E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,46 TL
1 € = 3,68 TL
12015706 Ziyaretçi

34. FASIL

www.orgTR.org Yürürlük: 01.01.2012 ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ(%)
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
1 2 3 4
34.01 Sabunlar; çubuk, kalıplanmış parça ve şekillerde olup sabun olarak
kullanılan yüzeyaktif organik ürünler ve müstahzarlar (sabun
içersin içermesin);cilt yıkamaya mahsus sıvı veya krem halinde ve
perakende satılacak hale getirilmiş yüzeyaktif organik ürünler ve
müstahzarlar (sabun içersin içermesin);sabun veya deterjan
emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış kağıt,vatka,keçe ve
dokunmamış mensucat :
- Çubuk, kalıplanmış parça ve şekillerde sabun ve yüzeyaktif
organik ürünler ve müstahzarlar ve sabun veya deterjan emdi -
rilmiş, sıvanmış veya kaplanmış kağıt, vatka, keçe ve dokunma-
mış mensucat:
3401.11 - - Tuvalet için (tıbbi ürünler dahil) :
3401.11.00.10.00 - - - Deterjan emdirilmiş kağıt ve vatka - 200
3401.11.00.20.00 - - - Deterjan veya sabun emdirilmiş keçe - 50
3401.11.00.30.00 - - - Sabun emdirilmiş kağıt ve vatka;deterjan ve sabun emdirilmiş
dokunmamış mensucat - 60
3401.11.00.90.00 - - - Diğerleri - 35
3401.19 - - Diğerleri :
- - - Sabun ve deterjan emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış kağıt
vatka, keçe ve dokunmamış mensucat :
3401.19.00.11.00 - - - - Sabun emdirilmiş kağıt ve vatka - 60
3401.19.00.12.00 - - - - Deterjan veya sabun emdirilmiş keçe - 50
3401.19.00.13.00 - - - - Deterjan veya sabun emdirilmiş  dokunmamış mensucat - 60
3401.19.00.90.00 - - - Diğerleri - 35
3401.20 - Diğer şekillerdeki sabunlar:
3401.20.10.00.00 - - İnce parça, pul, granül veya toz halinde olanlar - 60
- - Diğerleri :
3401.20.90.10.00 - - - Arap sabunu ve benzeri yumuşak sabunlar - 50
- - - Diğerleri
3401.20.90.90.11 - - - - Sıvı sabunlar - 60
3401.20.90.90.19 - - - - Diğerleri - 60
3401.30.00.00.00 - Cilt yıkanmasına mahsus sıvı veya krem halinde ve perakende
satılacak hale getirilmiş,yüzeyaktif organik ürünler ve müstahzarlar
(sabun içersin içermesin) - 60
34.02 Yüzeyaktif organik maddeler (sabunlar hariç); yüzeyaktif müstah-
zarlar ; yıkama müstahzarları (yardımcı yıkama müstahzarları
dahil) ve temizleme müstahzarları (sabun içersin içermesin)
(34.01 pozisyonundakiler hariç) :
- Yüzeyaktif organik maddeler (perakende satılacak hale getiril -
miş olsun olmasın):
3402.11 - - Anyonlu olanlar :
3402.11.10.00.00 - - - Ağırlık itibariyle % 30 veya daha fazla fakat % 50'den fazla olmayan
disodyum alkil [ oxydi (benzenesulphonate) ] içeren sulu çözeltiler - 35
- - - Diğerleri:
3402.11.90.10.00 - - - - Sülforezinatlar ve sülfooleatlar - 35
- - - - Diğerleri
3402.11.90.90.11 - - - - - Lineer alkil benzen sülfonik asitler - 35
3402.11.90.90.12 - - - - - Dodesil benzen sülfonik asit - 35
3402.11.90.90.19 - - - - - Diğerleri - 35
3402.12.00.00.00 - - Katyonlu olanlar - 35
3402.13.00.00.00 - - İyonlu olmayanlar - 35
3402.19 - - Diğerleri :
3402.19.00.10.00 - - - Türk kırmızısı yağı - 35
3402.19.00.90.00 - - - Diğerleri - 35
3402.20 - Perakende satılacak hale getirilmiş müstahzarlar:
- - Yüzeyaktif müstahzarlar
3402.20.20.00.11 - - - Sabun içerenler - 35
3402.20.20.00.12 - - - Sabun içermeyenler - 35
- - Yıkama ve temizleme müstahzarları
3402.20.90.00.15 - - - Sabun içerenler - 35
3402.20.90.00.16 - - - Sabun içermeyenler - 35
3402.90 - Diğerleri:
- - Yüzeyaktif müstahzarlar
3402.90.10.00.11 - - - Sabun içerenler - 35
3402.90.10.00.12 - - - Sabun içermeyenler - 35
