri, gıda, içecek veya diğer sanayiilerde ham madde olarak kullanılacak türde olmaları şartıyla bir ve daha fazla kokulu maddenin alkol içindeki (etil alkol, izopropil alkol gibi) solüsyonlarını da kapsar.


Bu pozisyon, içeceklerin imalinde kullanılan türden kokulu madde esaslı diğer müstahzarları da içine alır. Bu karışımlar alkollü veya alkolsüz olabilir ve alkollü veya alkolsüz içecek üretiminde kullanılabilir. Bu müstahzarların, içeceklere, birincil olarak koku ve ikincil olarak da tat vermek amacıyla kullanılan ve bu Faslın 2 nolu notunda tanımlanan bir veya daha fazla kokulu madde esaslı olması gerekmektedir. Bu müstahzarlar, genellikle, özel bir içeceği karakterize eden kokulu maddeyi çok küçük oranlarda içerir. Ayrıca, kokulu maddenin esas karakterini muhafaza etmek şartıyla meyve suyu, boya maddesi, asidik tat vericiler yada tatlandırıcılar içerebilir. Sunuldukları durumda, bu müstahzarlar, içecek olarak tüketilmek üzere hazırlanmamışlardır ve bundan dolayı 22. Fasıldaki içeceklerden ayırt edilebilirler.


Bu Fasılın 2 no.lu Notunda belirtilen kokulu maddeler hariç, içecek imalinde kullanılan türdeki alkollü veya alkolsüz bileşik müstahzarlar bu pozisyon haricindedir (Bu tipteki müstahzarlar tarifede daha özel bir şekilde belirtilmemeleri koşuluyla 21.06 pozisyonunda sınıflandırılır).

33.03 - PARFÜMLER VE TUVALET SULARI.


Bu pozisyon, esas olarak insan vücuduna hoş koku vermek üzere tertiplenmiş sıvı, krem veya katı (çubuk dahil) haldeki parfümleri ve tuvalet sularını kapsar.

Parfümler ve güzel kokular, genellikle yüksek konsantrasyonlu alkol içinde çözünmüş haldeki uçucu yağları ve çiçek konkretleri, hakiki veya sentetik koku maddelerin karışımlarından oluşmaktadır. Genellikle hafifçe koku verilmiş adjuvanlar, bir fiksatör veya stabilazatör ile birlikte bulunurlar.

Tuvalet suları, örneğin lavanta suyu, kolonya (33.01 pozisyonundaki damıtılmış sularla ve uçucu yağların solüsyonları ile karıştırılmamalıdır). Bunlar, yukarıda tarif edilen parfümlere nazaran daha az konsantre edilmiş alkol içinde ve daha az oranda uçucu yağ oranı vb. içerirler.


Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahil değildir:

(1)    Tuvalet sirkeleri (33.04 pozisyonu).

(2)    Traş sonrası losyonları ve vücut deodorantları (33.07 pozisyonu).33.04 -     GÜZELLİK VEYA MAKYAJ MÜSTAHZARLARI VE CİLT BAKIMI İÇİN MÜSTAHZARLAR (İLAÇLAR HARİÇ) (GÜNEŞ KREMLERİ VEYA GÜNEŞLENME MÜSTAHZARLARI DAHİL); MANİKÜR VE PEDİKÜR MÜSTAHZARLARI.


3304.10 - Dudak makyaj müstahzarları


3304.20 - Göz makyaj müstahzarları


3304.30 - Manikür ve pedikür müstahzarları


- Diğerleri:


3304.91 - - Pudralar (sıkıştırılmış olsun olmasın)


3304.99 - - Diğerleri


(A)       GÜZELLİK VEYA MAKYAJ MÜSTAHZARLARI VE CİLT BAKIMI İÇİN MÜSTAHZARLAR (GÜNEŞ KREMLERİ VEYA GÜNEŞLENME MÜSTAHTARLARI DAHİL)

Bu kısım aşağıdakileri kapsar:

(1)        Dudak rujları ve diğer dudak makyajı müstahzarları.

