34 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

34 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

01.08.1989-20239 Resmi Gazete

Katma değer vergisi uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

A _ HAKEDİŞ BELGELERİ :

Katma Değer Vergisi Kanununun 29 ve 34. maddelerinde verginin indirim konusu yapılabilmesi için fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterilmesi gerektiği, 53. maddesinde ise "fatura ve benzeri vesika" deyiminin Vergi Usul Kanununda düzenlenen belgeleri ifade ettiği hükme bağlanmıştır.

Hakediş belgesi, Vergi Usul Kanununda düzenlenen bir belge olmadığından, hakediş belgesi düzenlenen işlerde katma değer vergisinin indirim konusu yapılabilmesi için bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren ayrıca fatura düzenlenmesi ve bu faturada verginin gösterilmesi gerekmektedir.

B _ DİPLOMATİK İSTİSNA UYGULAMASI :

19/4/1985 tarih ve 18730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan 13 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde yer alan ve Türkiye'deki diplomatik temsilcilik, konsolosluk ve diplomatik haklara sahip mensupları, diplomatik istisnadan yararlanamayacak olan devletleri belirleyen listeden "Japonya" çıkarılmıştır.(*)

Tebliğ olunur.

 

 

(*) Güncelliği kalmamıştır.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269604 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269604 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?