- - Yıkama ve temizleme müstahzarları
3402.90.90.00.15 - - - Sabun içerenler - 35
3402.90.90.00.16 - - - Sabun içermeyenler - 35
34.03 Yağlama müstahzarları (kesici aletleri yağlamaya mahsus, esası
yağ olan yağlama müstahzarları, civata veya somun gevşetme
müstahzarları, pas veya korozyonu önleyici müstahzarlar ve
döküm kalıplarına mahsus yağlama müstahzarları dahil) ve doku-
maya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin
veya diğer maddelerin katı ve sıvı yağlarla yağlanmasına mahsus
müstahzarlar (esas madde olarak içinde ağırlık itibariyle % 70
veya daha fazla petrol yağı veya bitümenli minerallerden elde
edilen yağ içeren müstahzarlar hariç):
- Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları
içerenler :
3403.11.00.00.00 - - Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve
kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar - 25
3403.19 - - Diğerleri:
3403.19.10.00.00 - - - Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibariyle % 70
veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde
edilen yağları içerenler - 30
3403.19.90.00.00 - - - Diğerleri - 25
- Diğerleri:
3403.91.00.00.00 - - Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve
kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstah -
zarlar - 25
3403.99.00.00.00 - - Diğerleri - 25
34.04 Suni mumlar ve müstahzar mumlar:
3404.20.00.00.00 - Poli(oksietilen)(polietilen glikol)den elde edilenler - 20
3404.90 - Diğerleri:
- - Müstahzar mumlar (mühür mumları dahil):
3404.90.00.11.00 - - - Suni mumların karışımından oluşan müstahzar mumlar - 20
3404.90.00.19.00 - - - Diğerleri - 75
3404.90.00.90.00 - - Diğerleri - 20
34.05 Ayakkabı, mobilya, döşeme, otomobil karoseri, cam veya metal
boya ve cilaları, temizleme pat veya tozları ve benzeri müstah -
zarlar (bu müstahzarlar emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış
kağıt, vatka, keçe, dokunmamış mensucat, gözenekli plastik veya
gözenekli kauçuk şeklinde olsun olmasın) (34.04 pozisyonundaki
mumlar hariç):
3405.10 - Ayakkabı, deri ve köselelerde kullanılan boya, cila veya ben -
zeri müstahzarlar
3405.10.00.00.11 - - Ayakkabı boya ve cilaları - 50
3405.10.00.00.12 - - Deri boya ve cilaları - 50
3405.10.00.00.19 - - Diğerleri - 50
3405.20.00.00.00 - Mobilya, döşeme veya diğer ağaç işlerinin bakımında kullanı -
lan cila ve benzeri müstahzarlar - 50
3405.30.00.00.00 - Otomobil karoserlerinde kullanılan cila ve benzeri müstahzarlar
(metal cilalar hariç) - 50
3405.40.00.00.00 - Temizleme pat ve tozları ve diğer temizleme müstahzarları - 50
3405.90 - Diğerleri:
3405.90.10.00.00 - - Metal cilaları - 50
3405.90.90.00.00 - - Diğerleri - 50
3406.00 Işık temini için kullanılan her türlü mumlar ve benzerleri:
3406.00.00.20.00 - Balmumundan mumlar - 50
3406.00.00.80.00 - Diğerleri - 75
3407.00 Model patları (çocukların eğlenmesi için hazırlanan patlar dahil);
takım halinde, perakende satılacak şekilde ambalajlanmış veya
plaka, at nalı, çubuk veya benzeri şekillerde bulunan "dişçilik
mumu" denilen müstahzarlar; dişçilikte kullanılan alçı esaslı
(kalsine edilmiş alçı veya kalsiyum sülfattan) diğer müstahzarlar
3407.00.00.10.00 - Dişçilikte kullanılan alçı esaslı diğer müstahzarlar - 30
- Diğerleri
3407.00.00.90.11 - - Dişçilik mumu - 25
3407.00.00.90.12 - - Model yapmaya mahsus patlar - 25
3407.00.00.90.13 - - Elastomer esaslı ölçü maddeleri (dişçilikte kullanılan) - 25
3407.00.00.90.14 - - Çinko oksit-öjenol esaslı ölçü maddeleri (dişçilikte kullanılan) - 25
3407.00.00.90.19 - - Diğerleri - 25