(2)          Göz farı, maskara, kaş kalemleri ve diğer göz makyaj müstahzarları.

(3)        Diğer güzellik veya makyaj müstahzarları ve cilt bakımı için müstahzarlar (ilaçlar hariç), örneğin; yüz pudraları (sıkıştırılmış olsun olmasın), bebek pudraları (karıştırılmamış, parfümlenmemiş, perakende satışa sunulmuş talk pudrası dahil), diğer pudralar ve sahne makyajı boyaları; güzellik kremleri, soğuklar için kremler, makyaj kremleri, temizleme kremleri, cilt besleyiciler (arı sütü içerenler dahil) ve cilt tonikleri veya vücut losyonları, cilt bakımı için perakende satışa sunulmak üzere ambalajlanmış vazelin; cilt tahrişine (irritasyon) karşı koruyucu kremler; kırışıklıkları gidermek ve dudakları dolgunlaştırmak için deri altına enjekte edilebilen jeller ( hyaluronic asit ihtiva edenler dahil); esas olarak cildi temizlemek üzere tertiplenmiş ve sivilceyi tedavi edici ve koruyucu etkisi olan aktif maddeleri yeterli derecede yüksek miktarda içermeyen, sivilceye karşı müstahzarlar (34.01 pozisyonundaki sabunlar  hariç); sirkelerin veya asetik asit ile parfümlü alkolün karışımı olan tuvalet sirkeleri.

Güneş kremleri veya güneşlenme müstahzarları da bu pozisyona dahildir.


(B)       MANİKÜR VEYA PEDİKÜR MÜSTAHZARLARI


Bu kısım, tırnak cilaları, tırnak boyaları, oje ve tırnak cilası  gidericiler, tırnak çevresindeki ölü derileri gidericiler ve diğer manikür veya pedikür müstahzarlarını kapsamaktadır.


Bu pozisyon aşağıda yazılı olanları kapsamaz:

(a)        Bazı cilt rahatsızlıklarını tedavi için kullanılan tıbbi müstahzarlar, (örn; ekzemayı tedavi edici kremler gibi (30.03 veya 30.04 pozisyonu).

(b)        Ayak deodorantları ve insan veya hayvan tırnaklarını tedaviye mahsus müstahzarlar (33.07 pozisyonu).

33.05 -      SAÇ MÜSTAHZARLARI.


3305.10 - Şampuanlar


3305.20 - Perma ve defrize müstahzarları


3305.30 - Saç spreyleri


3305.90 - Diğerleri


Bu pozisyon aşağıdakileri kapsar:


(1) Sabun veya diğer organik yüzey aktif maddeleri (34. Faslın 1 (c) nolu Notuna bakınız.) içeren şampuanlar ve diğer şampuanlar. Tüm bu şampuanlar, tedavi edici ve koruyucu özellikleri olsa bile tali olarak eczacılık ve dezenfektan unsurlar içerebilir (30 uncu Faslın 1 (e) Nolu Notu)


(2) Perma veya defrize (düzleştirici) müstahzarlar.

(3) "Hair lacquer"denilen saç spreyleri.

(4)  Diğer saç müstahzarları (saç biryantinleri gibi); saç yağları, kremler ("pomatlar") ve saç düzenleyiciler; saç boyaları ve ağartıcıları; yıkama kremleri.


Saç için uygulanmayıp vücut üzerindeki tüylere uygulanan müstahzarlar bu pozisyon haricindedir (33.07 pozisyonu).

33.06 -     AĞIZ VEYA DİŞ SAĞLIĞINI KORUMAYA MAHSUS MÜSTAHZARLAR (TAKMA DİŞLERİ TEMİZLEMEYE VE ONLARI AĞIZDA SABİT TUTMAYA MAHSUS PAT VE TOZLAR DAHİL) DİŞ ARALARINI TEMİZLEMEKTE KULLANILAN İPLİKLER (DİŞ İPLİKLERİ) BİREYSEL KULLANIMA MAHSUS AMBALAJLARDA PERAKENDE SATILACAK HALE GETİRİLMİŞ.


3306.10 - Diş macunları veya tozları


3306.20 - Diş aralarını temizlemede kullanılan iplikler (diş iplikleri)


3306.90 - Diğerleri


Bu pozisyon, aşağıda belirtilen, ağız veya diş sağlığına mahsus müstahzarları kapsar:

(I)           Her tipte diş temizleyiciler.

(1)        Diş macunları ve diş için diğer müstahzarlar. Bunlar, dişlerin erişilebilen yüzeylerini temizleme veya parlatma amacıyla veya diğer amaçlarla (örneğin; diş çürümesine karşı koruyucu olarak) diş fırçası ile birlikte kullanılan maddeler veya müstahzarlardır.

Aşındırıcı özellikteki maddeleri içersin içermesin, diş hekimleri tarafından kullanılsın kullanılmasın bütün diş macunları ve diş için diğer müstahzarlar bu pozisyondadır.

(2)        Diş temizleyiciler. Örneğin; dişleri temizleme veya parlatmaya mahsus müstahzarlar (aşındırıcı özellikteki maddeleri içersin, içermesin).

(II)        Ağız suları ve ağız parfümleri.

(III)       Takma dişleri ağızda sabit tutmaya mahsus patlar, tozlar ve tabletler.


Bireysel kullanıma mahsus ambalajlarda perakende satılacak hale getirilmiş diş aralarını temizlemekte kullanılan diş iplikleri de bu pozisyondadır.


33.07 -     TRAŞ ÖNCESİNDE, TRAŞ SIRASINDA VEYA TRAŞTAN SONRA KULLANILAN MÜSTAHZARLAR, VÜCUT DEODORANTLARI, BANYO MÜSTAHZARLARI, TÜY DÖKÜCÜLER VE TARİFENİN BAŞKA YERİNDE BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN DİĞER PARFÜMERİ, KOZMETİK VEYA TUVALET MÜSTAHZARLARI, KAPALI YERLERDE KULLANILAN MÜSTAHZAR DEODORANTLAR (PARFÜMLÜ VEYA DEZENFEKTE EDİCİ VASFI OLSUN OLMASIN).

3307.10 - Traş öncesi, traş sırasında veya traştan sonra kullanılan                 müstahzarlar


3307.20 - Vücut deodorantları ve ter kokusunu önleyici deodorantlar


3307.30 - Parfümlü banyo tuzları ve diğer banyo müstahzarları


-  Kapalı yerlerin güzel kokmasında veya kokusunun giderilmesinde kullanılan müstahzarlar (dini törenlerde kullanılan hoş kokulu müstahzarlar dahil):


3307.41 -- "Agarbatti" ve yakılarak kullanılan kokulu diğer

müstahzarlar


3307.49 -- Diğerleri


3307.90 - Diğerleri


Bu pozisyon aşağıdakileri kapsar:

(I)         Traş öncesinde, traş sırasında veya traştan sonra kullanılan müstahzarlar, örneğin, sabunlar veya diğer organik yüzey aktif maddeler içeren traş kremleri veya köpükleri (34. Faslın 1 (c) no.lu Notuna bakınız); "traş sonrası" (after-shave) losyonları, şap blokları ve kan durdurucu kalemler.

Blok halindeki traş sabunları bu pozisyon haricindedir (34.01 pozisyonu).

(II)        Vücut deodorantları ve terlemeyi önleyiciler.


(III)       Banyo müstahzarları, örneğin; parfümlü banyo tuzları ve banyo köpükleri müstahzarları (sabun veya diğer organik yüzey aktif maddeleri içersin içermesin) (34. Faslın 1 (c) no.lu Notuna bakınız),


Aktif bileşenleri tamamen veya kısmen sentetik organik yüzey aktif maddelerden (herhangi bir oranda sabun içerebilir) oluşan, sıvı veya krem halinde ve perakende satışa sunulacak hale getirilmiş cildi yıkamak için kullanılan müstahzarlar 34.01 pozisyonunda sınıflandırılırlar. Bu tür müstahzarların perakende satışa sunulacak hale getirilmemiş olanları 34.02 pozisyonunda sınıflandırılırlar.


(IV)       Kapalı yerlerin güzel kokmasında veya kokusunun giderilmesinde kullanılan müstahzarlar (dini törenlerde kullanılan hoş kokulu müstahzarlar dahil).

(1)        Kapalı yerlerin güzel kokmasında kullanılan müstahzarlar ve dini törenlerde kullanılan hoş kokulu müstahzarlar. Bunlar, çoğunlukla buharlaşarak veya yanarak kullanılırlar, (örn; "Agarbatti") ve sıvı, toz, koni, emdirilmiş kağıtlar, vb. şekline konulmuş olabilirler. Bu müstahzarlardan bazıları koku giderici olarak kullanılabilirler.

Parfümlü mumlar bu pozisyon haricindedir (34.06 pozisyonu).

(2)        Kapalı yerlerin kokusunun giderilmesinde kullanılan hazırlanmış müstahzarlar (parfümlendirilmiş veya dezenfektan özelliğe sahip olsun olmasın).

(2)

Kapalı yerlerin kokusunun giderilmesinde kullanılan hazırlanmış müstahzarlar, giderilecek olan koku üzerinde kimyasal olarak etki eden maddelerden (loril metakrilat gibi) veya kokuları fiziksel olarak absorbe eden maddelerden ( örn; Van der Wall bağları) oluşmaktadır. Bunlar perakende satış için aerosol kutulara konur.

Aktif hale getirilmiş karbon gibi buzdolaplarında, arabalarda, vb. koku giderici olarak bulundurulmak üzere perakende satışa sunulan ürünler de bu pozisyonda sınıflandırılır.


(V)        Diğer ürünler, örneğin:

(1)        Tüy dökücüler.

(2)        Çamaşır dolaplarını vb.ni kokulandırmak için kullanılan aromatik bitki parçalarını içeren kokulu torbacıklar.

(3)             Kokulandırılmış kağıtlar ile kozmetikler emdirilmiş veya kaplanmış kağıtlar.

(4)        Kontak lensler veya suni göz solüsyonları. Bunlar, temizlik için, dezenfekte için, ıslatmak veya kullanım esnasında rahatlık sağlamak için kullanılırlar.

(5)        Parfüm veya kozmetiklerle emdirilmiş, kaplanmış veya sıvanmış vatka, keçe ve dokunmamış mensucat.

(6)        Hayvanlara mahsus tuvalet müstahzarları, köpek şampuanları ve kuşlarda tüyleri güzelleştirici yıkayıcılar gibi.

(6)


*

*    *

Ek

33.01 Pozisyonundaki uçucu yağların, oleoresinlerin ve rezinoitlerin başlıcalarını gösteren liste

UÇUCU YAĞLAR

Angelice                                                                    :           Melek kökü (melek otu)

Anise seed                                                                 :           Anason tohumu

Badian                                                                                   :           Baldıran (Çin anosonu)

Basil                                                                                      :           Fesleğen

Bay                                                                                        :           Defne

Benzoin                                                                                 :           Aselbent

Bergamot                                                                   :           Bergamot

Birch                                                                                     :           Huş

Bitter almonda                                               :           Acı badem

Bitter orange                                                  :           Turunç

Bois de rose (Rosewood)       :    Gülağacı

Broom                                                                       :           Keçi üçgülü,katır tırnağı

Cajuput                                                                                 :           Kayaput ağacı

Calamus                                                                                :           Baharat Akorus

Camphor                                                                    :           Kafuru

Cananga                                                                                :           Kananga

Canella                                                                                  :           Kanelle-Tarçın

Caraway                                                                    :           Kimyon-Karaman kimyonu

Cassia                                                                        :           Hıyari Şember

Cassie                                                                        :           Sinemaki

Cedar                                                                         :           Sedir

Cedrat                                                                        :           Ağaç kavunu

Celery                                                                        :           Kereviz

Chamomile                                                                :           Papatya

Chenopodium (Wormseed):   Kazayağı

Cinnamon                                                                  :           Tarçın

Citronella                                                                   :           Oğul otu

Clove                                                                         :           Karanfil

Copaiba                                                                                 :           Pelesenk yağı

Coriander                                                                  :           Koriander (kişniş otu)

Cumin                                                                        :           Çemen kimyonu

Cypress                                                                                 :           Servi

Dill                                                                                        :           Dere otu

Eucalyptus                                                                 :           Mavi okaliptus-sıtma ağacı

Fennel                                                                        :           Raziyane (rezane)

Galangal                                                                    :           Havlican

Gardenia                                                                    :           Gardenya

Garlic                                                                         :           Sarmaşık

Geranium                                                                   :           Jeranyum-Itır çiçeği

Ginger                                                                        :           Zencefil

Grapefruit                                                                  :           Altıntop-Greyfut

Gueiacwood                                                  :           Gayakağacı

Ho (Shiu)                                                                   :           Ho (Şiu)

Hop                                                                                       :           Şerbetçi otu

Hyacinth                                                                    :           Sünbül

Hyssop                                                                                  :           Çördük otu

Jasmine                                                                                  :           Yasemin

Jonquil                                                                                   :           Fulya (Zerrin)

Juniper                                                                                   :           Ardıç

Kuromoji                                                                   :           Kuromoji

Laurel                                                                        :           Defne

Lavandin                                                                   :           Lavanta bitkisi

Lavender                                                                   :           Lavanta otu

Lemon                                                                       :           Limon

Lemonngrass                                                 :           Liman otu

Lime (limette)                                                :           Tatlı limon ağacı

Linaloe                                                                                  :           Linaloe

Mace                                                                                     :           Küçük Hindistan cevizi kabuğu

Mandarin (Tangerine)            :           Mandarin

Marjoram                                                                   :           Kekik otu

Mawah (Kenya Geranium):   Kenya ıtırı

Melissa                                                                                  :           Melisa

Mimosa                                                                                 :           Mimoza

Mint                                                                                      :           Nane

Mustard                                                                                 :           Hardal

Myrrh                                                                         :           Mürrisafi

Myrtle                                                                        :           Mersin

Narcissus                                                                   :           Nergiz

Neroli (Orange flower)                      :           Portakal çiçeği

Niaouli                                                                                  :           Niyauli

Nutmeg                                                                                 :           Küçük Hindistan cevizi ağacı

Oak Moss                                                                  :           (Mazı mantarı)

Onion                                                                         :           Soğan

Origanum                                                                  :           Yabani mercanköşk-Fare kulağı

Orris                                                                                      :           Süsen

Palmarosa                                                                  :           Palmaroza

Parsley                                                                                   :           Persil (maydanoz)

Patchouli                                                                   :           Paçuli bitkisi

Pennyroyal                                                                :           Yarpuz, Yaban fesleğeni

Pepper, black                                                 :           Biber

Peppermint                                                                :           Nane ruhu

Petitgrain                                                                   :           Turunç esansı

Pimento                      (all spice)                    :           Biber karanfil

Pine needle                        :    Çam iğnesi fakat 38.05 Pozisyonundaki çam                                                    iğnesi veya çam odunu değil

Rose                                       :           Gül

Rosemary                           :    Biberiye

Rue                                         :           Sedef otu

Sage                                       :           Ada çayı

Sandalwood                           :           Sandal ağacı

Sassafras                                :           Sassafras

Savin                                      :           Sabina ardıcı-Kara ardıç

Spearmint                          :    Bahçe nanesi

Spike lavender                       :           Başak lavanta otu

Sweet Orange                        :

Tansy                                      :           Solucan otu

Tarragon                            :    Estragen

Thuja                                      :           Ömür ağacı

Thyme                                                                       :           Kekik

Tolu                                                                                       :           Tolu pelesenki

Valerian                                                                                 :           Kedi otu

Verbena                                                                                 :           Nime çiçeği

Vetivert                                                                                 :           Kabe samanı

Violet                                                                        :           Mor menekşe

Wintergreen                                                   :           Keklik üzümü

Wormwood                                                   :           Pelin

Ylang-ylang                                                   :           İlang-ilang


REZİNOİTLER

Asafoetida                                                                 :           Çadıruşağı Otu

Benzoin                                                                                  :           Aselbent

Castoreum                                                                  :

Civet                                                                                      :           Misk

Copaiba                                                                                 :           pelesenk Yağı

Elemi                                                                         :           Elemi zamkulamı

Galbanum                                                                  :    Kasnı Otu Sakızı

Labdanum                                                                 :    Laden Reçinesi

Mastic                                                                        :           Macun

Mecca Balsam (Balm of Gilhead):   Mekke Balzamı

Musk                                                                                     :           Misk

Myrrh                                                                        :           Mürrisafi

Olibanum                                                                   :           Günlük

Opaponax                                                                  :           Çeveşir otu

Peru Balsam                                                   :           Peru kına çiçeği

Sfyrax                                                                        :           Kara günlük

Talu                                                                                       :           Talu Pelesenki (kına çiçeği)


YAĞ REÇİNELERİ (OLEOREZİNLER)

Anise seed                                                                 :           Anason tohumu

Badian                                                                                   :           Baldıran (Çin anasonu)

Basil                                                                                      :           Fesleğen

Bay                                                                                        :           Defne

Canella                                                                                  :           Kanella-Tarçın

Capsicum                                                                   :    Kırmızı Biber

Caraway                                                                    :           Kimyon, Karaman kimyonu

Cardamon                                                                  :           Kaküle

Carrot                                                                         :           Havuç

Cassia                                                                        :           Hıyari şember

Celery                                                                        :           Kereviz

Cinnamon                                                                  :           Tarçın

Clove                                                                         :           Karanfil

Copaiba                                                                                 :           Pelesenk Yağı

Coriander                                           :           Kişniş Otu

Cubeb                                                :    Kübabe

Cumin                                                :           Çemen Kimyonu

Deertongue                                        :

Dill                                                     :           Dere otu

Fennel                                                :           Raziyone (Rezone)

Foenugreek                                        :

Galangal                                             :           Havlican

Ginger                                                :           Zencefil

Hop                                                    :           Şerbetçi otu

Horseradish                                        :           Beygir Turpu

Juniper                                               :           Ardıç

Laurel                                                 :           Defne

Lovage                                               :           Yaban Kerevizi

Mace                                                  :           Küçük hindistan cevizi kabuğu

Marjoram                                                                   :           Kekik otu

Mustard                                                                                            :           Hardal

Nutmeg                                                                                             :           Küçük hindistan cevizi ağacı

Oregano                                                                                            :    Kekik Otu (Güvey Otu)

Origanum                                                                              :    Kekik Otu (Güvey Otu)

Paprika                                                                                              :           Kırmızı biber

Paradise seed                                                             :           Cennet tohumu

Pepper, black                                                             :           Biber

Pimento (Allspice)                                         :           Biber-karanfil

Rosemary                                                                              :           Biberiye

Sage                                                                                                  :           Adaçayı

Savory                                                                                   :           Kekik otu

Tarragon                                                                                 :           Esfragen

Thyme                                                                                   :           Kekik

Turmeric                                                                                :    ZerdaçalE-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16246853 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16246853 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?